VO treedt in gesprek met pedofielen

© Gary Waters/Ikon Images/Corbis

Dinsdag 17 oktober gaat Studiekring Vrij Onderzoek in gesprek met Ad van den Berg en Martijn Uittenbogaard, twee mannen die in het verleden veroordeeld werden voor pedofilie en het bezit van kinderporno. VO biedt hen nu een platform in de vorm van een open gesprek. Pedofilie is een onderwerp waar ontzettend veel taboe rond bestaat. Terecht?

Op 17 oktober organiseert studiekring Vrij Onderzoek een open gesprek met twee pedofielen. Ad van den Berg en Marthijn Uittenbogaard waren de oprichters van de voormalige Nederlandse partij voor ‘Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit’, die in de volksmond ook wel de ‘Pedo-Partij’ genoemd werd. Één van de meest omstreden voorstellen van deze partij was dan ook het legaliseren van seks en intimiteit met kinderen vanaf 12 jaar. De partij werd opgericht in 2006 en opgeheven in 2010, zonder ooit voldoende handtekeningen verzameld te hebben om verkiesbaar te zijn. Beide heren bleven wel ophef veroorzaken omwille van hun opvallende opvattingen en meerdere veroordelingen voor aanranding en het bezit van kinderporno.

Gevoelig gesprek

Het is de bedoeling dat dit open gesprek vragen zal beantwoorden over de definities van pedofilie, pedoseksualiteit en de manier waarop deze termen terugkomen in de Belgische wetgeving. Laura Berthoud, voorzitter van Vrij Onderzoek. “Het zal een open gesprek zijn met twee pedofielen waarbij geprobeerd wordt een andere kant van dat verhaal op een kritische manier te belichten. Er zal een moderator en een factchecker aanwezig zijn en we bereiden ons goed voor met het nodige opzoekwerk. Vragen van het publiek mogen ook, mensen mogen hun vragen van te voren aan ons doorgeven door ze in het evenement op Facebook te plaatsen.”.

“Het zal een open gesprek zijn met twee pedofielen waarbij geprobeerd wordt een andere kant van dat verhaal op een kritische manier te belichten.”

Laura Berthoud

Zelf geeft Laura aan dat ze verwacht dat het een uitdaging zal zijn voor haar om open te staan voor hun verhaal. “Ik vind het moeilijk om het vrij onderzoek toe te passen en de sociale en wetmatige regels die wij hebben in vraag te stellen door de zekere walging die ik voel als ik denk aan pedoseksualiteit en het effect dat dat heeft op kinderen,” vertelt ze.

‘Pedofiele gevoelens kies je niet, pedofiele daden kies je wel.’

Een belangrijk thema van het gesprek wordt het onderscheid tussen pedoseksualiteit en pedofilie. Onder de slogan ‘Pedofiele gevoelens kies je niet, pedofiele daden kies je wel.’ opende recent een hulplijn voor pedofielen: Stop It Now!. Ze willen een luisterend oor bieden aan mensen die zich aangetrokken voelen tot kinderen en denken dat ze nergens terecht kunnen met deze gevoelens. Op die manier willen ze misbruik voorkomen. Hun filosofie duidt op een verschil tussen iemand die pedoseksueel is en iemand die daadwerkelijk pedofiel is. Een persoon die zelf opmerkt dat zijn of haar interacties met minderjarigen niet gepast zijn en niet willen overgaan tot strafbare feiten is pedoseksueel. Wanneer ze niet de juiste hulp krijgen is het mogelijk dat ze wel overgaan op daden. Dit maakt hen dan pedofiel. Mensen die al misbruik gepleegd hebben of zelf slachtoffer zijn van misbruik kunnen terecht bij I.T.E.R. (Impluscontrole, Terugvalpreventie, Empathiebevordering en Responsaabilisering) in Brussel. Deze organisatie biedt zelfs hulp aan familieleden van daders en slachtoffers. Op hun website kan je terecht voor vragen zoals: ‘Ben ik een pedofiel?’ en ‘Zijn afwijkende fantasieën altijd een probleem?’ voor mensen met twijfels om te ontdekken of ze hulp nodig hebben, maar ook andere veelgestelde vragen die voor iedereen interessant zijn zoals bijvoorbeeld ‘Vanwaar komt de seksuele voorkeur?’ en ‘Hoeveel vrouwen zijn pedofiel?’. Daarnaast is het centrum voor daderhulp in Schaarbeek elke werkdag open.

Hulplijn: Vertrouwelijk anoniem en gratis / 0800 200 50 / vragen@stopitnow.be
0 Comment