Geen spetterende start voor het zwembad

© UAB Sport

VUB-zwembad ondervindt eerste problemen na opening

Het gloednieuwe zwembad is dan wel nog steeds niet volledig afgewerkt, het is intussen wel al enkele maanden operatief. Elk nieuw gebouw heeft zijn kinderziekten, blijkt ook hier. Het zwembad kon de afgelopen weken enkele malen niet openen wegens onvoorziene omstandigheden. Dirk Van de Wiele, diensthoofd Beweging en Sport licht toe.

Van de Wiele  “Elke dag wordt de pH, temperatuur, luchtvochtigheid en gebonden en vrije chloor gemeten.” Zijn de waarden niet naar de wettelijke normen, moet Van de Wiele beslissen of het zwembad open mag gaan of niet. “In het vorige zwembad gebeurde dat op het einde al eens omdat er te veel Chloor in het water zat, die kans is nu onbestaande omdat we werken met zoutelektrolyse.”  Dat is een proces dat Chloor uit NatriumChloride, zout, haalt.

Een ramp zoals in 2013 zal dus niet meer gebeuren. Toen moesten twaalf personeelsleden van de VUB naar het ziekenhuis worden gebracht na het inademen van giftige dampen. “We hadden toen net een nieuwe leverancier, het was de eerste dag van de kerstvakantie en ik kwam de jaarrekening opmaken toen ik verrast werd door de brandweer. Bleek dat de leverancier de Natriumchloride bij het zoutzuur had gevoegd, met giftige gassen tot gevolg.”

Als we de situatie tegen donderdag niet kunnen stabiliseren zie ik mij verplicht om het bad voor een periode te sluiten

Dirk Van de Wiele

Zwemmen in drinkwater

Wat was dan wel de reden dat het zwembad de afgelopen weken enkele keren de deuren moest sluiten? Van De Wiele: “De UFRO installatie (ultrafiltratie en reverse osmose, een installatie voor het hergebruik van water n.v.d.r.) en onze zoutelektrolyse werken nog altijd niet samen zoals het hoort. Hierdoor zijn we verplicht geweest in de laatste veertien dagen in totaal al een vijf keer het bad te sluiten voor het publiek. We krijgen de pH van het water niet stabiel tussen de wettelijk verplichte 7 en 7,6.  Die van het groot bad is te laag en die van het klein bad te hoog.”

De waarden van het zwembad zouden conform de wetten in Wallonië en de ons omringende landen geen probleem zijn. Opvallend is dat we het water uit het zwembad momenteel conform de wet wel zouden mogen drinken, maar we mogen er niet in zwemmen.

“Onze technische ondersteuning is druk in de weer om uit te pluizen waar dit aan ligt”, benadrukt Van de Wiele, “momenteel is het vermoeden dat de zoutelektrolyse en de ultrafiltratie op recuperatiewater, twee van onze voornaamste “duurzame” investeringen, niet goed samenwerken.”

Een eerste kink in de kabel kwam er echter al vroeger, al was er toen geen bezetting van het bad gepland. “Op een ochtend kwam ik toe in de kelders en voelde ik meteen nattigheid,” vertelt Van de Wiele. “De installateur had de leiding die het stadswater binnenbrengt en via een tiental collectoren verdeeld over de toiletten, douches en het bad manueel vastgedraaid. Die schroeven kunnen veel aan, maar na een tweetal weken werd de druk te groot en waren ze er allemaal afgesprongen. Het water stond in de hele kelder 5cm hoog. Die schade zijn we nu aan het doorsluizen naar de installateur, maar de kans is groot dat we nog van die akkefietjes voor gaan hebben.”

Langdurige sluiting in zicht?

Het is dus niet duidelijk wanneer de watertoestand terug stabiel zal zijn. Van de Wiele: “Als dit tegen donderdag niet lukt zie ik mij als verantwoordelijke uitbater verplicht om het bad voor een periode te sluiten, één tot twee weken, bij voorkeur in de paasvakantie als er minder scholen, clubs en studenten zijn, om de technische mensen de kans te geven alles nog eens goed te controleren en op elkaar af te stemmen.  We kunnen immers niet blijven “jo-jo” spelen met onze bezoekers en permanent de communicatie van “open” naar een aantal uur later “gesloten” wijzigen.  Ik ben me er immers van bewust dat dit voor onduidelijkheid bij onze bezoekers zorgt en tot ongenoegen kan leiden.”

De voorbije negen dagen wilde UAB Sport de diensten maximaal blijven verlenen, maar beseft dat deze situatie onhoudbaar is. “Er moet een oplossing komen via de leveranciers van de installaties die de belofte hebben gemaakt dat we met hun installaties niet alleen een duurzaam, maar ook een operationeel zwembad zouden hebben.”

Vandaag werken de drie drie leveranciers, Aramis van de UFRO-installatie, VDH en Prominent van de zoutelektrolyse samen met Visser & Smit Hanab, de overkoepelende firma verantwoordelijk voor de waterbehandeling een dag samen in de kelder om alles te monitoren en tot een stabiele situatie te komen.

Later deze dag volgt een communicatie op de website en Facebookpagina van UAB Sport.

0 Comment