Zwembad VUB komt weer boven water

Een stand van zaken van het VUB-Zwembad

Het einde van de werken is in zicht voor het nieuwe zwembad van de VUB. Het gebouw, dat eerder dit jaar nog verkozen werd tot ‘Voorbeeldgebouw’ van Brussel krijgt een groter bad dan het vorige en een additioneel instructiebad met verstelbare bodem. De geplande opening werd intussen al tweemaal uitgesteld en de toegangsprijzen nemen met meer dan een kwart toe.

Na 30 jaar intensief gebruik was het zwembad van de VUB toe aan een grondige renovatie. Het gebouw dateert van de jaren tachtig en de laatste jaren doken er regelmatig problemen op met de temperatuurregeling van het bad alsook de vochtigheid van het gebouw en de filtering van het zwemwater. Het zwembad van de VUB sloot bijgevolg in juni 2016 zijn deuren voor grondige verbouwingen. Volgens de initiële plannen zou het zwembad open gaan in oktober dit jaar, zoals staat aangegeven op de spandoeken die de Heras-hekken rond de werf moeten opfleuren. Ook de website (link) van de VUB geeft een overzicht van de werken aan het zwembad waarop te lezen staat dat de VUB ‘in oktober 2017 zwemplezier voor allen’ zal aanbieden in het vernieuwde bad. Vandaag de dag staan de Heras-hekken nog steeds netjes opgesteld rond de bouwwerf met daarop dezelfde mooie tijdlijn als toen de werken startten. De werkmannen zijn ondertussen verhuisd naar het interieur van de nieuwbouw, maar het braakliggend terrein rond het gebouw en de lege badkuip geven aan dat een duik in het zwemwater nog even zal moeten wachten.

“We mogen echt wel fier zijn op wat er zal staan.”

Helena Wittock, VUB coördinator renovatie zwembad

Te vloeibaar beton

De oorzaak van die vertraging ligt bij externe factoren, aldus Helena Wittock, VUB coördinator van het project: “Eén van de oorzaken van het oponthoud was de aanlevering van isolatiepanelen die wereldwijd vertraging opliep bij de productie in een Duitse fabriek. Daarnaast bleken een paar kolommen meer betonrot te hebben dan het onderzoek had voorspeld.” De grootste vertraging werd uiteindelijk opgelopen bij het installeren van de nieuwe zwembadkuip. Het beton dat daarvoor werd gebruikt bleek te vloeibaar met een oneffen bodem tot gevolg. De VUB nam het zekere voor het onzekere en koos er voor de kuip te vernieuwen. Wittock: “Wij wilden de garantie dat de kuip voldoende stabiel was en waterondoorlaatbaar. Daarvoor is er heel wat over en weer gepraat met de aannemer en zijn er verschillende onderzoeken gebeurd. Dat heeft, samen met andere zaken, ervoor gezorgd dat de uiteindelijke aflevering vertraging heeft opgelopen, maar we hebben nu die garantie dat we een goede stevige kuip zullen hebben.”

Meer zwemwater, meer cabines, meer aquafitness

Na het voorval met de slecht gegoten badkuip werd er een nieuwe planning opgesteld voor het zwembad. Volgens de eerste voorspellingen zouden de werken in december afgerond worden waardoor het zwembad voor de kerstvakantie kon worden opgeleverd aan de VUB. Op de studentenraad van woensdag 13 december 2017 deelde de dienst ‘Beweging en Sport’ van de VUB nog mee dat het zwembad vanaf 8 januari zou open gaan voor het grote publiek. Deze datum wordt echter opnieuw verschoven. Kort nadat dit stuk voor een eerste maal werd gedeeld verscheen op de pagina van UAB sport (de overkoepelende organisatie voor sport aan de VUB en de Erasmushogeschool Brussel) het bericht dat het zwembad niet op 8, maar op 22 januari zal openen. Opnieuw een verschuiving van twee weken. Volgens de dienst ‘Beweging en Sport’ werd deze beslissing genomen na een planningsvergadering tussen aannemers en de VUB. Daaruit bleek dat er nog te veel problemen waren met de bouw van het zwembad om het 8 januari reeds in gebruik te nemen. Ook het bouwverlof tijdens de kerstvakantie en niet opgebruikte overuren van werknemers zouden hierbij een rol hebben gespeeld. De opening van 22 januari wil nog niet zeggen dat je die dag een eerste duik in het bad zal kunnen nemen. Op 22 januari opent het zwembad voor scholen en clubs, pas een week later, op 29 januari zal het zwembad worden opengesteld voor particulieren. De ceremonie waarbij het zwembad officieel wordt ingehuldigd vindt plaats op 2 februari. Dat ‘deadline’ een rekbaar begrip is voor de VUB blijkt ook uit de herhaalde verschuiving van de oplevering van het XY kotencomplex. De vraag blijft dus of de VUB zich aan de nieuwe planning zal kunnen houden. Wittock: “Honderd procent zeker ben je nooit. De laatste maanden werd er heel wat vooruitgang geboekt. Dat gaat wel vaker zo met bouwwerken, als de tijd dringt wordt er plots heel wat werk verzet.”
(lees verder onder foto)

