Theo Francken keert terug naar de VUB

Op 15 mei komt staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken, voor de tweede maal naar de VUB om een lezing te geven. Een jaar geleden was er een eerste lezing gepland, maar deze kon niet doorgaan omdat de toegang tot de aula werd geblokkeerd door demonstrerende studenten.

Vorig jaar ontstond er op de VUB veel commotie rond een lezing van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. Toen organiseerde KEPS voor het eerst de lezing maar enkele minuten voor deze van start zou gaan blokkeerden dertien extreemlinkse groeperingen de aula waar het evenement plaats zou vinden. De demonstranten, die zelf niet van de VUB waren, hekelden dat er een platform werd gegeven aan iemand die, in hun ogen, kritische vragen vermijdt en niet openstaat voor dialoog. Ook het beleid van de staatssecretaris en zijn standpunten over onderwerpen zoals migratie werd door de aanwezige groeperingen sterk onder vuur genomen. Uiteindelijk werd de lezing ten gevolge van de acties last-minute afgelast. De gebeurtenis werd door de hele VUB-gemeenschap sterk veroordeeld en als een belemmering van het vrije onderzoek gezien. Franken zelf reageerde misnoegd op de protestactie via Twitter

Theo Francken wordt nu dus opnieuw uitgenodigd om een lezing te geven op de universiteit, op initiatief van VUB rector Caroline Pauwels, LVSV en Jong-N-VA Brussel. De lezing staat gepland voor dinsdag 15 mei en zal door de rector zelf worden ingeleid. De VUB benadrukt dat de lezing moet kunnen doorgaan, maar dat studenten die tegen het beleid van Francken zijn ook de gelegenheid moeten krijgen om hun mening te uiten. Daarom zal na de lezing genoeg tijd worden voorzien voor een vraag-en-antwoordsessie. Armel de Schreye, voorzitter van LVSV (Liberaal Vlaams StudentenVerbond), licht toe: “Er mogen geen dogma’s ontstaan op de VUB over bepaalde politieke meningen, maar dan moeten we daar wel kritisch mee omgaan. Francken krijgt een platform, maar na de lezing krijgt iedereen genoeg tijd om zijn mening te verkondigen en kritische vragen te stellen. Het is ook niet omdat LVSV de staatssecretaris uitnodigt dat wij achter al zijn ideeën staan.” Hij meldt ook dat iedereen welkom is op de lezing, van professor tot student. Vicerector Jan Danckaert benadrukte op de Studentenraad dat “we de vrije meningsuiting en de botsing der ideeën mogen koesteren, maar dan wel op een vreedzame en beleefde wijze. Er mag gemanifesteerd worden, er mogen spandoeken staan en meer, maar de lezing beletten is voor ons als academici niet aanvaardbaar.”

“Op die manier maakt de rector van Francken een symbool van vrije meningsuiting, terwijl hij die zelf niet respecteert.”

Naomi Stocker, organisator tegenbetoging

Betoging tegen racisme

Niet lang na de aankondiging van de nieuwe lezing via Facebook werd er door twee linkse VUB-studenten, Noami Stocker en Joseph Ngongo, een tegenbetoging gepland: Geen Racisme aan de VUB (Francken@VUB). Met dit protest, waarbij ze in een stoet over en rond de campus gaan stappen, willen ze laten zien dat veel mensen op de VUB tegen racisme zijn en dat het niet kan dat Francken discriminerende uitspraken komt doen op de campus. “De VUB heeft een duidelijk en fel standpunt tegen racisme en discriminatie, maar maakt dan wel een uitzondering hierop door de staatssecretaris uit te nodigen, die bekend staat om discriminatie en racisme”, vertelt Naomi Stocker. Dat Caroline Pauwels hem heeft uitgenodigd en het voorwoord verzorgt, vindt Stocker al helemaal niet kunnen. “Op die manier maakt de rector van Francken een symbool van vrije meningsuiting, terwijl hij die zelf niet respecteert. Alle kritiek wordt door hem monddood gemaakt. Daarbij mogen racistische uitspraken niet verdedigd worden onder het mom van vrije meningsuiting. Vrijheid van meningsuiting is niet een platform geven aan iemand die dat elke dag heeft, maar iemand die we nooit horen, zoals een vluchteling.” Armel de Schreye reageert hierop dat hij hoopt dat de organisatoren en deelnemers van dit protest toch aanwezig gaan zijn op de lezing zelf zodat ze in debat kunnen gaan met de staatssecretaris.

Niet zonder risico

Hoewel er al veel preventieve maatregelen zijn genomen om het goede verloop van de lezing te garanderen wordt er rekening gehouden met een zeker veiligheidsrisico. De VUB heeft een open campus en kan dus niet zomaar aan een volledige controle onderworpen worden. Armel de Schreye stelt zich vragen bij het veiligheidsbeleid op de campus. “Het is ondertussen drie tot vier maanden geleden dat we gevraagd hebben naar een concreet securitybeleid en daar hebben we geen duidelijk antwoord op gekregen. Ondertussen zou er wel contact zijn met de politie, maar zowel Theo Francken, jong N-VA Brussel en iedereen die erbij betrokken is blijven zich afvragen welke garanties er dit jaar zijn. We horen telkens opnieuw dat de VUB zelf het veiligheidsplan wil afhandelen. We hopen gewoon dat de politie aanwezig zal zijn.”

Protestactie blokkering lezing Francken 2017
© Katrijn Devlaminck, de Moeial

Het is niet de eerste keer dat de slechte communicatie van de VUB over het veiligheidsbeleid voor problemen zorgt, dit was ook een van de redenen dat de komst van Theo Francken vorig jaar moest worden geannuleerd. Max Nijs, die vorig jaar mede-organisator was van de lezing, betreurde de manier waarop vorig jaar het evenement verlopen is: “We hebben vorig jaar extra beveiliging gevraagd en de toestemming van de rector of de politie mee op de campus mocht. Op het moment zelf is het enkel de security van de VUB geworden en die hebben toen eigenlijk niet geholpen tegen de overmacht.” Dit laatste was volgens Otto Cartryse, ondervoorzitter van de Studentenraad, te wijten aan het feit dat de rector toen in het buitenland zat en de politie weigerde de plaatsvervanger te erkennen als een afgevaardigde van de rector. Zo een situatie wil men koste wat kost vermijden. Zowel organisator LVSV Brussel, als de leden van de Studentenraad pleiten voor een snelle en duidelijke communicatie over de veiligheidsrichtlijnen die op de VUB gevolgd moeten worden, want zoals Danckaert zelf benadrukt: “Als het veiligheidsrisico terug te groot wordt, dan is de kans groot dat net zoals de vorige keer, de lezing toch niet doorgaat. Dan is de kans ook even groot dat de staatssecretaris daar politieke munt uit slaat.”

0 Comment