De jonge politici van de VUB

Studenten in de gemeenteraadsverkiezingen

Dankzij de diversiteit aan studenten is er een grote verscheidenheid aan politieke ideologieën vertegenwoordigd aan de VUB. Naar aanleiding van de nakende gemeenteraadsverkiezingen, spraken we met onze studenten die in hun eigen gemeente op een lijst komen te staan. Een gesprek over politiek studentenengagement en de verschillende ideologische strekkingen aan onze vrijzinnige universiteit.

De volgende studenten volgen niet alleen colleges aan de VUB, maar zijn ook actief in een politieke partij, en staan zelfs op een lokale lijst. Jef Van Der Mynsbrugge (22) komt op voor CD&V in Geraardsbergen, hij studeert Geschiedenis met een minor Filosofie. Lora Hasenbroekx (19) is een kotstudente die opkomt voor de sp.a in Asse. Iets verder naar linkerzijde is er Maxime Pirard (22). Hij staat tweede op de lijst van de PVDA van Sint-Truiden. De liberale stem komt van Driss Cherkaoui (20) die opkomt voor de Open VLD in Vilvoorde. Als laatste spraken we met Lauri De Wever (23) die geschiedenis studeert en opkomt voor de N-VA in Aalst.

“Ik voel me in ieder geval een meer verlicht katholiek dan andere gelovigen die deze uitdaging om op de VUB te studeren niet zouden zijn aangegaan.”

Jef Van Der Mynsbrugge (CD&V)

Het politieke begin

Jef had na een relatiebreuk een nieuwe uitdaging nodig en besliste om in de politiek te stappen bij de CD&V, omdat hij christelijk werd opgevoed. Hij dacht dan ook dat zijn ideeën in deze partij het beste tot stand zouden komen. Lora was amper veertien jaar toen ze lid werd van de Jongsocialisten. Ze wilde strijden voor sociale rechtvaardigheid en is altijd politiek geëngageerd gebleven. Ook voor Maxime was politiek altijd een passie: “Ik heb de wereld altijd willen begrijpen en heb altijd al een duidelijke mening gehad die ik wilde verkondigen. Toen ik op de VUB aankwam ben ik me gaan engageren voor Comac, waarna ik de stap zette om deel te nemen in de lokale politiek van Sint-Truiden.” Driss had ook al zeer vroeg een interesse voor geschiedenis en internationale politiek. Hij vond het idee dat Europa een samenhangend geheel moet blijven in deze geglobaliseerde wereld altijd interessant, en was van nature liberaal gericht. Daarnaast had Lauri De Wever altijd al een hart voor het Vlaams nationalisme. Hij ondersteunt vurig de Vlaamse identiteit en vindt de N-VA een sociaal én economisch sterke partij waarbij hij werd aangetrokken tot het interne gemeenschapsgevoel.

Het was de persoonlijke uitdaging die Jef aansprak om aan de VUB te komen studeren. “Ik voel me in ieder geval een meer verlicht katholiek dan andere gelovigen die deze uitdaging om op de VUB te studeren niet zouden zijn aangegaan.” Ook Lauri De Wever vond het een hele uitdaging om hier te studeren omdat er weinig studenten een rechtse ideologie uitdragen aan de VUB. Eenmaal hier voelde hij hoe er tijdens de lessen wordt gedebatteerd en de meningen worden gerespecteerd. “Dit vrijzinnig en progressief imago is iets wat de universiteit altijd al uitstraalde”, vult Maxime aan.

Jef is ervan overtuigd dat de universiteit hem kritisch doet nadenken over het geloof. “Het is daarom net interessanter om ergens te studeren waar je ideeën eens worden uitgedaagd. Ik ben in ieder geval een kind van m’n opleiding. Het vrij en kritisch nadenken gaan ze me niet meer afnemen.” De andere studenten sluiten zich daarbij aan. “Er zijn weinig tot geen dogma’s aanwezig in de opleiding omdat er veel bespreekbaar is op de universiteit. En als er al een dogma is, gaat deze over het vrije onderzoek en de vrije meningsuiting, wat niet als storend wordt ervaren”, aldus Lora. Driss gaat hiermee akkoord: “Taboes worden hier juist  doorbroken door het maatschappelijk engagement, dat is zeker een van de troeven van de universiteit.”