Na de verbouwingen zal er in totaal meer zwemwater zijn op de campus. Het oude bad wordt vervangen door een groot bad van 25 meter op 12,5 meter. Daarnaast zal er voor het eerst een kleiner instructiebad worden geïnstalleerd van 13 meter op 7,5 meter. Dat bad zal een instelbare bodem hebben waarmee de diepte kan worden aangepast, afhankelijk van het gebruik. Het instructiebad zal dienen om les te geven aan kinderen en mindervaliden, maar daarnaast kan men daar ook aquafitness of aquarobics doen. “Het aanbod en de zwemmogelijkheden nemen toe en ook de kleedkamers krijgen een upgrade. Vroeger had je alleen groepskleedkamers, nu zal er een mix zijn van 30 individuele cabines, groepskleedkamers en familiecabines.”

Een ‘Voorbeeldgebouw’ voor Brussel

Het ontwerp van het zwembad werd ingezonden voor ‘Be.Exemplary’, een project waarbij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tien ‘Brusselse Voorbeeldgebouwen’ selecteert die inspelen op de noden van de stad en aandacht besteden aan duurzaamheid en de kringloopeconomie. Uiteindelijk werd het ontwerp gekozen als één van de tien laureaten van het project. Het zwembad kon de prijs binnenhalen omdat het inspeelt op de problematiek van het grote tekort aan zwemwater in Brussel. Daarnaast houdt het project veel rekening met duurzaamheid, met de bouw van het nieuwe zwembad wil de VUB het meest duurzame bad van Brussel realiseren. Het gebouw werd compact ontworpen met een goed geïsoleerde schil, het spoelwater wordt gerecupereerd en het gebouw krijgt een groendak. Dat alles zorgt voor heel wat besparing in CO2 uitstoot, en in de portemonnee.

Daarnaast krijgt de waterzuivering een upgrade. In 2013 kwamen er nog giftige chloordampen vrij in het zwembad waardoor 12 personeelsleden naar het ziekenhuis werden gebracht. Dat wordt nu onmogelijk, aldus Wittock: “Chloor zal nu worden aangemaakt via zoutelektrolyse, een veel veiligere procedure waardoor je alleen nog maar zout moet opslaan. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van UV zuivering. Dat alles zorgt ervoor dat het water steeds de juiste hoeveelheid chloor zal hebben.”

“Bij een vernieuwd zwembad met uitgebreide faciliteiten horen echter aangepaste tarieven”

Nota uitbating zwembad na renovatie

Prijzen, uren en aanbod gaan omhoog

Het uiterlijk en het interieur van het zwembad zijn niet de enige nieuwigheden voor het zwembad, ook de prijzen worden aangepast. Op de studentenraad van 13 december 2017 werden de nieuwe toegangsprijzen voor het zwembad voorgelegd door de dienst ‘Beweging en sport’ ter goedkeuring. In de voorgelegde nota wordt onderscheid gemaakt tussen 3 verschillende gebruikers. Eén categorie omvat interne gebruikers, studenten en personeel van de VUB en EhB (Erasmushogeschool Brussel), daarnaast is er een groep genaamd partners. Deze omvat VUB-alumni, EhB-diensten, VGC Sportdienst en leerlingen International School of Brussels. Alle andere behoren bij de categorie extern.

