Een eerste interview met studentenraadsvoorzitter, Daniel Van Den Broecke

“Ik hoop dat de student blij zal zijn met wat wij aan het einde van het jaar verwezenlijkt hebben”

Daniel Van Den Broecke is masterstudent Burgerlijk Ingenieur: Chemie en materialen en voorzitter van de studentenraad van de VUB. Hij werpt een blik in de toekomst en zet zijn plannen uiteen voor het komende jaar.

Daniel ontvangt mij ‘s avonds laat op het bureau van de studentenraad. Hij lijkt zich al helemaal thuis te voelen op de tweede verdieping van gebouw M. Op zijn blote voeten wandelt hij naar de meest dichtstbijzijnde stoel. In het lokaal hangen een tiental posters van A2 formaat tegen de muur met handgeschreven titels als onderwijs, participatie en Brussel. Het resultaat van een vruchtbaar ‘weekend van de studentenraad’, zo blijkt. Studentenparticipatie is niet nieuw voor Daniel. In het academiejaar 2016-2017 was hij studentenraadsvertegenwoordiger voor de Faculteit Ingenieurswetenschappen en het jaar daarvoor zetelde hij als praeses in het bestuur van de Polytechnische Kring of de facultaire studentenkring der ingenieurswetenschappen.

Waar wil jij je dit jaar als studentenraadvoorzitter op focussen?

Daniel Van Den Broecke: “Ik focus als voorzitter vooral op de werking van de studentenraad dus voor mij is participatie erg belangrijk. Zo hecht ik veel belang aan VUBrusselt (een evenement georganiseerd door de studentenraad in het centrum van Brussel met verschillende activiteiten en DJ’s, n.v.d.r.), de week van de studentenraad, zien dat er voldoende kandidaten opkomen voor de studentenraad en ervoor zorgen dat er voldoende wordt gestemd tijdens de studentenraadsverkiezingen.”

“Als studentenraad VUB zijn we van mening dat we tevreden zijn met het academiejaar zoals het nu is.”

“De hamvraag blijft natuurlijk: hoe zorgen we ervoor dat de student geïnteresseerd is in de studentenraad? We halen nog steeds maar met veel moeite de kiesdrempel van 25 procent uitgebrachte stemmen voor de studentenraadsverkiezingen. Een voorstel was het quorum te verlagen, maar dat cijfer ligt net zo ‘hoog’ zodat we aan de VUB kunnen zeggen dat we ten minste 25 procent van de studentenpopulatie vertegenwoordigen. Om die interesse in de studentenraad op te wekken hebben we evenementen zoals de week van de studentenraad en VUBrusselt waar we veel positieve feedback van hebben gekregen.”

Die evenementen werden vorig jaar ook al georganiseerd en toch bleef er na de verkiezingen van vorig jaar een zitje leeg voor de vertegenwoordiging van de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie in de studentenraad. Daarenboven werd het quorum van 25 procent uitgebrachte stemmen niet behaald na de eerste stemronde.

“We moeten die evenementen interessanter maken zodat er meer opkomst is. Op de week van de studentenraad kwam er vorig jaar niet veel volk af. Daarover zijn we nu aan het brainstormen. Leden zouden ook vaker langs moeten gaan in aula’s om studenten te informeren over de studentenraad. Daarnaast willen we ook graag een spreekuur houden in het bureau van de studentenraad. Eén middag in de week staat de deur van ons lokaal dan open voor studenten die over iets willen komen klagen. Ik denk wel dat dat iets is dat gaat aanslaan. Er zijn nu studenten die wel willen klagen maar niet weten waar ze dat kunnen doen.

Om beter te communiceren met de student hebben we nu ook de SharePoint van de studentenraad, een platform binnen Office 365 waarop alle agendapunten en verslagen ter beschikking worden gesteld voor alle studenten. Je moet het wel kunnen vinden natuurlijk, daar heb ik in het begin zelf moeite mee gehad.”

Een academiejaar voor de student en niet de professoren

In Leuven heeft rector Luc Sels ideeën voor een herindeling van het academiejaar. Met zijn plan zou het academiejaar vroeger beginnen en hebben studenten in de kerstvakantie en de zomer vrij omdat de herexamens voor de vakantie plaatsvinden. Een goed idee?

“Er is nu veel te doen om de herindeling van het academiejaar. In Leuven zijn er momenteel misschien zeven verschillende plannen en daarvan zullen ze hun finale keuze pas communiceren met de hogescholen van de KULeuven als dat plan al vast ligt. Zij zouden dus helemaal geen inspraak krijgen in de materie. Wij willen over de herindeling van het academiejaar veel overleg plegen met de VVS (Vlaamse Vereniging van Studenten, de koepelorganisatie van studentenraden van de Vlaamse hogescholen en universiteiten, nvdr.). De discussie is ook maar pas opgestart en het zal nog jaren duren vooraleer die plannen concreet worden uitgewerkt. Momenteel spreekt men over een implementatie in het academiejaar 2022-2023. We willen hier zo vroeg mogelijk op inspelen. Als studentenraad VUB zijn we van mening dat we tevreden zijn met het academiejaar zoals het nu is. De voorstellen die tot nu toe op tafel zouden liggen met een kortere zomervakantie zijn niet bevorderend voor de studentenparticipatie.”

