Samen in het complot

In een tijd van platte planeten, oranje presidenten en Temptation Island schieten de complottheorieën alle richtingen uit. Ook de VUB wordt niet gevrijwaard van samenzweringen en dergelijke ongein, weet Zwanzer. Hij zoekt uit wat de academische illuminati voor ons verborgen houden en waarom u dat ongegeneerd kritiekloos mag geloven.

Als er iets is waar ik mij, als zelfverklaard grootvizier der vrijzinnigheid, tegenwoordig vurig aan erger, is het wel de bestendige verwerping en afwijzing van complottheorieën. Waar is de tijd dat we nog rustig konden geloven dat de maanlanding opgenomen werd in een studio, dat president Kennedy vermoord werd door een paar nijlganzen of dat Napoleon een grote puist op zijn wang had? Tegenwoordig is het helaas niet meer opportuun om te verkondigen dat vaccinatie autisme veroorzaakt en de Nederlandse regering ons vergiftigt met chemtrails vol Heineken, want overal zit wel een moraalridder klaar om je te bestoken met wetenschappelijke bewijzen of goed onderbouwde argumenten. Het is schrijnend om te zien dat mensen die zovele jaren gestudeerd hebben toch de intellectuele autoriteit van youtube-doemsprekers in vraag durven te stellen. Natuurlijk kan je het de meeste mensen die niet in samenzweringen geloven niet kwalijk nemen. Zij zijn helaas het slachtoffer van de diepgaande hersenspoelingen die gebeuren via onze smartphones. Iets dergelijks zal mij gelukkiglijk niet overkomen met mijn beschermhelm vervaardigd uit verschillende lagen aluminiumfolie, arseen en asbest.

Wat velen ook vergeten is dat de edele kunst van de samenzweringstheorie in werkelijkheid een gevierde methode der vrij onderzoek is! Het stelt de kritieklievende vrijdenker in staat zaken in twijfel te trekken waarover hij totaal niets weet en zonder ook maar over enig bewijs te beschikken. Hoe anders hadden we ooit kunnen verkondigen dat onze planeet in werkelijkheid plat is, de Twin Towers van karton waren of dat Adolf Hitler (intussen 130 jaar oud) in zorgcentrum ‘Lentevrede’ in Wilrijk woont? Er zou dus op de VUB meer aandacht moeten worden geschonken aan de studie van de betere samenzwering. De reden waarom dit niet gebeurt is vrij duidelijk: ook onze universiteit ontsnapt niet aan een complotje her en der. Omdat ik het als doorwinterd complottheoreticus tot mijn morele plicht zie u met onzin te bestoken lijst ik hier, op gevaar van eigen leven en dat van mijn drie cavia’s, de belangrijkste op.

Make that the cat wise

Een eerste complot werd pas recent naar buiten gebracht door een zekere Jonathan H. en verschuilt zich achter een op het eerste zicht onschuldige evolutie: de opkomst van de Engelstalige bachelor. De opleiding ‘Social Sciences’ bleek een groot succes en groeide in slechts twee jaar uit tot een van de grootste studierichtingen op de VUB. Niets mis mee, zo lijkt het, maar vanaf volgend jaar komt er een tweede Engelstalige bachelor bij: Business Economics. En daarbij stopt het niet. Ook verlieslatende faculteit LW denkt er reeds aan een brede bachelor aan te bieden die alle vakken wat combineert. Het is dus duidelijk dat er op onze universiteit een geheimzinnig proces aan de gang is: alle faculteiten stappen over op Engelstalige bachelors, maar het aantal leslokalen blijft wel hetzelfde. Jonathan H. heeft naar eigen zeggen van een zatte prof in de Opinio reeds vernomen hoe deze evolutie zich zal verderzetten: om de vraag naar lokalen aan te kunnen zal de VUB vanaf 2020 gaan snijden in het aantal vakken en aantal opleidingen tot er in 2023 slechts EEN ENGELSTALIGE BACHELOR PER FACULTEIT overblijft! En het gaat verder. De bedoeling is om per 20 september 2027 alle brede bachelors te fuseren tot één enkele. In 2029 zal de helft van de vakken op een andere universiteit gegeven worden. De mensen die het gevaar van deze beweging onderschatten, ridiculiseren of ontkennen zullen wel anders piepen wanneer de VUB in 2034 nog maar één enkel Engelstalig vak aanbiedt dat gedoceerd wordt aan de Ugent!

Het is al lang geweten dat alle dokters en apothekers slechts een verzinsel zijn van grote farmaceutische bedrijven

De verzonnen opleidingsraad

En nu zal u wel denken “wat bazelt die Zwanzer nu weer? Heeft hij weer teveel van zijn zelfgemaakte champignonnenlikeur gedronken? Ze zullen een opleiding als Geneeskunde bijvoorbeeld toch nooit kunnen reduceren tot één vak?” Wel dan denkt u verkeerd! Dan hebt u zich laten vangen door wat de media wil dat u denkt! Wat als ik u zou vertellen dat de opleiding Geneeskunde helemaal niet eens bestaat?! Het is namelijk al lang geweten dat dokters en apothekers slechts een verzinsel zijn van de grote farmaceutische bedrijven. In werkelijkheid valt elke mogelijke ziekte of wonde namelijk te behandelen met Zwanzers Wonderzalf, te verkrijgen voor maar €99,95/liter op www.zwansgezond.com.

