Open brief aan rector Caroline Pauwels

Sinds wanneer moeten studenten wijken voor een marketingstunt?

(Read the English version here)

Geachte rector Pauwels,

Op zondag 6 januari worden de campussen van de VUB en ULB het decor van een veldrit georganiseerd door sportbedrijf Golazo Sports. Brussels Universities Cyclocross heeft het evenement, dat kadert binnen de DVV Verzekeringen Trofee, als naam gekregen. De cyclocross gaat door in het midden van de examenperiode op een universiteitscampus, en dat is bij veel studenten in het verkeerde keelgat geschoten. Wat zijn de gevolgen voor de blokkende student?

1. Tijdens het weekend van 5 en 6 januari zal het grootste deel van de campus afgesloten zijn, onder meer de esplanade, de grastrappen, de resto en gebouwen B, C, D, E, F en G. Dit betekent dat zo goed als alle massablokruimtes gesloten zullen zijn, terwijl deze ruimtes nu al minder capaciteit hebben dan wat er nodig is.

2. De opbouw en afbraak gebeurt van kerst tot 9 à 10 januari. Dit zal voor de nodige (geluids)overlast zorgen. Zeker de dag van de veldrit zelf wordt het de studenten onmogelijk gemaakt om de campus op een normale manier te gebruiken, en dat tijdens een van de belangrijkste periodes van het jaar.

3. Gedurende die periode zullen ook alle parkeerplaatsen op de campus voorbehouden worden voor de organisatie. Studenten die terugkomen met hun cursussen en daar de auto voor nodig hebben, of in het algemeen afhankelijk zijn van de auto, moeten een alternatief zoeken.

4. De grastrappen en de rest van de campus zullen aanzienlijke schade ondervinden door de grote hoeveelheid toeschouwers en natuurlijk de bandensporen van de sporters.

Langs de kant van de VUB wordt een louter positief beeld geschetst. Bij de Studentenraad werd deze veldrit verkocht alsof het heuglijk nieuws was. In het eerder verschenen artikel op VUBToday wordt ook met geen woord gerept over de implicaties van de cross op de blokkende studenten. Het is een grote ‘goednieuwsshow’ waarin de marketing van de VUB centraal staat. Enkele kritische bedenkingen.

Op de vergadering van de Studentenraad horen we als verdediging op verschillende kritieken dat de universiteit “meer dan de studenten” is, maar de universiteit is er juist om alle studenten een kans te geven om kennis en vaardigheden te ontwikkelen en later in te zetten voor de noden van de samenleving. Als er dus moet worden gekozen tussen kwalitatief onderwijs en marketing, heeft de universiteit de maatschappelijke taak om te kiezen voor het eerste. In dit geval betekent dit het aanbieden van genoeg kwalitatieve blokruimtes en omkadering voor de studenten om hun examens voor te bereiden. Het laten doorgaan van deze veldrit gaat rechtstreeks tegen dit principe in.

“Marketing is geen ziekte”, zegt ‘idea maker’ Jos Verschueren in een interview met de Moeial. Het is inderdaad geen ziekte, maar eerder een symptoom van doorgedreven besparingen op het onderwijs. Een universiteit heeft hier twee keuzes: of ze legt zich neer bij de besparingen met dit soort marketingstunts als gevolg, of ze kiest ervoor samen met de studenten te eisen voor investeringen in onderwijs.

Vooral internationale studenten en studenten die geen ideale thuissituatie hebben, zullen het slachtoffer zijn. Probeer maar eens het vliegtuig te nemen naar je thuisland tijdens de blokperiode, of thuis te studeren als je je kamer moet delen met je kleine broertje en zusje. Die studenten rekenen echt op de gratis massablokruimtes. Gewild of niet, geeft deze veldrit dus extra problemen aan diegenen die het al niet makkelijk hebben om te slagen voor hun examens. In plaats van deze kwetsbare groepen extra te begeleiden, keert de VUB hen nu de rug toe.

Gezien deze bedenkingen hoeft het ook niet te verbazen dat de beslissing er op volstrekt ondemocratische wijze is gekomen. Noch de studenten, noch de Studentenraad kon een beslissende stem uitbrengen over heel dit gebeuren. Algemeen beheerder Nic Van Craen moest toegeven in het artikel van de Moeial dat er geen enkele officiële peiling is gebeurd naar de mening van de student. Over de consequenties voor de blokkende studenten werd ook weinig tot niet gecommuniceerd. Dit is een onbeschaamde kaakslag voor de studentengemeenschap en dient met de nodige middelen beantwoord te worden. We eisen dat de VUB de veldrit aflast en dat er in de toekomst op democratische wijze beslist wordt over alles  wat de studenten aanbelangt.

Getekend,

Kringen

Antverpia
WUK
BEST
Comac
SWAMP
EGEA
Hesbania
GK
KEPS
BierKultuur
LWK
JongSocialisten

Academici

Kristel Beyens (Criminologie)
Jana Robberechts (Criminologie)

Teken de petitie hier

Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging en is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst.

0 Comment