Konekt.brussels moet VUB-studenten naar de stad verschepen

Dinsdag 3 oktober lanceerde de VUB ‘konekt.brussels’. Dit prestigieuze project, georganiseerd in samenwerking met de ULB, moet studenten van beide universiteiten weg van hun vertrouwde groene eiland verschepen (de campus) naar andere delen van de stad. Dit door onder meer locaties in het centrum om te vormen tot leslokalen en colleges te organiseren in alle Brusselse stadsdelen. Ook wordt er een heuse ‘Pop-up university week’ gehouden in samenwerking met culturele instellingen en Brusselse bedrijven.

“Brussel is geen gemakkelijke stad, het is geen idylle, maar er zijn zo veel goede dingen aan Brussel die we moeten gebruiken als universiteit.”

Caroline Pauwels

Wanneer ik de betegelde vloer van de Ravensteingalerij tegenover de Bozar betreed in het stadscentrum met mijn vuile TD sneakers en jeansbroek, kom ik snel tot de conclusie dat ik het lanceringsevenement van konekt.brussels licht heb onderschat (en daarmee het project in zijn geheel?). De rotonde op de eerste verdieping van de galerij staat volgepakt met Brusselse politici en VUB personeel, allen met een mooie badge opgepind en met fijne avondkledij aan. Een orkest, gastsprekers en een diner; het event komt niets tekort. Op één aspect na dan misschien: studenten. “Het is eerder een event om de nodige verbindingen mogelijk te maken en de medewerkers te bedanken”, weet iemand me later te zeggen. Anderzijds lijkt het me ook onwaarschijnlijk dat de gemiddelde VUB-student een metro zou pakken om een lezing van de universiteit bij te wonen in het stadscentrum.

Het zaaltje in de Ravensteingalerij waar de toespraken zullen doorgaan wordt sinds kort gehuurd door de VUB om er lessen en lezingen te organiseren. Het is één van de verschillende lokalen die deel uitmaken van een wisselwerking tussen de VUB en culturele instellingen om zo culturele ruimtes ter beschikking te stellen voor de VUB en anderzijds aula’s open te stellen voor diezelfde instellingen om er tentoonstellingen en meer in te organiseren. Tijdens de voorstelling spreekt rector Caroline Pauwels over het gebrek aan B in de VUB en over de VUB-student die in de toekomst een echte Brussel-ambassadeur moet worden. Paul Dujardin, CEO van de Bozar, sluit de lezing af door op te merken dat veel plekken in de stad gewoon leeg staan en dat we, in plaats van alles steeds voller te bouwen, beter zouden bouwen aan connecties zoals konekt.brussels dat van plan is. “Wij hebben u nodig zoals u ons nodig heeft”, besluit hij alvorens een daverend applaus te ontvangen van de opeengepakte opkomst.

“In (de ‘Pop-up University Week’) zou er een concentratie moeten zijn van verschillende activiteiten en lessen die doorgaan in de stad”

Caroline Pauwels

Hoewel de woorden rijkelijk vloeiden tijdens de verschillende toespraken, werd er maar weinig gezegd. Om duidelijkheid te scheppen probeer ik de rector van onze universiteit te onderscheppen maar ik moet mijn dwangvolgen staken door de start van het ‘live concert’ van het Nationaal orkest van België in de rotonde van de Ravensteingalerij. Een vrij prijzige manier om de verbinding tussen Brussel, kunst en de VUB te leggen als u het mij vraagt (hoewel ik de connectie met die laatste nog moet vinden). Gelukkig kan ik Caroline Pauwels nog even aan haar mouw trekken tussen twee symfonieën door. Zo kon ik na het concert toch nog even een paar zaken ophelderen over het kersverse project van de VUB, allen in koor; ‘konekt.brussels’.

Er wordt veel verwacht van dit nieuwe project maar wat houdt konekt.brussels nu in?

Caroline Pauwels: “Konekt is esperanto voor verbinden, een taal die ontworpen werd om de meest eenvoudig begrijpbare van alle talen te zijn. konekt.brussels is een project dat bestaat uit verschillende lagen. Eerst moet je de infrastructuur aanbieden: locaties om les te geven, verspreid over de stad. Vervolgens komen infrastructuur en inhoud samen. Wanneer er bijvoorbeeld les wordt gegeven op het bedrijvenpark van Solvay kunnen personeelsleden van verschillende takken op dat moment uitleg geven aan de studenten. Daarnaast is er nog de ‘Pop-up University Week’ die zal doorgaan in de week voor de lentevakantie. In die week zou het kunnen dat één van je lessen in kader van konekt.brussels niet doorgaan op de campus maar ergens anders in Brussel. Of dit gebeurt, hangt af van de professoren. Wij willen een aanbod voorzien van externe organisaties die een verbinding hebben met Brussel. Daaruit kunnen proffen dan organisaties kiezen die aansluiten bij hun les om in samenwerking met hen lessen te organiseren. Mijn droom is dat die week de VUB-campus leeg is en iedereen naar de stad getrokken is.

