Interview met afscheidnemende voorzitters van VUB Studentenraad

Een gesprek met Daniel Van Den Broecke en vicerector Jan Danckaert

Het academiejaar loopt op zijn einde. De nieuwe voorzitter en ondervoorzitter van de Studentenraad zijn onlangs verkozen en de oude Studentenraadsvoorzitter neemt bijna afscheid. Een terugblik op de werking van de Studentenraad met voorzitter Daniel Van Den Broecke en uitzonderlijk voorzitter vicerector voor Onderwijs- en Studentenbeleid Jan Danckaert.

Ik ontmoet Van Den Broecke en vicerector Danckaert in het bureau van de vicerector in het rectoraatsgebouw. De vicerector zit er uitzonderlijk bij door het conflict dat er binnen de Studentenraad is geweest. Een motie van wantrouwen werd ingediend, en later weer ingetrokken, tegen de voorzitter en de Raad van Bestuur van de VUB moest uiteindelijk tussenkomen. Die besliste dat vicerector Danckaert voor de rest van het academiejaar de leiding over de Studentenraad zou overnemen. Maar waarom hij nu aanwezig is bij het afscheidsinterview van Van Den Broecke? “We zitten in een overgangsituatie, waarbij we een bijzondere maatregel namen. Dan leek het voor Daniel en mij logisch dat ik er bij zou zijn.”

Een blik terug en in de toekomst

Dit jaar studeer je af. Wat ga je doen?

Van Den Broecke: “Ik studeer dit jaar af in de master burgerlijk ingenieur met afstudeerrichting Chemical and Materials Engineering. Ik heb lang nagedacht om te doctoreren, maar na mijn thesis zag ik dat niet meer zitten. Dus ik ga beginnen werken en ik ben voorlopig nog aan het solliciteren. Of ik volgend jaar nog tijd ga hebben voor de Studentenraad zal afhangen van mijn werk. Als ik een job te pakken kan krijgen binnen de consultancy, ga ik veel moeten werken. Ik heb aan het nieuwe bestuur ook gezegd dat ik altijd beschikbaar ben voor vragen. Ik weet natuurlijk niet of ik nog tijd ga hebben om af te komen. Ik had eerst schrik om de VUB achter te laten, maar ik heb nu het gevoel dat het na zes jaar wel genoeg was. Het is tijd voor een nieuw hoofdstuk. Ik zal in elk geval blij zijn dat ik geen examens meer zal hebben.”

Hoe kijk je terug op het jaar als voorzitter van de Studentenraad?

Van Den Broecke: “Ik kijk er goed op terug. We hebben wel geen speciale dingen gedaan, zoals een nachtbus geregeld. (De onderhandelingen betreffende de nachtbus werden in de vorige studentenraden gevoerd, n.v.d.r.). Daarentegen hebben we wel nagedacht wat de studenten allemaal nodig hebben. Daarom dat we dit jaar twee projecten hebben gelanceerd, waar we de volgende jaren aan gaan werken. Zo zouden we het kampvuur willen herontwerpen. Nu is het in een nogal slechte staat en we willen er voor zorgen dat de studenten echt rond het kampvuur kunnen zitten. Er zou een put komen, waarbij dan vanboven stenen barbecues gaan geplaatst worden. Dat is iets dat we als Studentenraad op korte termijn willen organiseren. We hebben daar dit jaar budget voor vrijgemaakt, aangezien we nog geld over hebben. We zijn daarom ook zuinig omgegaan met onze financiën, omdat we wisten dat we toch een paar projecten wilden lanceren. Het tweede project waar we op hebben gefocust, maar dat is dan op langere termijn, is een ‘fakbar’ te krijgen op de campus. Dit is een bar voor en door de studentenverenigingen en een goed voorbeeld daarvan is de Tempus op campus Jette. Die wordt uitgebaat door de studentenverenigingen daar en er worden ook feestjes gegeven. Hoe het er concreet op campus Etterbeek uit zal zien weten we nog niet, aangezien het plan constant verandert. Nu is het idee om die bar naast de tent (achter Aula Q, n.v.d.r.) te zetten, maar we moeten natuurlijk rekening houden met de geluidsoverlast die zo’n bar kan creëren. Daarnaast hebben we natuurlijk ook ons normaal werk als Studentenraad gedaan dit jaar. Er zijn wel elke plenaire vergadering sommige dossiers waar we ons echt moesten doorwerken en er voor zorgen dat de goede werking binnen de VUB, studentenbeleid en onderwijs gegarandeerd was. Zo hebben we bijvoorbeeld de procedures voor de aanduiding van de studentenvertegenwoordigers in de faculteitsraden veranderd. Of waren het de opleidingsraden? (twijfelt) Ik ben een beetje verward.”