De faculteit Geneeskunde en Farmacie is in werkelijkheid een hoax. Het is niet zo vreemd als het klinkt. Doe de test eens voor uzelf: kent u de decaan van GF? Kan u een beknopte samenvatting geven van de laatste opleidingsraad van Farmacie? Kan u tien geneeskundestudenten opnoemen? Wel, waarom gaat u er dan van uit dat de faculteit GF bestaat? De leugens worden wijdverspreid en iedereen die durft beweren dat Geneeskunde en Farmacie wel bestaan zit mee in het complot. Campus Jette is in feite een dekmantel voor iets anders dan onschuldige academische activiteiten. Iets groters…

God heeft zich per ongeluk opgesloten in de WC’s van een wegrestaurant langs de E40

De Katholieke kerk

Het geheim van de Vrijmetselaars

Een centrale vraag die elke complottheoreticus zichzelf moet stellen is natuurlijk wie er achter het complot zit en waarom zij zaken voor ons verborgen houden. Lang ging ik ervan uit dat het VUB-complot het werk was van de Amerikaanse overheid die ons in het geheim in haar macht heeft. Ik besefte echter al vlug dat het in feite helemaal geen geheim is dat Amerika hier de baas is. Aliens waren ook een mogelijkheid. Maar zij wisten me per lichtgevend vingertje in te lichten dat ze niets te maken willen hebben met de mens in het algemeen. Na lang zoeken kwam ik uit bij het geheimzinnige genootschap der Vrijmetselaars. Deze gedachte is niet vreemd. De loge is namelijk goed vertegenwoordigd op de VUB: vele professoren, bestuursleden en waarschijnlijk intussen ook al enkele studentenraadsleden zijn vrijmetselaar. Ze zijn gemakkelijk te herkennen aan hun geheime handdrukken en soms hebben ze ook een cementmolen en truweel bij zich. Het is moeilijk om zicht te krijgen op alle geheimen die de vrijmetselaars bewaken en over welke bijzondere kunsten zij beheersen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld tijdreizen. Onze rector Caroline Pauwels, die openlijk uitkomt voor haar lidmaatschap van de loge, verraadde zichzelf onlangs nog door tijdens een tijdreis per ongeluk een open brief achter te laten in de eerste editie van de krant De Morgen uit 1978.

Op welk geheim broedt de loge dan? Het is in feite het grootste geheim van allemaal. Wat het vrijzinnige genootschap der vrijmetselaars namelijk voor ons verborgen tracht te houden is dat… GOD WEL DEGELIJK BESTAAT! En ze houden hem verborgen op de VUB, in campus Jette. Jarenlang proberen de vrijzinnigen ons wijs te maken dat er niet zoiets bestaat als een opperwezen dat mirakels veroorzaakt en masturberende mensen dood bliksemt. Niets is minder waar. Toen de vrijmetselarij werd opgericht hebben ze de Heer met een sluwe list (een gratis vat trappist in café ‘De Schijtpoort’) uit de hemel naar beneden gelokt. Sindsdien wordt God vermist. De brave Katholieke Kerk probeerde paniek te vermijden en vertelde aan de gelovigen dat God zich waarschijnlijk per ongeluk opgesloten heeft in de WC van een wegrestaurant langs de E40 en daardoor afwezig is.

Vele mensen zullen niet geloven dat God wel degelijk bestaat, maar de bewijzen zijn ernaar: heeft u God nog gezien de laatste tijd? Heeft u weet van een mirakel dat nog heeft plaatsgevonden? Ik zie geen andere verklaring dan dat Hij wordt gevangen gehouden op campus Jette. De ideale dekmantel overigens: niemand uit Etterbeek gaat namelijk ooit naar Jette. God zit er in een enorme cel waar Hij toegang heeft tot één vis, één brood en één glas wijn (die kan Hij toch oneindig verdubbelen). Maar de Heer is natuurlijk ook zeer groot: Hij was voor zijn ontvoering immers overal. Daarom moet er nu ook op campus Etterbeek plaats gemaakt worden, en daarvoor zijn de Engelstalige bachelors de ideale manier! U ziet dus beste lezer, waarom uw gebeden niet meer aanhoord worden en het slecht gaat met de wereld! Het wordt hoog tijd dat we samen in opstand komen en hem bevr…

Noot van de Moeialredactie: wij hebben besloten onze samenwerking met Zwanzer tijdelijk te onderbreken zolang er vermoedens zijn dat hij zweept met de KU Leuven en de Katholieke Kerk. Waarschijnlijk heeft hij per ongeluk naar het Youtubekanaal van Rik Torfs gekeken en moet hij hiervoor nu behandeld worden. Onze welgemeende excuses voor het ongemak.

0 Comment