Wie vanaf volgend jaar een duik wil nemen in het zwembad zal dieper in buidel moeten tasten. Alle prijscategorieën kennen een prijsstijging van minstens twintig procent ten opzichte van de prijzen in 2016 bij de sluiting van het zwembad. Een enkele beurt zal vanaf 2018 €4,10 kosten, tegenover €3,20 in 2016, een stijging van bijna dertig procent. Deze prijs is voor alle categoriën hetzelfde (intern, partners en extern). Voor een tienbeurtenkaart betaal je als student of interne gebruiker vanaf volgend jaar €33, wat opnieuw bijna 30 procent meer is dan in 2016, toen kostte zo’n kaart €25,6. De prijs van een twintig-beurtenkaart stijgt met twintig procent van €51,2 euro voor interne gebruikers naar 62€. Nieuw vanaf volgend jaar is de vijftigbeurtenkaart, met deze kaart zal je voor €144 als student vijftig keer kunnen zwemmen in het nieuwe zwemcomplex. Dat komt neer op €2,88 per beurt, of 15 gratis beurten ten opzichte van enkele tickets. De tickets voor personen in de categorie extern liggen nog eens 12 procent hoger dan de toegangsprijzen voor ‘interne’ zwemmers.

De prijsstijging moet dienen om de hogere werkingskosten te kunnen drukken, zo was te horen op de studentenraad. Hoewel het zwembad duurzamer omgaat met energie en water komen er kosten bij zoals het uitbetalen van een extra redder die nodig is om op een groter aantal zwemmers en extra bad toe te zien. “Bij een vernieuwd zwembad met uitgebreide faciliteiten horen echter aangepaste tarieven”, zo staat er te lezen in de nota ‘Uitbating zwembad na renovatie’. De werkingskosten nemen toe met twintig procent in vergelijking met de werkingskosten van het zwembad vooraleer het gerenoveerd werd. Daarnaast moeten de verhoogde ticketprijzen de investeringen in de nieuwbouw voor een deel terugbetalen. Zelfs met de hogere prijzen blijft het zwembad een verlieslatende exploitatie. Hoewel enkele studenten op de studentenraad zich vragen stelden bij de hogere toegangsprijzen werd de nota na een uitgebreide discussie in zijn volledigheid goedgekeurd.

Een andere en aangenamere stijging is die van de openingsuren. De dienst ‘Beweging en Sport’ van de VUB geeft mee dat dezelfde openingsuren zullen worden gehanteerd als in 2016, met extra openingsuren voor individuele zwemmers op zaterdag en zondag van 10 tot 14 uur. Maandag tot donderdag zal het bad dus opnieuw toegankelijk zijn voor het publiek van 12 tot 14 uur en van 17 uur tot 21 uur, vrijdag is het zwembad dan open van 12 uur tot 14 uur. Ook het aanbod van de ‘Sport!mix’ komt terug met maandag zwemles, dinsdag onderwaterhockey, donderdag waterpolo en vanaf volgend academiejaar opnieuw initiatie diepzeeduiken op woensdag. De Faculteit LK (Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie) start sinds dit jaar ook met een eigen zwemschool, genaamd ‘SwiMove’ waarbij, vanuit academische expertise, activiteiten worden georganiseerd rond leren zwemmen en watergewenning. Hierbij kunnen studenten Lichamelijke Opvoeding lesgeven als stage.

Vandaag blijft het dus vooral nog zwemmen in de plassen rondom de nieuwbouwprojecten. Dat de bouw van het zwembad drie maanden vertraging heeft opgelopen is volgens Wittock een klein zeer als er wordt gekeken naar wat er uiteindelijk zal worden gerealiseerd. “We hebben de oorspronkelijke plannen niet gehaald waarbij het project afgerond werd op dertien maanden tijd, maar uiteindelijk zullen we nog steeds een schitterend bouwproject neerzetten op minder dan anderhalf jaar tijd. We mogen echt wel fier zijn op wat er zal staan. Het is een mooi gebouw dat inspeelt op een aantal noden in Brussel en het uiteindelijke resultaat zal er zeker mogen zijn”, concludeert Wittock.

0 Comment