“Jongeren zoeken een weg naar hoe ze de wereld kunnen veranderen en beseffen steeds meer dat ze dat kunnen a.d.h.v. de politiek”

Driss Cherkaoui (Open VLD)

Campuspolitiek

Verschillende jongeren zijn ook actief in de nationale partij. Lora’s toekomstplannen bestaan eruit om voorzitter van de Jongsocialisten te worden en om hun politieke vereniging op de VUB te versterken. Maxime is al sinds het begin van zijn studentenleven lid van het kernbestuur van Comac. Nu, meer dan ooit, wil hij deze politieke richting ondersteunen, openlijk de kant kiezen van een partij waarin hij gelooft en er op een nieuwe manier een engagement voor tonen:“Ik wil politiek naar de mensen op de VUB brengen en naar de mensen in m’n eigen stad door alles kritisch te bekijken en te verbeteren. Er moet ruimte zijn voor discussie, het debat aan te gaan en na te denken over de wereld. Jongeren zoeken een weg naar hoe ze de wereld kunnen veranderen en beseffen steeds meer dat ze dat kunnen a.d.h.v. de politiek.” Driss is dan juist van mening dat de LVSV, de liberale studentenvereniging waar hij lid van is, eerder “een ideologische school is waar je mensen beter leert kennen en begrijpen, waar je je ideeën kan verbeteren en de ideologie achter je politieke partij beter leert begrijpen.” Niet elke nationale partij wordt vertegenwoordigd op de VUB. Lauri is van plan om in de toekomst een jong N-VA-afdeling op de campus op te richten.

Zowel Jef, Lora, Maxime, Driss en Lauri zijn van mening dat het goed is dat jongeren en studenten zich politiek engageren en de drempel als minder zwaar ervaren om er ook mee aan de slag te gaan. “Al is het met studentenverenigingen, het is goed dat jongeren meer naar elkaar toe komen via politiek. Het is belangrijk om in dialoog te blijven treden en om er geen persoonlijke vetes van te maken”, vindt Lauri. Driss’ liberale visie sluit zich daarbij aan: “Het is fantastisch dat jongeren opkomen voor hun ideologieën, maar ik hoop dat er altijd kalmte zal zijn indien er spanningen zouden ontstaan. Wij zijn de toekomst, dus moeten we daar samen naar werken, al moet dat in de samenwerking met verschillende meningen en ideeën.”

“Politiek is natuurlijk een passie die veel tijd inneemt, maar ik heb nooit problemen gehad met die te combineren met studies”

Lauri De Wever (N-VA)

Al kottend in de gemeentepolitiek

Een kot is zeer handig voor een student. Je hoeft niet meer te pendelen, maar je bent ver verwijderd van je thuisgemeente. Hoe gaat het er eigenlijk aan toe wanneer die studenten ook aan het thuisfront engagementen hebben? “Uiteraard is het soms moeilijk om het leven op kot te combineren met de lokale gemeenteraadspolitiek, vooral in aanloop naar de verkiezingen”, ondervindt Jef. “Maar gelukkig worden de samenkomsten meestal in het weekend gehouden waardoor het te combineren valt.” Het pendelen is iets waar Lora last van heeft, al woont ze niet zo ver van de VUB. Maar omdat de verbinding niet ideaal is, verkiest ze de vrijheid van een kot. “Het is dan ook gewoon gemakkelijker om betrokken te zijn bij de politiek van de VUB als je op kot zit.” Maxime moet zich soms in tweeën delen, “maar meestal valt het leven in Brussel wel goed te combineren met een lokaal politiek engagement”. Lauri vindt dit ook: “Politiek is natuurlijk een passie die veel tijd inneemt, maar ik heb nooit problemen gehad met die te combineren met studies. Je moet keuzes maken, maar het is haalbaar.”

“Het is tijd voor vooruitgang, en dan maakt het niet uit in welke partij je zit”

Lora Hasenbroekx (sp.a)

Vooruitgang in constructieve debatten

“Je moet als jongere ook wel iets voor de ervaren leiders betekenen, want uiteindelijk leggen zij hun vertrouwen in jou. De oudere generatie zit wel nog meer in dat verzuild hokjesdenken. De jongere heeft het wel door dat het zo niet verder kan. Verzuiling, dat is gepasseerd. Als je daar nog in gelooft, sorry, dan ben je voorbijgestreefd”, aldus Jef. De studenten hebben allemaal een  gevoel van voldoening door op een lijst te mogen staan. Lauri vindt dat het zeker een vorm van erkenning is na vele jaren inzet voor de partij. “Om op jonge leeftijd op een lijst staan, is zeker een teken dat de mensen met meer ervaring vertrouwen in je hebben en dat jij iets goed kan betekenen voor hen.”

Vechten en zich engageren voor een, uiteindelijk, gemeenschappelijk doel, is wat al deze studenten elkaar in ondersteunen. “Het is tijd voor vooruitgang, en dan maakt het niet uit in welke partij je zit”, vind Lora. Ondanks de grote verschillen in de ideologieën is het merkbaar dat de jonge politici toch allemaal een gemeenschappelijk punt voor ogen hebben. Allemaal willen ze dat de politiek van de toekomst toegankelijk wordt gemaakt voor iedereen en dat we in een constructief debat met elkaar overweg zouden kunnen gaan om de beste oplossingen te vinden voor de maatschappij rond ons.

0 Comment