Wat vond je het interessantste debat of onderwerp op de Studentenraad?

Van Den Broecke: “Het is allemaal interessant natuurlijk. De discussies rond de lokalenverdelingen waren wel interessant. Verschillende studentenverenigingen krijgen een nieuw lokaal op campus Etterbeek. Ook de aanvraag tot erkenning van Vonk was boeiend. (Vonk heeft dit academiejaar drie aanvragen gedaan tot erkenning en is de laatste plenaire vergadering uiteindelijk niet erkend geweest door de Studentenraad, n.v.d.r.) Het is vooral interessant om de verschillende meningen te horen over bepaalde onderwerpen. Zo hebben we nu een beleid rond discriminatie uitgeschreven.”

Zijn er zaken die de Studentenraad dit jaar anders had moeten aanpakken?

Van Den Broecke: “Ik weet het niet. Vorig jaar kon ik wel zeggen dat er zaken anders moesten, maar nu zitten we in een tussenoplossing. We gaan bijvoorbeeld volgend jaar een jobstudent krijgen om de dossiers te behandelen voor de Studentenraad, maar die is er op dit moment nog niet. Dus we hebben dat wel gerealiseerd, maar we konden dit jaar nog niet van die hulp genieten.”

Danckaert: “Die jobstudent zal vooral helpen bij beleidsvoorbereiding.”

Van Den Broecke: “Ja, inderdaad. Vooral voorbereidend werk dus. Ik merk zelf, met mijn thesis, taken en laboverslagen, dat het werk soms gewoon te veel is. Ik denk dat in totaal vijfduizend euro voor die jobstudent is voorzien voor een werking tijdens het gehele academiejaar. We moeten dat dan zien te verspreiden. Naar aanloop van een plenaire vergadering gaat die student dan meer moeten werken bijvoorbeeld. Het is ook de eerste keer dat we dit doen, dus na volgend jaar moet de Studentenraad die werking evalueren. Ook voor de organisatie van VUBrusselt (het jaarlijks evenement van de Studentenraad om de studenten naar Brussel te lokken, n.v.d.r.) gaat die jobstudent ons kunnen helpen.”

Je was twee jaar geleden praeses van PK en dit jaar voorzitter van de Studentenraad. Heb je veel ervaring als praeses kunnen meenemen naar het voorzitterschap ?

Van Den Broecke: “Je leert als praeses ook vergaderingen leiden en die ervaring kon ik meenemen naar dit jaar. Als we dan afdwaalden van het onderwerp, kon ik makkelijker de vergadering terug naar het onderwerp sturen. Het is natuurlijk op verschillende vlakken anders, aangezien een studentenvereniging praktischer is en de Studentenraad voornamelijk beleidsmatig bezig is.”

“Wij willen vasthouden aan het quorum van 25 procent, omdat we aan de universiteit aan willen tonen dat we als raad de steun van de studenten hebben.”

Daniel Van Den Broecke

Moeilijke studentenverkiezingen

De studentenverkiezingen zijn weer twee weken opgeschoven doordat het quorum van 25 procent stemmen per faculteit niet werd gehaald. Waarom denk jij dat weinig mensen gemotiveerd zijn om te stemmen?

