¿Hablas español, ou voce fala portugues?

Nieuwe Latijns-Amerikaanse studentenvereniging LASCOM klaar voor erkenning

(read the English version here)
Als alles volgens plan verloopt, is de VUB binnenkort een studentenvereniging rijker. De nieuwe vereniging, LASCOM, tracht de meer dan 200 Latijns-Amerikaanse studenten die momenteel aan de VUB studeren te verenigen om hen een stem en een gezicht te geven binnen de universiteit. De eerste bouwstenen werden reeds gelegd en nu bereiden de leden zich voor op een officiële erkenning aan de VUB.

Het gaat snel voor LASCOM, voluit geschreven als ‘Latin America Student Community’. Op 15 oktober hield de vereniging haar eerste vergadering met een achttal VUB-studenten waarbij ze hun statuten voorlegden en de week erop werd al meteen het nieuwe bestuur verkozen. Als LASCOM je bekend in de oren klinkt komt dat waarschijnlijk door ASCOM of ‘Africa Student Community’. Deze vereniging, die slechts één letter verschilt van zijn Latijns-Amerikaans collega, werd zo’n anderhalf jaar geleden in het leven geroepen om Afrikaanse VUB-studenten en iedereen die zich wil inzetten voor de Afrikaanse gemeenschap te verenigen onder één noemer. Ze organiseerden ondertussen al lezingen en een ‘African Liberation Week’. Carlos Andrés Figueroa Viloria, de oprichter van de kersverse Latijns-Amerikaanse studentenvereniging, haalde inspiratie uit het succes en de verwezenlijkingen van ASCOM om hetzelfde te proberen voor Latijns-Amerikaanse studenten.

Van romanticus tot ondernemer

Eerste voorstel voor het logo van LASCOM © LASCOM

Carlos is oorspronkelijk van Colombia en verblijft nu al vier jaar in België. Hij begon zijn carrière aan de VUB met een master in ‘Linguistics and Literary Studies’ en studeert nu nog voort als PhD-student. Zes jaar geleden had hij België niet kunnen aanduiden op een kaart, maar een onverwachte wending in zijn leven leidde hem uiteindelijk naar de hoofdstad van Europa. Carlos: “In Colombia gaf ik Engelse les aan een universiteit en daar heb ik een Frans meisje ontmoet die net als ik Engels gaf. We leerden elkaar beter kennen en dat vloeide uit tot een relatie. Op het einde van dat jaar ben ik haar komen bezoeken in België – ze woont hier al meer dan twintig jaar. Toen ik hier was, besloot ik ook om enkele universiteiten te bezoeken om er mogelijks een masteropleiding te beginnen en later heb ik ook gekozen om dat hier te doen.” Toen hij op de VUB begon, merkte hij dat er heel wat Facebookgroepen bestonden voor studenten uit verschillende Latijns-Amerikaanse landen zoals: ‘Colombians at the VUB’ of ‘Mexicans at the VUB’, “Maar al deze groepen waren te geïsoleerd en als je niet georganiseerd bent kan je niet veel bereiken,” aldus Carlos. Om al deze Latijns-Amerikaanse studenten te verenigen besloot hij LASCOM op te richten. Daarmee kunnen nieuwe en huidige VUB-studenten die uit Latijns-Amerika komen, deelnemen in studentenbeleid. Daarnaast moet de vereniging ook dienen om het continent te promoten. Studenten van over de hele wereld zijn dan ook meer dan welkom om deel te komen uitmaken van deze vereniging.

Latijns-Amerika: gevaar en geweld?

Het promoten van Latijns-Amerika bij studenten op vlak van uitwisseling lijkt dan ook erg nodig te zijn. Vorig jaar gingen er slechts twee studenten op uitwisseling naar Mexico en dit jaar vertrekt er geen enkele student van de VUB naar Latijns-Amerika. Om die reden organiseerde het International Relations and Mobility Office (IRMO) van de VUB vorige maand een eerste ‘Latin America Day’, een initiatief om de aandacht te vestigen op de academische samenwerking met Latijns-Amerika. Dit is iets dat de nieuwe studentenvereniging volgend jaar als organisatie mee wil ondersteunen. Volgens Carlos weten studenten gewoon niet wat Latijns-Amerika hen kan bieden: “Misschien denken mensen dat het niet veilig is in Latijns-Amerikaanse landen, dat het een gewelddadig continent is en zoeken studenten het niet op. Misschien weten ze niet dat er excellente universiteiten zijn in Latijns-Amerika. Het gaat dan vooral over een gebrek aan informatie. Er worden vandaag de dag nochtans heel wat programma’s georganiseerd binnen het continent.”

