Een nieuw kader voor de VUB

Leerplatform ‘Canvas’ in aantocht

Er zijn de voorbije jaren enkele digitale veranderingen doorgevoerd op de VUB. Zo werd my.VUB vervangen door STUDENT.VUB en de VUB webmail door Outlook 365. Nu komt er ook een vervanging van Pointcarré door ‘Canvas’. Dit nieuwe leerplatform werd reeds gelanceerd onder docenten maar zal vanaf het begin van volgend academiejaar ook toegankelijk zijn voor studenten.

Canwat?

De naam ‘Canvas’ is door de VUB overgenomen van een Amerikaans leerplatform dat oorspronkelijk in 2011 ontworpen werd door studenten uit onvrede over hun toenmalig systeem. De betrokken professor heeft daarop het besluit genomen om samen met hen een bedrijf op te richten. “Dit platform is dus vanuit het gebruikersperspectief ontwikkeld en is momenteel dé marktleider op het vlak van online leerplatformen”, zegt projectmanager Natalie Tielemans. Het wordt onder andere al gebruikt door Harvard en Yale, en als we het dichter bij huis willen zoeken, de Erasmushogeschool Brussel. Zij gebruiken het al een jaar. “De VUB heeft het platform echt met onderwijsdoelstellingen in gedachten gekozen”, zegt Tielemans. Er is een gigantische ‘Canvas-community’ wereldwijd waar iedereen, dus ook studenten, terecht kan met vragen. ‘Canvas’ was bij aankoop een leeg systeem waar de VUB de gebruikersdata en alle cursussen vanuit de studentenservice ‘Cali’ naar heeft overgezet.

“De keuze van de VUB om voor ‘Canvas’ te gaan en om Pointcarré achter zich te laten kwam niet uit het niets. De investeringen die de VUB had moeten doen om Pointcarré op eenzelfde niveau te krijgen als een platform zoals ‘Canvas’ zouden even hoog gelegen hebben hebben als de investering voor een nieuw extern gehost leerplatform”, geeft de projectmanager mee. Alvorens het oog te laten vallen op ‘Canvas’ hebben ze een vergelijking gemaakt tussen verschillende platformen, namelijk het platform dat gebruikt wordt aan de ULB ‘Moodle’ en ‘CumlaudeLearning’. Qua kostprijs lagen ze allemaal in dezelfde lijn. Uiteindelijk koos de VUB voor ‘Canvas’ omwille van zijn gebruiksvriendelijkheid. “De VUB heeft heel bewust de investering gedaan omdat dit platform volgens ons mee de basis vormt voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs van de toekomst”, zegt Tielemans. “Het onderwijs van de toekomst zal zich veel meer digitaal situeren. Vandaar dat we budget hebben gekregen om dit platform aan te kopen.”

“Het verschil in gebruiksvriendelijkheid is echt gigantisch”

Nina Brigou

Verschillen met Pointcarré

“Wij zijn in 2017 bij alle faculteiten langsgegaan om de wensen en noden van de gebruikers in kaart te brengen zo ook bij de Studentenraad en de secretariaatsmedewerkers. Daar hebben we de feedback gekregen dat ze wel nog tevreden waren met de tools die er waren op Pointcarré.”, aldus Tielemans. Ze koos daarom geen nieuw geavanceerd platform met alle mogelijke tools, maar gewoon een goed werkend platform waar alle basistools in vertegenwoordigd zijn. Ook wil de VUB dat ‘Canvas’ aan andere platformen van de VUB gelinkt wordt zoals Office 365, Panopto om lesopnames te bekijken en Turnitin om plagiaat te detecteren. Volgens Tielemans streven ze ernaar om alle onderwijstools op één platform krijgen. Momenteel zijn enkel Panopto en Office 365 gelinkt aan het nieuwe leerplatform. Turnitin zal vanaf september live gaan. Outlook blijft los van ‘Canvas’ bestaan.

“Ik heb zelf als student aan de VUB Pointcarré gebruikt en nu ‘Canvas’ als personeel en het verschil in gebruiksvriendelijkheid is echt gigantisch”, aldus communicatiemedewerkster Nina Brigou. “Je kan al je content rangschikken via modules. Zo krijg je in modules een overzicht waarbij theorie afgewisseld wordt met een filmpje, oefeningen of een opdracht. Op dat vlak is het vooral handig voor docenten: je creëert een mappenmodule, maar wanneer een deel nog verborgen moet blijven, kan dat. Docenten kunnen studenten nu veel meer meetrekken in hun verhaal en in hun cursus.”

