Crisis binnen Studentenraad VUB opgelost?

De lentevakantie was een hectische periode voor de Studentenraad van de VUB. Er werd een motie van wantrouwen ingediend tegen de voorzitter en de ondervoorzitter wou zijn ontslag geven. Twee weken later werd de motie ingetrokken en werden op de plenaire vergadering van 26 april de rangen gesloten. De Raad van Bestuur van de VUB besloot dat vicerector voor Onderwijs- en Studentenbeleid Jan Danckaert voor de resterende maanden de leiding krijgt over de Studentenraad. Het ontslag van ondervoorzitter Otto Cartrysse werd niet aanvaard door de vicerector.

De laatste weken laaide er een crisis op binnen de rangen van de Studentenraad van de VUB. Op donderdagavond 12 april dienden vijf studentenraadsleden een motie van wantrouwen in tegen hun voorzitter, Daniel Van Den Broecke (zie vorig artikel de Moeial). Hierin haalden ze aan dat ze op de hoogte waren gesteld van een aangifte bij de politie, met Van Den Broecke als onderwerp. De inhoud van de klacht gaven ze niet vrij, maar ze vonden de beschuldiging ernstig genoeg om het ontslag van de voorzitter te vragen. Deze motie was hun laatste oplossing, nadat de vijf studentenraadsleden herhaaldelijk aan Van Den Broecke hadden gevraagd om zelf een stap opzij te zetten, in het belang van de Studentenraad. Daarbij schreven de studentenraadsleden in de laatste alinea van de motie dat, bij het opstellen van de tekst, de advocaat van Van Den Broecke hen op de hoogte had gesteld dat zijn cliënt een strafklacht met burgerlijke partijstelling had ingediend tegen twee raadsleden, waaronder ondervoorzitter Otto Cartrysse, die dit bevestigde aan de Moeial. De studenten vonden dat dit de vertrouwensbreuk tussen Van Den Broecke en de rest van de raad kracht bij zette. Om die reden liet Cartrysse weten dat hij op de plenaire vergadering van 26 april zelf ontslag zou nemen uit zijn functie als ondervoorzitter.

Open brief van de voorzitter

Drie dagen later, op zondagavond 15 april, stuurde Van Den Broecke zijn antwoord op de motie van wantrouwen, gericht aan zijn ondervoorzitter Otto Cartrysse, de wereld in via zijn facebookpagina. Dit antwoord, een brief van vijf pagina’s, werd ook bezorgd aan alle studentenraadsleden, de vicerector voor Onderwijs- en Studentenbeleid Jan Danckaert en de Moeial. Met ingewikkeld taalgebruik betoogde hij dat dit hele proces een idee was van Cartrysse om hem het voorzitterschap te ontnemen en dat de motie gebaseerd was op geruchten. Van Den Broecke verklaarde ook dat hij geen weet had van een aangifte tegen Cartrysse en een ander raadslid en vermeldde in zijn brief dat hij als reactie een klacht tegen de ondervoorzitter had neergelegd bij de tuchtcommissie van de VUB. Hoewel Van Den Broecke herhaaldelijk zei dat de inhoud van de aangifte tegen hem tot de privésfeer behoort, gaf hij in zijn brief zelf details over het lopende onderzoek prijs.

De rector en vicerector zijn vooral bezorgd om het welzijn van de betrokken studenten en dat de escalatie persoonlijke schade kan nalaten.

Na deze gebeurtenissen zou de agenda van de maandelijkse plenaire vergadering leeg zijn gemaakt, om alleen de stemming van de motie van wantrouwen en het ontslag van ondervoorzitter Cartrysse te behandelen. Vorige week werd de motie echter ingetrokken en meegedeeld aan alle leden van de Studentenraad. De vijf raadsleden die de motie indienden staan achter de beslissing van de intrekking, aangezien er een andere oplossing gevonden is. “Het was een gezamenlijke beslissing, omdat we een compromis bereikt hebben waarvan we denken dat zowel de raad als de leden er het beste uitkomen”, zei Cartrysse. Hierdoor kon de Studentenraad aan de vergadering beginnen met de oorspronkelijke agenda, maar opmerkelijk was dat de (intrekking van) motie van wantrouwen, noch het ontslag van ondervoorzitter Cartrysse in de agenda werden opgenomen.

De plenaire vergadering zonder ontslagen

Op 26 april opende de vicerector Jan Danckaert de plenaire vergadering met een beslissing van de Raad van Bestuur over de ‘escalatie binnen de Studentenraad’. Deze beslissing houdt in dat Danckaert zelf de komende maanden de leiding zal nemen over de Studentenraad en de vergaderingen voorzit. Dit besluit is genomen in het belang van iedereen om de rust te doen terugkeren en de escalatie binnen de Studentenraad te stoppen. De voorzitter en ondervoorzitter van de Studentenraad behouden enkel hun officiële titel, al meldt Danckaert dat de praktische invulling nog besproken moet worden. Om de goede werking te garanderen, wil hij ook tijdig op de hoogte gebracht worden van alle vergaderingen en zal hij de vertegenwoordiging van de Studentenraad naar derden toe op zich nemen. Hij verzekert dat hij een bemiddelende rol zal spelen en geen controlerende rol. De rector en vicerector zijn vooral bezorgd om het welzijn van de betrokken studenten en dat de escalatie persoonlijke schade kan nalaten, onder andere aan hun reputatie. Danckaert vraagt aan alle raadsleden om goed na te denken voordat men iets post of e-mailt. Zelf wil de vicerector geen commentaar geven over de verschillende interne of externe klachten.

Na de uiteenzetting van Danckaert volgde het voorstel van ondervoorzitter Cartrysse zijn ontslag  alsnog als volgend agendapunt te behandelen, aangezien de situatie het volgens hem niet toelaat om nog verder als ondervoorzitter te functioneren. Danckaert wou dit punt in beraad houden en zal eerst een persoonlijk gesprek hebben met Cartrysse zelf om dit uit te klaren. Op de volgende plenaire vergadering zal over het ontslag besloten worden. In tussentijd zullen zowel Van Den Broecke als Cartrysse titelvoerend voorzitter en ondervoorzitter van de Studentenraad blijven.

0 Comment