Wie zal u vertegenwoordigen in de Studentenraad?

Uitslag studentenraadverkiezingen 2018

Een kleine twee maanden na de start zijn de resultaten van de studentenraadsverkiezingen 2018 binnen. Doordat het quorum van 25 procent uitgebrachte stemmen niet in alle faculteiten werd gehaald moesten de verkiezingen tot tweemaal toe met een week worden verlengd. In de Studentenraad zetelen volgend jaar 4 leden van de universitaire kieskring en 15 leden voor de acht faculteiten. Eén zitje van de Studentenraad blijft daarbij leeg. (uitslag onderaan)

Vorige week werd de uitslag van de studentenraadsverkiezingen openbaar gemaakt. Studenten konden aanvankelijk van 26 maart tot 20 april hun stem uitbrengen voor hun faculteit en voor de overkoepelende kandidaten van de universitaire kieskring. De kiesperiode werd uiteindelijk tweemaal met een week verlengd omdat niet alle kieskringen het opgelegde quorum behaalden binnen de voorziene periode. Een kandidaat van de Studentenraad kan pas rechtsgeldig worden verkozen wanneer 25 procent van de stemgerechtigden binnen een kieskring hun stem online uitbrengen. Als dit niet gebeurt en de verkiezingscommissie beslist om de kiesperiode af te sluiten, kunnen de kandidaten van deze kieskring niet worden verkozen en wordt deze kieskring niet vertegenwoordigd in de raad.

‘Geneeskunde en Farmacie’ slechtste van de klas

“We kunnen niet meer doen dan het vragen om je kandidaat te stellen”

Els Robbrecht, afdelingshoofd studentenbeleid

Alleen de faculteit Recht en Criminologie (RC) slaagde erin het quorum te halen binnen de initieel voorziene stemperiode met 34 procent van het aantal stemgerechtigden die hun stem uitbrachten voor 20 maart. De slechtsten van de klas op dat moment waren Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie (LK) met 12 procent uitgebrachte stemmen, gevolgd door Letteren en Wijsbegeerte (LW) met bijna 16 procent en Geneeskunde en Farmacie (GF) met afgerond 17 procent van de stemgerechtigden die hun stem uitbrachten. Omdat 7 van de 8 kieskringen het quorum nog niet hadden bereikt op 20 maart besliste de verkiezingscommissie de kiesperiode met één week te verlengen. Op 27 maart werden de stemmen opnieuw geteld en ook toen moest de verkiezingscommissie vaststellen dat het quorum nog niet overal werd gehaald. De twee kandidaten van GF miste nog steeds 91 stemmen om aangesteld te kunnen worden als studentenvertegenwoordigers. De overige 8 kieskringen haalden het quorum wel na een week, met RC op kop met bijna 40 procent uitgebrachte stemmen. Daarop besliste de verkiezingscommissie om de kiesperiode opnieuw met een week te verlengen. Na twee weken uitstel behaalden alle kieskringen het quorum.

Condooms en snoepgoed voor een stem

De Studentenraad heeft al verschillende jaren moeite met het behalen van de stemquora in de voorziene periode. Dit jaar werden daarom nieuwe initiatieven genomen om voldoende studenten aan het stemmen te krijgen. Door een aanpassing in het reglement heeft elke kandidaat nu recht op een goede 70 euro terugbetaling van promotiemateriaal, vroeger gelde dit alleen voor flyers. Dat maakte dat studenten op een meer creatieve manier campagne konden voeren. Zo kon je nu dus condooms krijgen met een groepsfoto van vier universitaire kandidaten, of kreeg je een snoepje als je op de esplanade even met je smartphone zou stemmen. Daarnaast heeft de VUB sinds dit jaar een jobstudent aangenomen om promotie te voeren voor de verkiezingen en ook het infopunt voerde zoals gewoonlijk campagne om studenten aan het stemmen te krijgen. De kandidaten werden ook voor het eerst aangespoord om hun actiepunten uiteen te zetten op de VUB website. de Moeial voorzag zoals gewoonlijk een stemwijzer waarin 18 prangende vragen werden voorgelegd aan alle kandidaten. 16 van de 24 kandidaten vulde deze in.