Van Den Broecke: “De studentenverkiezingen zijn een moeilijk debat, aangezien er vastgelegde tijdsperiodes zijn. We kunnen bijna niet anders dan de verkiezingen tijdens de lentevakantie te houden. We hebben dit jaar weer nagedacht om die periode te verplaatsen, maar dat ging altijd wel om één of andere reden niet. Als we het later zouden organiseren dan zou de installatievergadering (waar het nieuwe bestuur verkozen wordt, n.v.d.r.) tijdens de blok vallen en dat is natuurlijk vervelend. Maar als de kandidaten gemotiveerd zijn dan wordt er veel gestemd. Zo heeft de faculteit RC dit jaar het hoge percentage van 40 % gehaald. Ik denk dat dat het hoogste percentage in jaren is. Hetzelfde verhaal met Jette. Eenmaal dat de kandidaten zich er achter hadden gezet heeft een groot aantal van de studenten toch gestemd. De motivatie ligt bij beide kampen. Maar soms is het natuurlijk moeilijk om mensen gemotiveerd te krijgen. We hebben al enorm veel studentenverenigingen en buitenschoolse activiteiten voor de grootte van onze universiteit. Iedereen is druk bezig en dan interesse aanwakkeren om te stemmen of zich engageren voor de Studentenraad is moeilijk. Het is niet makkelijk om te weten wat nu uiteindelijk de aanleiding is dat mensen niet stemmen.”

Danckaert: “Ik denk dat de Studentenraad van de VUB zich ook het hoogste quorum van 25 procent van de nodige stemmen oplegt vergeleken met de andere universiteiten. Dat is iets dat ze zichzelf opleggen en dat kan op zich veranderd worden.”

Van Den Broecke: “Wij willen net vasthouden aan die 25 procent, omdat we aan de universiteit aan willen tonen dat we als raad de steun van de studenten hebben. Met een kleiner aantal stemmen zouden we makkelijker slagkracht verliezen als we moeilijke dossiers willen aankaarten.”

VOX is een nieuw online discussieplatform van de VUB dat werd geïntroduceerd door de Studentenraad op VUBrusselt. Is VOX een goed hulpmiddel geweest om het debat aan te gaan met de studenten en de studenten meer inspraak te geven?

Van Den Broecke: “Het platform heeft zeker en vast geholpen en er zijn wel een aantal studenten die het gebruiken. Dat aantal moet nog naar boven. Maar oké, VOX is net nieuw, dus er moet gewoon nog werk ingestoken worden. Op het welkomstmoment voor de eerstejaars volgend academiejaar zal dit platform dan ook uitgelegd worden en nog eens extra gepromoot worden. Op de lancering tijdens VUBrusselt hebben maar een paar studenten het gezien. We hebben echt nog niet genoeg bereik gehad om dit platform te promoten. Daarentegen hebben we er ook nog geen grootschalige reclame voor gemaakt. We hebben VOX bijvoorbeeld wel al gebruikt bij het debat rond de hervorming van de academische kalender. De ideeën en discussies die op het platform worden gezet, nemen we natuurlijk mee naar verschillende gesprekken met de universiteit. Het is al een heel gevoelig onderwerp, waar iedereen wel een mening over heeft. Op zo’n moment is VOX wel handig, aangezien je dan weet wat de mening van de student is.”

“Het belangrijkste is dat de Raad blijft functioneren.”

Daniel Van Den Broecke

Crisis binnen eigen rangen

Hoe kijk je nu terug op de crisis binnen de Studentenraad (link) tijdens de lentevakantie en de weken daarna waarin jij en je ondervoorzitter een hoofdrol speelden?

Van Den Broecke: “(Spreekt zacht) Ik denk dat het goed opgelost is.”