“Misschien denken mensen dat het niet veilig is in Latijns-Amerikaanse landen, dat het een gewelddadig continent is en zoeken studenten het niet op”

Carlos Andrés Figueroa Viloria, voorzitter LASCOM

De slogan van LASCOM luidt: ‘Libertad & Unidade’, of ‘vrijheid’ in het Spaans en ‘eenheid’ in het Portugees. Een bewuste keuze om zo ook de Portugees sprekende Brazilianen te betrekken in de organisatie, zij vormen namelijk samen met Mexicanen en Colombianen de grootste groep Latijns-Amerikaanse studenten op de VUB. De vergaderingen worden onder meer daarom altijd in het Engels gehouden. Op die manier kunnen studenten van buiten Latijns-Amerika zich ook altijd aansluiten.

LASCOM, een erkenning in het verschiet?

Carlos zou in de toekomst graag een Latijns-Amerikaans feestje organiseren, maar ook lezingen en ‘social events’ zouden kunnen. Al na de eerste vergadering wordt er luidop gedroomd van een gezamenlijk evenement met de studentenvereniging die als inspiratiebron diende, ASCOM. Daarnaast kent de ULB al ruim vijf jaar een gelijkaardige organisatie en ook daar zien de leden van de nieuwe VUB-vereniging mogelijkheden tot samenwerking. Maar om écht concrete plannen uit te tekenen, is het nog te vroeg. LASCOM moet eerst nog erkend worden door de VUB en daarvoor dient het eerst een aantal officiële zaken in orde te brengen. De statuten werden reeds goedgekeurd op de tweede vergadering van LASCOM en ook de posities van het eerste bestuur werden al ingevuld. Het enthousiasme was zo groot dat de aanwezige leden moesten overgaan tot stemming om de posities onder de opkomende kandidaten te verdelen. Daarna verzamelde het nieuwe bestuur op enkele uren tijd meteen de vereiste veertig handtekeningen van VUB-studenten die de vereniging willen steunen in hun aanvraag.

Dit alles zal voorkomen op de eerstvolgende plenaire vergadering van de Studentenraad en moet vervolgens gestemd worden door de aanwezige studentenraadsleden. Op dat moment zal LASCOM beginnen aan hun proefperiode waarbij ze nog steeds geen budget krijgen van de VUB. Na deze proefperiode kunnen ze dan officieel worden erkend indien ze opnieuw positief worden gestemd door de Studentenraad. Gezien de vlotte erkenning van ASCOM vorig jaar, de snelle vooruitgang in het dossier en de reeds positieve reacties vanuit de Studentenraad maakt Carlos zich echter niet echt zorgen over de toekomst van zijn geesteskind. Jimmy Hendry Nzally, mede-oprichter van ASCOM, is ook aanwezig op de vergaderingen van ASCOM’s Latijns-Amerikaans equivalent om hen te helpen bij het opstarten van hun nieuwe organisatie. Hij heeft wel een goed oog in de erkenning van LASCOM: “Je ziet dat er heel wat internationale organisaties worden opgericht. Je hebt LASCOM, ASCOM, maar zo is er ook een actieve Chinese vereniging op de VUB. Daarmee zie je dat de integratie van de internationalisatie wordt gerealiseerd onder studenten. Je kan een brug slaan tussen student en administratie, maar ook organisatie. LASCOM zit op schema, als het zo verder gaat kunnen ze nog voor het einde van het semester een erkenning krijgen. Belangrijk is dat ze niet afwijken van hun doel.

De leden van LASCOM    © Kilian Adriaenssens
0 Comment