de Moeial stemwijzer, uw hulp bij de studentenverkiezing 2018

Is het tijd voor een hervorming van het academiejaar? Moeten we meer inzetten op Engelstalige richtingen? Wordt het tijd voor herbruikbare bekers op td’s?

Slechts een greep uit de 18 prangende vragen die de Moeial alle kandidaten voor de volgende Studentenraad voorlegde. Wilt u weten welke kandidaat zich met welke stelling akkoord verklaarde? Kies dan uw faculteit en kijk hoe de kandidaten staan ten opzichte van deze 18 actuele vraagstukken.

De stemwijzer vindt u hier: https://redactie709.wixsite.com/stemwijzerdemoeial

Voldoet uw favoriete kandidaat aan uw hoge verwachtingen? Of moet u spoedig op herbezinning? Nu kan u een weloverwogen beslissing nemen. Stemmen kan hier nog tot 20 april 2018.

0 Comment