Een eiland dat Jette heet

Kick-Off Etterbeek, Mozes of Robinson Crusoe?

In het noorden van Brussel ligt een eiland, omringd door hoge bomen, golvend asfalt en rotsen van grijs beton. De bewoners van dit eiland zijn veelal studenten, zij vertoeven er in hun natuurlijke habitat: steriele snijzalen en ernstige aula’s van het Universitair Ziekenhuis. Dat complex bezet het merendeel van het eiland. De meesten komen van het geslacht ‘Geneeskunde en Farmacie’, maar ook studenten van de tak ‘Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie’ spoelen hier regelmatig aan, hoewel zij een eerder nomadisch bestaan kennen en frequent moeten peddelen naar het andere eiland in het zuiden om te kunnen overleven.

Het eiland waarvan sprake heet officieel ‘Brussels Health Campus’, maar is beter gekend als ‘campus Jette’ onder studenten en personeel van de Vrije Universiteit Brussel. Op deze campus studeerden in het academiejaar 2016-2017 bijna 2800 studenten en waren er zo’n 3600 personeelsleden aan het werk in het ziekenhuis. Caroline Pauwels had het in haar visietekst bij haar aantreden als rector over ‘het verkleinen van de brug tussen Jette en Etterbeek’. Jette wordt snel als een eiland gezien binnen de universitaire structuur van de VUB en dat komt in eerst plaats natuurlijk door haar afgelegen ligging. Terwijl de overige zes faculteiten van de VUB hoofdzakelijk aula’s delen op de campus in Etterbeek, met een groot studentenrestaurant en andere faciliteiten zoals de atletiekpiste en een zwembad, brengen studenten van de faculteit Geneeskunde en Farmacie (GF) en in mindere mate Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie (LK) hun tijd door op een campus 9 kilometer noordelijker. Deze site wordt geflankeerd door een woonwijk, de bomen van het Laarbeekbos en een Basic-Fit en werd tot voor kort verbonden met de rest van de stad door slechts enkele busverbindingen. Daarnaast heb je binnen de VUB sowieso een grote groep pendelaars die meteen na hun lessen of werk het openbaar vervoer of de auto nemen naar huis in de Vlaamse periferie of verder. Het was dan ook een bewuste keuze van de rector om iemand van Jette in haar team van vicerectoren op te nemen (Karin Vanderkerken is vicerector Onderzoeksbeleid en is professor aan de faculteit Geneeskunde en Farmacie, n.v.d.r.), maar ze gaf anderzijds ook toe in een eerste interview aan de Moeial dat het geen gemakkelijke opdracht is de grote groep mensen van Etterbeek en Jette met elkaar in contact te brengen.

“Nu krijgen de eerstejaars te zien dat er in Jette niets te doen is en dat alles in Etterbeek plaatsvindt.”

Felix Quataert

Kick-Off Etterbeek, F(ebruari-K)ick-Off Jette

Eén van de weinige evenementen die Jette en Etterbeek tot voor kort deelden was de VUB Kick-Off. Het evenement dient als aftrap voor het bruisende (studenten)leven van de VUB aan het begin van een nieuw academiejaar. Op de infomarkt kunnen verschillende studentenverenigingen en diensten van de VUB studenten aanspreken en overtuigen zich aan te sluiten bij hun organisatie of werking. Daarnaast zijn er altijd tal van randactiviteiten zoals DJ’s, Virtual Reality-brillen of een gratis fiets-onderhoud voor studenten en personeel. Zo’n Kick-Off werd telkens georganiseerd in zowel Jette als Etterbeek op twee verschillende dagen, vanaf dit jaar komt daar verandering in. Op de Studentenraad van 22 mei 2018 presenteerde MarCom (dienst Marketing, Communicatie en Evenementen, n.v.d.r.) hun nieuwe concept: één grote Kick-Off op de campus in Etterbeek en geen Kick-Off meer in Jette. De Kick-Off zou ook groter zijn, vroeger beginnen en plaatsvinden op de esplanade in plaats van bij de tent aan Aula Q.

