Hooggerechtshof Iran herziet mogelijks terdoodveroordeling Djalali

VUB-gastprof Djalali dreigt geëxecuteerd te worden: een reconstructie

Er lijkt nieuwe hoop te zijn in de zaak van de ter dood veroordeelde Iraanse VUB-gastprofessor Ahmadreza Djalali. Eerder vanavond maakte het Center for Human Rights in Iran bekend dat de straf mogelijk zal worden herbekeken door het Hooggerechtshof aldaar.

Het Hooggerechtshof van Iran gaat de zaak rond de terdoodveroordeling van dr. Djalali verder onderzoeken, dat meldt het Center for Human Rights Iran op haar website. De rechter vraagt om de mening te horen van de aanklager in de loop van februari 2018. De advocaat van Djalali gaf het Centre for Human Rights in Iran te kennen dat bij de aanklager en zijn team in Teheran gelijkaardige bezwaren omtrent de uitspraak bestaan, zoals die ook reeds door de verdediging van Ahmadreza werden aangehaald.

“Gegeven de problemen in het verloop van deze zaak en de oproepen gericht aan de parlementsleden, hopen we op het tenietdoen van de terdoodveroordeling”, aldus Zeinab Taheri, de advocaat van dr. Djalali.

Zoals recentelijk nog aangehaald door de rector, Caroline Pauwels, verkeert de VUB-wetenschapper ondertussen in een kritieke gezondheidstoestand. De medische ploeg van de Evingevangenis waar Djalali zit opgesloten, vermoed dat er zich een tumor ontwikkeld heeft in zijn spijsverteringsstelsel en dat er verdere tests nodig zijn. De rechter verbiedt echter medische hulp buiten de gevangenismuren.

In een brief die Djalali vermoedelijk begin dit jaar schreef, geeft hij te kennen meermaals benaderd te zijn geweest door personen die zichzelf voorstelden als agenten van inlichtingendiensten die zijn familie bedreigden en om informatie vroegen, maar dat hij steeds weigerde samen te werken.

In oktober 2017 werd dr. Ahmadreza Djalali, verbonden aan het UZ Brussel via de European Master in Disaster Medicine, ter dood veroordeeld voor ‘samenwerking met vijandige overheden’. In december ratificeerde het Hooggerechtshof in Iran die uitspraak nog, maar lijkt nu dus meer informatie te willen inwinnen.

Lees ook:
Na online petitie ook solidariteitswaken voor opgesloten Iraanse VUB professor
Professors zijn geen criminelen
Mensonwaardig einde

0 Comment