de Moeial, kort (door de bocht) nieuws

Doordat onze gebruikelijke columnist  in de laatste editie uitputtingsverschijnselen begon te vertonen zoals hallucinaties en katholicisme heeft de redactie besloten onze werknemer op een burn-out cursus te sturen bij de zusters van het Groot Begijnhof in Leuven. Het bestuur zag bovendien een mooie kans om het bezoedelde imago van het studentenblad als zijnde cynische en kritisch op te schonen en besloot in samenwerking met de communicatiedienst van de VUB de handen in elkaar te slaan met een eerste editie van de VUB-goed-nieuws-krant!

Door Snoeshaan

Voortaan slechts vijf kassa’s geopend tijdens spitsuren Colruyt Oudergem.

“We merken dat tussen half 6 en half 8 ‘s avonds de mensen meer nood hebben aan een dieptegesprek, dan aan een koele ‘goeiedag, bonjour. Kaartjes of bonnekes?’. Voortaan zullen we dan ook het merendeel van het personeel inzetten om meer toenadering naar de klant te zoeken”, aldus de persdienst van Colruyt. “Dit zullen we bereiken door het personeel met alle paletten en karren in de winkel te laten rondrijden. Ook de rekken zullen we slechts aanvullen tijdens de drie laatste uren dat de winkel open is. Het is pas door onder de mensen te komen dat je ze het beste leert kennen en ze op hun gemak kan stellen tijdens hun supermarkt-ervaring”, aldus de persdienst van Colruyt.

VUB ontvangt ‘Evergreen’s Most Wanted’ prijs

Naar jaarlijkse traditie reikt de bekende graszadenfabrikant zijn prestigieuze award uit. Dit jaar viel hun oog op ‘VUB campus Etterbeek’ (Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus, n.v.d.r.). De toewijding om ongeacht de weersomstandigheden of werkzaamheden met naoorlogs Berlijnse allures, het gras groen en stralend te houden, overtuigde de jury. Ook de symbolische bijdrage van studenten door doelbewust wit groeipoeder te strooien op één van de heuvels aan de esplanade, was een doorslaggevende factor. Rector Pauwels meldt alvast enthousiast te zijn: “Van alle prijzen die de VUB al wist binnen te halen sinds ik rector ben, is dit toch wel de meest bemoedigende. Het is inderdaad sinds de vorige huisstijl geleden dat er nog zoveel groen op de campus was.”

Pascal Smet dient petitie in bij Studentenraad: Stad Brussel komt naar studenten

Op de gemeenteraad van de Stad Brussel is beslist dat ze de Brusselaars meer wil betrekken bij de studenten. Het initiatief komt er nadat minister Smet een petitie indiende bij de Studentenraad. “De Brusselaars leven teveel op hun eiland en dat is begrijpelijk: de stad heeft werkelijk alles wat men nodig heeft, van dancings tot cultuurhuizen”, maar daar wil de stad dus nu komaf mee maken. Met ‘Brussels pop-up city’ organiseert de stad buurtmarkten, repair cafés en enkele concertjes op de campus in Jette (Brussels Health Campus, n.v.d.r.) en Etterbeek en hoopt zo de Brusselaars meer mee te geven van wat de rijkdom van de academische wereld te bieden heeft.

Tafeltjes Opinio gebruikt in precisie-onderzoek

Eén van de belangrijkste labo’s binnen de aardwetenschappen, de onderzoeksgroep AMGC (Analytical, Environmental and Geo-Chemistry), heeft er sinds kort een nieuw onderzoekstoestel bij. Professor Claeys, voorzitter van de vakgroep, vertelt: “We stelden een nooit eerder geobserveerde stabiliteit vast, zo’n tafel staat niet alleen loodrecht, maar bougeert werkelijk geen ångström (10−10 m, n.v.d.r.)”. De onderzoeksgroep operationaliseerde de meubelstukken meteen voor hun isotopen-onderzoek van mineralen. Doorgaans gebeurt dit met een instrument dat in vloeibare stikstof is ingebed om alle trillingen uit te schakelen.