Heeft de motie van wantrouwen (link) die tegen jou werd ingediend, door de ondervoorzitter van de Studentenraad en vier andere Studentenraadsleden, invloed gehad op je plannen van volgend jaar of op je studie zelf?

Van Den Broecke: “Nee, de motie heeft geen invloed gehad op mijn plannen voor volgend jaar. Wat er gebeurd is, is niet fijn. Je moet wel heel wat dingen afwerken op dat moment en dan is dat soms wel moeilijk.”

Zie je de indiening van de motie als een persoonlijke aanval?

Van Den Broecke: “Ik wil daar niet op ingaan.”

Je antwoordde op die motie met een open brief, die gericht was aan de ondervoorzitter. Waarom heb je die toen geschreven?

Van Den Broecke: “Om mijn kant van het verhaal ook te laten horen.”

Uiteindelijk zou de Raad van Bestuur van de VUB beslissen dat vicerector Jan Danckaert de leiding van de Studentenraad over zou nemen en de plenaire vergaderingen voor zou zitten. De motie van wantrouwen tegen jou werd ingetrokken. Ben je zelf betrokken geweest bij het maken van deze oplossing?

Van Den Broecke: “Ja. Het belangrijkste is dat de Raad blijft functioneren.”

Heeft dat conflict de werking beïnvloed?

Van Den Broecke: “Nee. Het feit dat de motie is ingetrokken heeft er net voor gezorgd dat we wel zijn kunnen voortgaan zoals gepland. We hebben het dan ook heel professioneel proberen aan te pakken. We zijn hier om de studenten te vertegenwoordigen, niet voor iets anders.”

Wat is nu de concrete invulling van je voorzitterschap na die oplossing?

Van Den Broecke: “Als er een vergadering geweest is, worden alle beslissingen natuurlijk ondertekend. Er is ook nog veel administratief werk. Ondanks alles, moeten er nog wel dingen geregeld worden. We stellen ook nog steeds zelf de agenda op. Ik kon toevallig niet aanwezig zijn op de vorige agendacommissie, omdat ik dacht dat het om tien uur was en niet in de namiddag. Ook de interne vergaderingen leid ik nog wel.”

Danckaert: “Bij de interne vergaderingen ben ik dan ook wel aanwezig.”

Vicerector Danckaert, wat is uiteindelijk uw invulling van uw tijdelijk voorzitterschap van de Studentenraad?

Danckaert: “Zorgen dat de Studentenraad zo goed mogelijk kon functioneren en dat de punten die gepland waren zo goed mogelijk op de agenda konden komen. Ondertussen hebben we ook de installatie van de volgende Studentenraad gehad en ik denk dat die overgang soepel zal verlopen. De toekomstige voorzitter en ondervoorzitter zijn zich aan het inlopen en aan het voorbereiden. De oude Studentenraad en deze uitzonderlijke maatregel blijven echter in voege tot het einde van het academiejaar in september.”

Men kan zich wel de bedenking maken dat uw aanwezigheid en uw leiding in de Studentenraad de onafhankelijkheid van de raad kan beïnvloeden.

Danckaert: “Ik zit daar niet om te controleren of te censureren. Elk punt dat op de agenda moet komen, komt er. Maar dat is uiteindelijk een vraag die u aan de leden van de Studentenraad zelf moet stellen. (Kijkt naar Van Den Broecke)”

Van Den Broecke: “We hebben een goede relatie met vicerector Danckaert en er is dan ook een informele sfeer. De aanwezigheid van de vicerector heeft dus geen invloed op onze onafhankelijkheid, aangezien er ondertussen wel al gevoelige onderwerpen besproken zijn geweest. Niemand heeft zich terughoudender gedragen door zijn aanwezigheid.”

Lees ook: Studentenraad installeert zich
Wie zal u vertegenwoordigen in de Studentenraad?
Crisis binnen Studentenraad VUB opgelost?
Motie van wantrouwen tegen voorzitter Studentenraad VUB

0 Comment