Er werd gesteld op de vergadering dat de ‘workload’ voor de dienst door de talrijke evenementen aan het begin van het jaar steeds toeneemt en niet houdbaar blijft. De dubbele formule van de Kick-Off zette ook heel wat druk op de verschillende diensten die op beide, gelijkaardige, evenementen aanwezig moesten zijn. Maar verschillende leden van de Studentenraad merkten op dat het vooral de Jetse studenten zelf waren die zorgden voor de uitvoering van het evenement. Ann Van Driessche, directeur van MarCom, bevestigt dit in een reactie aan de Moeial: “De Kick-Off is altijd al een samenwerking tussen studenten, MarCom en andere diensten geweest. Beide activiteiten op beide events organiseren vergt een inspanning van studenten en verenigingen. Die inzet was vooral zwaar voor de studenten op de campus in Jette omdat daar een kleinere groep de inspanningen moest doen.” Daarnaast meent ze dat de keuze van één Kick-Off maakt dat middelen efficiënter kunnen worden ingezet. “Alles naar één event brengen zorgt er bovendien voor dat we de kwaliteit kunnen blijven verbeteren. Het is onze ambitie de Kick-Off te laten groeien tot de informatiemarkt voor alle studenten.”

(Lees verder onder de afbeelding)

De nieuwe tram 9 verbindt de Jetse campus met metrohalte Simonis
© Jan Meeus

Om de studenten van Jette toch te kunnen betrekken in het geheel zal er een pendelbus worden ingelegd tussen Jette en Etterbeek. “We beseffen dat het voor de studenten uit Jette iets meer moeite kost om aanwezig te zijn. Daarom leggen we ook bussen in om studenten van de ene naar de andere campus te brengen en terug. We maken nu een inschatting van noodzakelijk vervoer en zullen evalueren of dit voldoende is. Bovendien is met de komst van tram 9 de verbinding met Etterbeek heel wat makkelijker,” aldus Van Driessche. De bus zou vertrekken naar Etterbeek rond de middag en ‘s avonds terugkeren naar Jette, indien nodig zou deze over en weer rijden. Al deze veranderingen werden met weinig debat goedgekeurd op de vergadering van de Studentenraad en er zou ook een apart gesprek geweest zijn met de studentenvertegenwoordigers van Jette die het voorstel volgens Van Driessche met begrip onthaalden. De studentenvertegenwoordigers van Jette wilden ofwel niet reageren in de Moeial of waren onbereikbaar voor commentaar. Van Driessche liet nog weten dat momenteel bijna alle studentenkringen uit Jette ingeschreven zijn.

Hoewel er dus veel overleg is gepleegd met de studentenvertegenwoordigers uit Jette is lang niet iedereen tevreden dat de Kick-Off in Jette moet sneuvelen voor een uitgebreidere editie in Etterbeek. Zo regende het vooral ‘boze’ en ‘verdrietige’ reacties op de facebookpost van Studentenraad Jette die de vernieuwde versie van de Kick-Off aankondigde en ook Felix Quataert, praeses van de Geneeskundige Kring VUB, vindt het jammer dat dit evenement niet meer in Jette zal doorgaan. Quataert: “De nieuwe studenten krijgen in de tweede week al een beeld van een campus Jette waar veel activiteiten zijn. Nu krijgen ze te zien dat er in Jette niets te doen is en dat alles in Etterbeek plaatsvindt. Ook is de stap om naar Etterbeek te trekken nog heel groot voor nieuwe studenten. Hierdoor zal er een groot deel van de eerstejaars niet aanwezig zijn op de Kick-Off, terwijl zij er misschien wel zouden zijn geweest in Jette.”

“Het is gewoon tijdrovend om naar de andere campus te trekken.”