Buitensporig studentenengagement

Een nooit eerder gezien aantal studenten zette zich reeds in bij het begin van dit nieuwe semester. “Niet alleen de wil om actief na te denken over het principe Vrij Onderzoek, maar vooral de daadkracht waarmee honderden studenten dagelijks aan de slag gaan, is ontroerend”, klinkt het op het BSG-lokaal. Op het infopunt spreekt men naar verluidt al van de herleving van mei ‘68. Vooral de facultaire kringen, die omwille van hun controversiële invulling van folklore nog al eens negatief in beeld kwamen, zijn verheugd met de groei in participatie, zo vertelt praeses Yavlos Srenew ons: “Vroeger was het echt roeien met de schachten die we hadden, nu moeten we veel strenger keuren. Het zijn er gewoon te-veel.” Ook de samenwerking met de Franstalige collega’s is nog nooit zo hecht geweest. Er zijn zelfs gesprekken om een St Cé (voluit: Saint Caroline) samen te organiseren, een soort tweede St Vé waarbij symbolisch met bestelwagentjes vanuit het lagergelegen stadscentrum tot aan het Schumanplein wordt gereden. De stad liet reeds weten dat ze al een nieuwe verkeerscirculatie uitdachten met de lokale handelaars, waarbij de kleine ring tijdelijk zou worden afgesloten.

Kandidatuursperiode Studentenraad vervroegd gesloten

Het enthousiasme is tevens te merken op het tweede verdiep van het rectoraat. De kandidatuursperiode om in de nieuwe studentenraad te zetelen is helaas vervroegd moeten sluiten wegens een overdaad aan kandidaten. De voorzitter was wegens ziekte op café en dus niet bereikbaar voor commentaar, zijn team liet ons echter wel weten dat het “ongelooflijk (is) om te zien hoeveel studenten geven om hun universiteit. Het is dan ook typisch voor de VUB-student om te weten dat zagen over problemen alléén niets uithaalt en dat je het heft in handen moet nemen om op te komen voor je rechten”.

Speechschrijver faculteit ES wordt redactiechef de Moeial

Dat de decaan van de faculteit al eens beroep doet op een speechschrijver voor zijn legendarische redevoeringen op het galabal van Solvay Kring, is algemeen geweten. Die man kan geen decennia lang zijn notoire fratsen blíjven zelf uitvinden. Geruchten doen de ronde dat Freddy Teeuwen, de zoon van de bekende Nederlandse cabaretier, de ghostwriter van professor Branson zou zijn. Het enige wat we kunnen zeggen is dat de Moeialredactie de eer heeft hem te mogen verwelkomen als nieuwe redactiechef. Zijn spitsvondige, kritische, maar vooral humane stijl werd reeds lange tijd bewonderd vanuit de Triomflaan 35.

Tegels en ramen verwisseld

In het spetternieuwe VUB-zwembad is er een klein euvel boven water gekomen. Ondanks dat de ruwbouw en afwerking vroeger klaar waren dan gepland, is bij de uiteindelijke oplevering van het nieuwe gebouw nog net op het einde iets (kleins) misgelopen. Met een waterachtige glimlach verklaarde de aannemer de ramen voor tegels te hebben omgewisseld. “Maar com, zo erg is het nu ook weer niet. Zo’n zwembadtegeltje is leuk om te verkopen of zo, maar echt nuttig is dat nu ook weer niet hé. Enfin, toch niet in een zwembad.” De VUB-AA (bond voor Afgeripte Alumni) liet weten dat ze de transparantie van de ramen meer weten te appreciëren dan de blanke tegels. Door deze storm in een waterglas is het nieuwe zwembad uiteindelijk slechts kunnen openen op de geplande datum en dus niet vroeger dan voorzien, zoals aangekondigd.

de Moeial genomineerd voor Pulitzer-prijs

Dat we al eens graag een pluim in ons gat steken, weten ze bij VO (Studiekring Vrij Onderzoek), met wie we de vergaderruimte delen, al langer. Maar vandaag mogen we er ook eens één op onze hoed steken! Zo valt te lezen: “Voor de manier waarop ze erin slagen om niet alleen een breed spectrum aan nieuwsfeiten kritisch te brengen, bovendien de ganse gemeenschap te betrekken in hun onderzoekjournalistiek. De sterke, en doorgaans amicale banden tussen het studentenblad en alle geledingen binnen de universiteit, van folklore tot rectoraat, is bewonderenswaardig.” Voor een blad dat voluit gaat voor transparantie in plaats van spiegelen, is dit een mooie bekroning.

0 Comment