Er werd al veel gewerkt met betrekking tot de stad, zoals demografen van de VUB die de populatie in Molenbeek onder de loep namen, onderzoekers die de voetgangerszone bestudeerden en meer. Maar deze zaken werden niet onder één koepel genomen. Alles wat met Brussel te maken heeft moet vanaf nu online een konekt-logo krijgen zodat je kan zien wanneer lessen of onderzoek een connectie heeft met de stad.”

En omgekeerd, de stad op de VUB?

“Het is een back and forth beweging. Er zijn actoren uit het culturele veld die graag iets zouden realiseren op de campus en we moeten ook meer lezingen naar de campus trekken. We hebben al overleg gepleegd met nabijgelegen ambassades bijvoorbeeld. Nu al zijn er heel wat voorstellen van de Franse ambassade om opmerkelijke personen die bij hen op bezoek zijn ook uit te nodigen op de VUB campus.”

Willen professoren en studenten die beweging naar de stad wel maken?

“Er zijn sommigen die erg terughoudend zijn en ik snap dat; niet iedereen heeft iets met Brussel. De VUB heeft een zekere pendelende studenten- en professorengemeenschap die voor een stuk Brussel zelf nog moeten ontdekken. Sommige studenten komen naar Brussel omdat ze in Brussel willen studeren, anderen omdat ze aan de VUB willen studeren en nog anderen omdat ze graag op een rustige groene campus willen zitten. Het zal een oefening zijn. Er zijn ook praktische aspecten zoals het op tijd terug geraken op campus nadat je les hebt gehad in het centrum. Daarvoor is er dan ook de ‘Pop-up University Week’. In deze week zou er een concentratie moeten zijn van verschillende activiteiten en lessen die doorgaan in de stad zodat ook zij die slechts een beperkt aantal keren de stap buiten de campus willen zetten dit dan kunnen doen. Brussel kan ons veel vragen stellen die onderwijsmatig en onderzoeksmatig kunnen worden onderzocht. Nu moeten we kijken wat werkt en wat niet werkt en als er dan nog proffen en studenten zijn die zeggen: ‘ik blijf liever op de campus’, fair enough.”

“Er zijn sommigen die erg terughoudend zijn en ik snap dat; niet iedereen heeft iets met Brussel.”

Caroline Pauwels

En wil Brussel de VUB in de stad?

“Wij ervaren een enorm grote steun vanuit Brussel. Binnenkort heb ik een afspraak met Philippe Close, de burgemeester van stad Brussel, over het project. Maar dat zal allemaal stap per stap gaan. Soms zullen de projecten lukken, soms niet. Brussel is geen gemakkelijke stad, het is geen idylle, maar er zijn zo veel goede dingen aan Brussel die we moeten gebruiken als universiteit.”

In het verleden liepen de spanningen tussen de studentenpopulatie van de VUB en het Brusselse stadsbestuur nochtans vaak hoog op. Voornamelijk wanneer de jaarlijkse studentenstoet, Sint-Verhaegen, wordt gehouden in het centrum. Toont de stad twee gezichten? Onderwijs en lezingen: ja, studentenfolklore: nee.

“Ik las onlangs over de ontevredenheid van de stad Leuven omdat de studenten het tijdens de academische opening te bont hadden gemaakt. Zo’n zaken zullen altijd een zoeken zijn tussen winkeliers, stad en studenten en dat is niet altijd een ‘perfect match’. Studenten zijn erg verbonden met Brussel en de dialoog die moet worden aangegaan maakt deel uit van de stoet.”

Als ik afga op het lanceringsevenement van vandaag met een optreden van het Belgisch Nationaal Orkest en een gratis driegangendiner voor alle aanwezigen lijkt geld geen punt te zijn voor het project. Hoeveel wordt er uitgetrokken voor konekt.brussels?

“De Vlaamse Gemeenschapscommissie levert ongeveer 96.000 euro aan subsidies voor het project en de VUB investeert hier veel tijd in. Er is iemand parttime aangesteld om alles te ondersteunen en bij de dienst onderwijs- en studentenbeleid is er ook een personeelslid verantwoordelijk om alles in Cali te zetten, promotie te maken, verbindingen te maken, enzovoort.”

Wat zijn uw verwachtingen voor het project?

“Gaandeweg zullen we veel bijleren, dingen bijsturen en we moeten nog meer promotie maken op de campus want dat gebeurt nog niet genoeg. Als de student op het einde van de rit tevreden is en iedereen die vier of vijf jaar gestudeerd heeft aan de VUB toch een paar keer in Brussel is geweest, dan is het project geslaagd.”

0 Comment