Felix Quataert

Om het verlies van de Kick-Off te verzachten belooft MarCom in het tweede semester een evenement te organiseren in Jette waarbij de omgekeerde beweging zal gebeuren. De bedoeling is dan dat studenten uit Etterbeek ook de weg leren vinden naar Jette. Welk evenement dit wordt, zal later dit semester samen met de studenten van Jette uitgewerkt worden. Concrete ideeën zijn er dus nog niet. Het idee om in het tweede semester een evenement in Jette te organiseren is geen slecht plan, maar het kan de Kick-Off niet vervangen, aldus Quataert: “Dit zou een alternatief kunnen zijn. Maar een heel belangrijk aspect aan de Kick-Off is natuurlijk dat het zo vroeg in het jaar plaatsvindt zodat de nieuwe studenten al vroeg het gevoel krijgen dat ze op een levendige campus zitten. Dit aspect valt dan weg, zelfs met een alternatief in februari.”

Van eiland naar schiereiland?

Hoewel campus Jette erg afgelegen blijft van zowel de VUB als het stadscentrum, kwam er recentelijk verbetering in de mobiliteit van het Universitair Ziekenhuis. Tot voor kort konden pendelaars de campus in Jette alleen maar bereiken met een aantal bussen maar sinds 1 september verbindt de gloednieuwe tramlijn 9 het Universitair Ziekenhuis in Jette met metrohalte Simonis in Koekelberg. Het zou de mobiliteit van de Jetse student merkbaar kunnen verbeteren en hoewel de tram in vele gevallen een snellere verbinding vormt met Etterbeek, duurt het nog steeds een uur om met het openbaar vervoer tussen beide campussen te pendelen. Quataert spreekt over mogelijke oplossingen om de brug tussen beide campussen te verkleinen, ook doorheen het jaar: “Het grootste probleem is het openbaar vervoer. Het is gewoon tijdrovend om naar de andere campus te trekken. Met de nieuwe tram gaat het hopelijk een verbetering zijn, maar nog steeds met slechts 5 à 10 minuten. Een grote stap vooruit zou een soort shuttle-bus zijn tussen de twee campussen.” In andere mobiliteitsplannen moet Jette dan weer het onderspit delven voor haar zuiderbuur. Etterbeek kreeg vorig jaar een nachtbus die donderdagnacht de campus met het centrum verbindt, dit onder druk van de Studentenraad van de VUB. Een gelijkaardig idee voor nachtvervoer in Jette ligt voorlopig niet op tafel, hoewel daar ook voor gepleit werd in de nota van de Studentenraad. Voor minister van Mobiliteit Pascal Smet zijn er in Jette niet genoeg studenten om zo’n buslijn relevant te maken, zo stelde hij in een interview met de Moeial naar aanleiding van de start van de nachtbus in Etterbeek. Daarenboven kreeg het tramproject voorrang.

Hoewel er verbeteringen zijn op vlak van mobiliteit, blijft Jette een erg geïsoleerde campus in de zee van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar dat hoeft niet per se alleen maar negatief te zijn. Door dat isolement zijn studenten op de campus vooral op elkaar aangewezen, en dat zorgt volgens sommigen voor een hechtere band. Quataert vertelt dat dat net de reden is dat hij blij is in Jette te studeren, in plaats van in Etterbeek. “Het is er rustig. Iedereen kent elkaar en er hangt in het algemeen een goede sfeer tussen de studenten.” De verplaatsing van de Kick-Off naar Etterbeek wordt met gemengde gevoelens onthaald. Het valt af te wachten of de pendelbussen die worden ingelegd voor het evenement het verhoopte succes hebben. Misschien kan dit een eerste brug zijn tussen beide campussen waar de rector voor pleitte in haar visietekst. Of wordt het dan toch vooral een aderlating voor een reeds erg geïsoleerd eiland in het noorden van Brussel? Een eiland omringd door hoge bomen en grijs beton. Een eiland waar studenten vooral op elkaar aangewezen zijn om te overleven en door de afwezigheid van anderen, een hechtere band creëren. Iets waar we in Etterbeek vooral naar kunnen opkijken.

0 Comment