“Ik ben een kringmens en zal altijd de rechten van de kringen verdedigen, maar de studentenraad is er niet alleen voor de ‘kringmensen'”

“Het systeem zoals het nu is, is misschien niet perfect en we staan open voor veranderingen, maar dan moeten die gebeuren in het voordeel van de student en niet alleen voor proffen die op vakantie willen gaan.”

Jouw voorganger, Jarne Verelst, merkte op dat VUBrusselt een uitstekend initiatief was, maar dat er uiteindelijk teveel druk op de schouders kwam van de studentenraad om dit alles te organiseren. De studentenraad is nog steeds een adviserend en geen uitvoerend orgaan.

“We willen de organisatie van het evenement wel uit handen geven om onder meer de financiële druk te verlagen op de studentenraad. Momenteel zit het evenement nog in een opstartfase en houden we graag de touwtjes in handen. Eens het evenement er staat willen we de organisatie wel aan Marcom (dienst marketing en communicatie van de VUB, nvdr.) overlaten, maar dan moet deze dienst ook wel in orde zijn en goed werken. Laten we zeggen dat ze het erg druk hebben momenteel.”

‘Kringmensen’ en ‘niet-kringmensen’

Twee jaar geleden was je praeses van studentenkring Polytechnische Kring, kortweg PK. In welke mate neem je jouw ervaringen die je hebt opgedaan in het kringleven mee naar de studentenraad?

Ik ben een kringmens en zal altijd de rechten van de kringen verdedigen, maar de studentenraad is er niet alleen voor de ‘kringmensen’. Wij zijn er ook voor de internationale studenten, de PhD studenten, voor niet-‘kringmensen’, enzovoort. Als ik beslissingen maak moet ik objectief blijven. Anderzijds, als ik ze kan verdedigen dan zal ik ze verdedigen, tenzij het gaat over criminele feiten gaat natuurlijk.”

Hoeveel personen van de studentenraad zijn actief in het kringleven?

“Momenteel zijn er vijf (van de 19 studentenvertegenwoordigers, nvdr.) die niet gedoopt zijn. Dat toont misschien een verband aan tussen het engagement van studenten en hun deelname in het kringleven. De kringgemeenschap moet alleszins niet van angst beven.”

Brussel en de VUB

De VUB trekt alsmaar meer internationale studenten aan. Eén van de opmerkingen die internationale studenten maken is dat ze niet kunnen deelnemen aan de studentenraad omdat daar alles in het Nederlands gebeurt. Dan heb je nog het International Student Platform dat een brug probeert te leggen tussen internationale studenten en de studentenraad, maar zij hebben alleen een adviserende stem.

“Wij willen ook graag de student naar het centrum trekken, ‘Brussel’ heeft een volledig hoofdstuk in ons beleidsplan.”

“De bestuurstaal van de studentenraad is Nederlands, dat ligt decretaal vast en als wij ons daar niet aan houden dan zal de regeringscommissaris langskomen en wordt die heel boos. (lacht) Sinds dit jaar zetelt er wél een internationale student in de studentenraad als studentenvertegenwoordiger van de faculteit PE, Laura Pizzirani. Zij begrijpt Engels en gedurende de studentenraad zitten er twee studenten bij van de VUB die voor tolk studeren en vertalen wat er wordt gezegd tijdens de vergadering. Deze maatregelen zijn goed om de drempel te verlagen voor internationale studenten om deel te nemen aan de studentenraad. Als er tijdens de vergadering in het Engels wordt geantwoord kan ik daar niet aan doen, maar ik mag als voorzitter de vergadering niet in het Engels leiden.

Daarnaast hebben we op het weekend van de studentenraad nog andere ideeën opgedaan met betrekking tot de internationalisering van de VUB. Zo willen we pleiten voor gratis taallessen aan de VUB en ook dat er per kotenunit een internationale student moet worden gehuisvest zodat er meer interactie is tussen nationale en internationale studenten.”

Het nieuwe VUB-project, konekt.brussels, moet ervoor zorgen dat studenten niet alleen les krijgen op hun vertrouwde campus maar ook meer in de stad zelf. Zijn de studenten daar zelf ook tevreden mee?

“Wel, ik heb ergens opgeschreven dat we dat project zeker moeten opvolgen. We waren jammer genoeg zelf niet uitgenodigd op het openingsevent. Ja, ik denk dat dit voor veel zaken kan werken en voor heel wat andere zaken voelt het raar; je kan moeilijk een les thermische analyse geven in het centrum ‘omdat het moet’. Wij willen ook graag de student naar het centrum trekken, ‘Brussel’ heeft een volledig hoofdstuk in ons beleidsplan. Dit project wordt voor de eerste keer gelanceerd, misschien werkt het ook gewoon. We zijn er niet echt bij betrokken geweest dus we laten het nu zijn gang gaan en voor de rest weten we er niet veel van.”

Hoe zou je het academiejaar willen afsluiten met de studentenraad, wat zal je nalatenschap zijn voor de VUB?

“Daar heb ik nog niet over nagedacht. Ik ga mijn best doen en proberen mijn werk goed uit te voeren. Ik hoop dat de student blij zal zijn met wat wij aan het einde van het jaar verwezenlijkt hebben. Dan ben ik een gelukkig mens. Nou ja, een standbeeld is ook altijd leuk. (lacht)

0 Comment