Eerste beproeving herbruikbare bekers

Duurzame bekers getest op Openings-TD

Afgelopen dinsdag 25 september vond in de BSG-zaal op campus Etterbeek naar jaarlijkse traditie de Openings-TD plaats, georganiseerd door het Brussels StudentenGenootschap (BSGgtgv). Bijzonder aan deze editie was de invoer van herbruikbare bekers. De bedoeling is om op termijn de klassieke wegwerpbekers helemaal uit de BSG-zaal te weren.

De eerste TD van het nieuwe academiejaar kwam meteen met een grote verrassing: alle drank op het evenement werd geserveerd in gloednieuwe herbruikbare bekers, in plaats van de gewoonlijke wegwerpbekers. Aan de ingang van het evenement moest iedere bezoeker één euro waarborg betalen voor een stevige beker met VUB-logo. Aan de bar konden dorstige TD-gangers pas een gevulde beker kopen nadat ze een lege hadden afgegeven. Op die manier kreeg iedereen telkens een propere beker en kwamen de lege bekers niet op de grond of in de vuilnisbak terecht. Bij teruggave van de bekers aan de kassa werd de waarborg terugbetaald. Uiteindelijk werden er 4500 bekers gebruikt over de hele avond. Dylan Vermoortele, voorzitter van organiserende vereniging BSGgtgv blikt terug: “Al bij al is het gebruik van de bekers nog relatief vlot verlopen, maar er zijn toch nog enkele werkpunten. Mensen moeten bijvoorbeeld nog gewoon worden aan het nieuwe systeem en dat zorgde op deze drukke TD bij momenten voor enige chaos en verwarring.”

Initiatief

Volgens Dominiek Stroo, ontslagnemend voorzitter van BSG AS (de vzw die de BSG-zaal beheert n.v.d.r.), heeft de organisatie vorig jaar alles in het werk gesteld om de bekers vanaf dit academiejaar te kunnen gebruiken. “De aanzet voor het invoeren ervan kwam drie jaar geleden. GreenTeam VUB deed toen samen met de VUB onderzoek naar de haalbaarheid van het systeem. Er kwam een werkgroep waarin naast BSG AS en GreenTeam ook Studentenwerking en de Studentenraad zetelden. Op dat moment waren er echter nog veel praktische bezwaren tegen de invoering van de herbruikbare bekers. Het was nog onduidelijk wie de bekers zou schoonmaken en hoe, waar de bekers gestockeerd moeten worden en hoe te voorkomen dat er externe bekers worden binnengebracht. Ook waren we er nog niet uit wie welke kosten zou dragen.”

Na een lange stilte kwam er vorig jaar opnieuw schot in de zaak en schoven de betrokken partijen opnieuw aan tafel. Dominiek: “Er werd vanuit BSG AS besloten om een groot deel van de financiële last te dragen. De vzw staat hierdoor in voor de aankoop en stockage van de bekers alsook het aanstellen van de jobstudent die instaat voor de schoonmaak. De bijhorende vaatwasmachine bevindt zich in de Loungebar en hiervoor loopt een subsidiedossier bij Leefmilieu Brussel. Om te vermijden dat er bekers zouden worden gebruikt die niet in de zaal worden uitgedeeld werden deze gepersonaliseerd met het VUB-logo.” In totaal werden er 20.000 bekers aangekocht.

Voordelen

De herbruikbare bekers bieden volgens Dominiek een aantal grote voordelen ten opzichte van de wegwerpbekers. “In de eerste plaats kwamen de herbruikbare bekers er uit maatschappelijk engagement: ze zijn duurzamer en zorgen voor veel minder afval. Op een jaar tijd worden er in de BSG-zaal ongeveer 180.000 wegwerpbekers gebruikt, wat voor een aanzienlijke ecologische voetafdruk zorgt. Die wordt nu tot bijna niets gereduceerd. Verder is er ook minder verspilling van drank en bekers, aangezien er door de waarborg minder halfvolle bekers worden achtergelaten.” Bovendien gelooft Dominiek dat de bekers ook overmatig drinken tegengaan, aangezien er minder drank in één keer kan worden aangekocht.

“Op een jaar tijd worden er in de BSG-zaal ongeveer 180.000 wegwerpbekers gebruikt, wat voor een aanzienlijke ecologische voetafdruk zorgt.”

Dominiek Stroo

Ook voor de studentenverenigingen zijn er voordelen verbonden aan het systeem. “Aangezien er voor de herbruikbare bekers enkel een waarborg moet worden betaald, moeten kringen voor hun evenementen dus geen bekers meer aankopen, wat een kostenvermindering betekent. Enkel kwijtgeraakte of beschadigde bekers moeten nog door de vereniging worden betaald,” aldus Dominiek.

Invoering

Vanaf dit academiejaar worden de bekers aangeboden aan verenigingen die evenementen willen organiseren in de BSG-zaal, maar het gebruik ervan is nog niet verplicht. Voorlopig zijn er nog geen nieuwe aanvragen voor de bekers voor komende cantussen of TD’s, al toonden verschillende verenigingen wel al interesse. Dominiek zelf ziet wel groeipotentieel in de herbruikbare bekers. “Voorlopig gaan we het gebruik nog niet verplichten, maar vanaf dat we merken dat 80% van de activiteiten in de zaal met herbruikbare bekers plaatsvindt kan die verplichting er wel komen. Naar volgend jaar toe hopen we het te kunnen uitbreiden naar externe events zoals de Kick-Off en de academische opening.”

Bij de studenten zelf liepen de meningen over de herbruikbare bekers op Openings-TD in elk geval uiteen. Sommigen waren blij met het initiatief en konden het wel smaken dat er niet meer met bekers door de zaal werd gegooid en dat er geen afvalberg meer op de vloer lag. Ook de milieubewustheid werd door verschillende TD-gangers geprezen. Anderen vonden het systeem echter omslachtig en ergerden zich aan de lange wachtrijen bij de inkom of het feit dat ze telkens een nieuwe beker moesten halen bij verlies van de vorige. Daarnaast vonden studenten dat er vroeger gecommuniceerd moest worden over de herbruikbare bekers, omdat er nog veel onduidelijkheid was over het precieze gebruik.

Gebruiksaanwijzing op Openings-TD    © Alan Jockmans
0 Comment