“Je kan daar negatief naar kijken, maar ook positief. In die zin dat de lat hoog gelegd wordt door de Studentenraad zelf”

Els Robbrecht, afdelingshoofd studentenbeleid

Dat alles mocht niet baten. Terwijl de verkiezingen vorig jaar met slechts één week moest worden verlengd, waren dat er dit jaar twee. Volgens Els Robbrecht, afdelingshoofd Studentenbeleid, komt dat onder meer omdat de Studentenraad zichzelf een erg hoog quorum oplegt. Robbrecht: “Decretaal is dat quorum slechts tien procent. Als wij aan collega’s van andere universiteiten vertellen dat wij een quorum van 25 procent handhaven kunnen zij dat eigenlijk niet geloven. Je kan daar negatief naar kijken, maar ook positief. In die zin dat de lat hoog gelegd wordt door de Studentenraad zelf.” Het quorum verlagen om zo sneller voldoende stemmen te halen is geen optie. “De Studentenraad vindt het belangrijk te weten dat er zo veel studenten gestemd hebben, om een breed draagvlak te kunnen bewijzen”, aldus Robbrecht. Studenten verplichten om te stemmen, door bijvoorbeeld de toegang tot Pointcarré te blokkeren totdat studenten hun stem hebben uitgebracht, is theoretisch mogelijk, maar Robbrecht vraagt zich af of dat zou werken: “Zo’n verplichtende stijl is tot nu toe niet eigen aan de VUB geweest.”

Ook het feit dat de lentevakantie tijdens de kiesperiode plaatsvindt speelt de verkiezingen volgens Robbrecht parten; in de lentevakantie valt de activiteit op het kiesplatform helemaal stil. Momenteel wordt gekeken of er reglementair een mouw kan worden gepast aan de periode van de verkiezingen, maar er zijn nog geen concrete voorstellen om deze te wijzigen.

19 leden voor 20 zitjes

De Studentenraad wil dus dat veel studenten stemmen zodat ze zich gedragen kunnen voelen door de studentengemeenschap, maar heeft het eigenlijk wel zin om te stemmen? In 6 van de 9 kieskringen waren er net voldoende, of minder kandidaten dan dat er zitjes zijn. Daarmee zijn de kandidaten zeker van hun plaats aan de tafel zolang ze één stem hebben en het quorum wordt behaald. Alleen de studenten van de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen (PE), de faculteit Economische en Sociale Wetenschappen (ES) en de universitaire kieskring moesten hun plaatsje zien te bemachtigen door voldoende stemmen te halen. Als student kan je dus niet altijd kiezen voor een student waarvan zijn of haar standpunten jou bevallen, en dan blijft alleen nog een blancostem over. Robbrecht spreekt over een verzadigingseffect omdat studenten al veel worden bevraagd in andere organen. Robbrecht: “We kunnen niet meer doen dan het vragen om je kandidaat te stellen. Er zijn ook heel wat studenten geïnstalleerd in opleidingsraden, daar heb je een groot gedeelte van de geëngageerde studenten. Zo’n opleidingsraad staat vaak ook korter bij de dagdagelijkse realiteit van de gemiddelde student.” Daarnaast ligt de drempel naar de Studentenraad ook hoger omdat er wordt gewerkt met verkiezingen terwijl je je voor een opleidingsraad kandidaat moet stellen en dan meestal gewoon gekozen wordt omdat er minder kandidaten zijn dan mandaten.

De nieuwe leden van de Studentenraad worden officieel geïnstalleerd op de installatievergadering van donderdag 17 mei. Op deze vergadering worden ook de voorzitter en ondervoorzitter aangesteld alsook minstens twee coördinatoren. De nieuwe raad krijgt pas bevoegdheid bij de start van het nieuwe academiejaar.

0 Comment