Studenten zullen in de toekomst ook zelf hun instellingen kunnen veranderen. Wanneer ze voor de eerste keer inloggen zullen ze kunnen kiezen of ze meldingen krijgen elke dag, elke week of helemaal niet. Het zijn dus de ontvangers, de studenten en docenten, die zullen kunnen beslissen wat ze via mail willen ontvangen en wat niet. “Dat is wel een heel groot verschil met Pointcarré waar de zender besliste wat je per mail ontving en wat niet”, aldus Brigou. Wel doet de projectmanager een warme oproep aan alle studenten om de aankondigingen op het leerplatform te blijven ontvangen. “De studenten kunnen het dichtzetten, maar ze moeten wel beseffen dat ze geen mail gaan krijgen. Als de les wegvalt zal jij het misschien niet gezien hebben.” Dit kunnen gebruikers enkel algemeen instellen en niet per cursus.

Een app en home-made instructievideo’s

‘Canvas’ biedt een gratis app aan met een variant voor zowel docenten als studenten. Zo kunnen gebruikers vanaf volgend academiejaar notificaties krijgen op hun telefoon en zo altijd op de hoogte blijven. “Ik denk dat een app wel een must is voor ons nieuw platform”, aldus Brigou.

“Voor de studenten zal het simpel gaan”, zegt Brigou. Volgend academiejaar in de lesvrije week wordt Pointcarré afgesloten en wordt ‘Canvas’ opengezet. De docenten hebben nu al toegang tot het klaarmaken van de cursusruimte tegen dat de studenten erin kunnen, dus enkel zij kennen een overlapping. Voor de studenten komt er aan het begin van het academiejaar een uitgebreide uitleg over hoe alles in zijn werk zal gaan. “Om de student zo goed mogelijk te bereiken gaan wij vooral inzetten op korte instructievideo’s”, aldus de projectmanager. Een deel van de instructievideo’s zijn van ‘Canvas’ zelf, maar communicatiemedewerkster Nina Brigou heeft er ook een paar zelf gemaakt.

De VUB zal duidelijk communiceren en zo studenten waarschuwen dat Pointcarré definitief wordt afgesloten. De twee platformen zullen dus niet naast elkaar leven om verwarring te vermijden. Ook zullen nieuwe studenten, werkstudenten en internationale studenten een extra voorstelling krijgen op hun welkomsmoment. De huidige studenten hebben geen welkomsmoment meer, maar dan zal er via de studentennieuwsbrief, de studentenwebsite en VUB Today gecommuniceerd worden.

“Het is dus echt niet de bedoeling om een soort ‘big brother’ rol op ons te nemen”

Natalie Tielemans

Helpdesk en stresstesten

Het nieuwe platform wordt niet meer beheerd door de VUB, maar alles staat op servers van ‘Canvas’ die in Frankfurt en Dublin staan en waar miljoenen gebruikers op actief zijn. Toch passeren de problemen met het leerplatform eerst via de VUB. Pas wanneer zij het niet kunnen oplossen, wordt het naar ‘Canvas’ zelf doorgestuurd. “En doordat het niet meer gehost wordt door de VUB maar door ‘Canvas’ zelf, kunnen studenten nu 24/7 terecht bij een helpdesk”, aldus Brigou.

Op het nieuwe leerplatform worden dus meer gegevens bijgehouden, maar alles is gestandaardiseerd volgens de laatste wetgeving, namelijk GDPR (General Data Protection Regulation). ‘Canvas’ heeft de VUB ook verzekerd dat er geen tracking cookies worden gebruikt om gegevens door te verkopen aan externe partijen. Wel gebruiken ze analytical cookies om te monitoren wat er wanneer gebeurt. “Dit is handig in verwarrende situaties en in het voordeel van de student. Stel je voor dat je als student iets doorgestuurd hebt naar je professor, maar je professor blijkt dit niet ontvangen te hebben. In deze situatie kan dit nagekeken worden, iets dat niet kon bij Pointcarré. Het is dus echt niet de bedoeling om een soort ‘big brother’ rol op ons te nemen”, aldus Tielemans.

Inschrijvingen voor mondelinge examens liepen in het verleden niet zo vlot met Pointcarré. Dit hoopt de VUB ook op te lossen met het nieuwe leerplatform ‘Canvas’. “We zijn ons bewust van het belang van een goed werkend afsprakentool”, aldus de projectmanager. “We gaan ook een stresstest organiseren waarbij we met een paar honderd gebruikers eens zien wat het geeft als we tegelijkertijd inloggen.” Tegelijkertijd vergeten ze ook niet om aan een alternatief te denken moest deze tool niet goed werken. De VUB blijft de markt verkennen. “We kunnen nog niet garanderen dat het allemaal zal lukken. Maar we doen ons uiterste best om dit probleem op te lossen.”

Het platform ‘Canvas’ zal bij het begin van het academiejaar wel nog niet gesynchroniseerd zijn met het lessenrooster. “Het lessenrooster zit nog niet honderd procent goed”, aldus Tielemans. “De bedoeling is dat we dingen gebruiken die al helemaal zijn getest en in de appstore te vinden zijn, maar we staan er zeker voor open.”

Lees ook:
Leerplatformen op VUB ondergaan metamorfose

0 Comment