Interview met afscheidnemend studentenraadsvoorzitter Jarne Verelst

Een terugblik op een jaar als voorzitter van de Studentenraad van de VUB

Jarne Verelst is masterstudent Burgerlijk Ingenieur en huidig voorzitter van de studentenraad. Hij blikt terug op zijn verwezenlijkingen van het voorbije jaar.

Hoe kijk je terug op dit jaar?
Verelst: “Momenteel kijk ik er vermoeid, maar zeer positief op terug. We hebben veel dingen kunnen verwezenlijken en blijven nog actief tot september, dus in de zomer staan er nog een aantal dingen op de planning. De fundamenten voor de meeste zaken zijn gezet, nu moeten we kijken of we budgettair gezien nog ruimte hebben om nog andere dingen uit te werken. Maar het was echt een positieve ervaring, zeker dankzij Julie (Bussche, ondervoorzitter nvdr.) en de anderen die altijd klaar stonden om in te springen. Hun hulp apprecieer ik enorm, dat heeft het jaar echt gemaakt.”

Zijn er concrete dingen waar je trots op bent of eerder anders had willen doen?
“Ik denk dat VUBrusselt wel iets is waar we als studentenraad fier op mogen zijn. De mensen die zich daarvoor hebben ingezet, want dat was zeker niet alleen ik, hebben een geslaagd evenement neergezet. Ik hoop dat we dat concept, samen met alle studenten de stad in trekken, naar de naar de komende jaren toe kunnen verankeren.
Wat ik anders zou hebben gedaan, is meer promotie voeren rond de verkiezingen.. We wilden dat wel doen en hadden al een budget uitgetrokken in de begroting, maar dat is door andere grote zaken als VUBrusselt wat op de achtergrond geraakt. Dat vind ik wel jammer, want dat blijft het fundament van onze raad.”

“De VUB groeit en dé vraag is hoe we die steeds groter wordende groep kunnen blijven bereiken”

Is er een procedure voor als er van een faculteit geen kandidaat zou opkomen?

“Neen, in principe niet, als er echt niemand is, dan is die faculteit niet vertegenwoordigd in de Studentenraad. Dat zou heel jammer zijn, dus we volgen dat wel op. Als we merken dat er van een bepaalde faculteit nog niemand is, dan gaan we de huidige studentenvertegenwoordigers van die faculteit wel aansporen om eens te polsen in hun faculteit. Of we laten de faculteit een gerichte mailing doen. Dat zijn dingen die we proberen en ook doen, maar het blijft mensen overtuigen om zich te engageren en die inzet zou natuurlijk vanzelf moeten komen. Wat geen afbreuk doet aan de kandidaten die zich wel laten overtuigen.
Ik begrijp dat de drempel om je kandidaat te stellen hoog is. We blijven een orgaan dat niet heel dicht bij de studenten staat, maar het is jammer dat er zo weinig interesse is want de Studentenraad is iets waar je voor studenten veel mee kan bereiken, maar ook zelf heel veel uit leert. Ik denk dat ik op dit jaar aan soft skills meer geleerd heb dan in mijn vijf jaar aan de universiteit, dus het is in dat opzicht echt een verrijking.”

Nood aan ondersteuning

Zijn er nog dingen waarvan je vindt dat ze echt moeten worden voortgezet
“Ja, de Loungebar is zeker zo’n project, dat is een toffe locatie die we voor studenten hebben kunnen vrijmaken. Dit jaar moesten we nog wat uitzoeken wat de beste manier van uitbaten en organisatie is, nu is het vooral kijken hoe we dat op een duurzame manier kunnen verderzetten. We willen er ook echt op toezien dat het geen ‘BSG 2.0’ wordt en dat het tegelijk toch voor een groot aanbod aan activiteiten kan worden gebruikt. Dit semester zat het qua boekingen in ieder geval zeer goed, zeker voor een zaal die voordien meestal leeg stond. Dus het is denk ik toch een grote meerwaarde voor de studentengemeenschap en voor de sociale cohesie op de campus.
Er zijn ook een aantal kleinere dossiers die we hebben opgestart, zoals dat betreffende extra ondersteuning voor de Studentenraad. Vanuit de Stura is er een vraag om een halftijdse jobstudent aan te nemen om ons te ondersteunen. Nu gebeurt dat enkel vanuit Onderwijs- en Studentenbeleid, zij nemen bijvoorbeeld verslag van de vergaderingen, maar een evenement als VUBrusselt hebben wij volledig zelf georganiseerd terwijl we eigenlijk gewoon een beleidsorgaan zijn.
Zo’n dingen wegen wel zwaar door, daarom zouden we iemand willen die ons bijstaat in praktische zaken en ons daarnaast helpt bij het voorbereiden van dossiers. Je zit in de Studentenraad, maar vaak daarnaast ook in een heleboel andere organen, dus voor sommige leden die een bepaald topic volgen zou het handig zijn als een medewerker hen kan vertellen welke delen van een dossier ze zeker moeten doornemen. Maar het mag zeker geen betaalde Studentenraadsmedewerker worden.”

“VUBrusselt hebben wij volledig zelf georganiseerd, terwijl we wel gewoon een beleidsorgaan zijn”

Had je voldoende ruimte om te realiseren wat je wilde?

Er zijn heel veel ideeën en bedoelingen en je moet alles kunnen inplannen, wat niet altijd eenvoudig is met de mensen die beschikbaar zijn. We zitten met twintig in de raad, die twintig mensen hebben allemaal hun waarde en mening. Maar niet iedereen doet evenveel werk, dat is in elke groep zo. Dus je moet er toezien dat het realiseren van al die ideeën praktisch haalbaar blijft voor de mensen die het op zich nemen. Vaak zijn het dan de coördinatoren die die dossiers moeten trekken. We hebben ons beleidsplan op de vergadering van februari erbij genomen en afgevinkt wat we al gedaan hebben. Ongeveer de helft of iets minder was afgerond of waren we aan begonnen. Op het einde van het jaar nemen we die lijst er nog eens bij, maar een deel van die plannen zullen moeten worden afgewerkt of gestart door de volgende ploeg. Als ze dat nodig achten in ieder geval.  Maar niet alles zal gerealiseerd zijn wat denk ik wel normaal is.

In de Stemwijzer kwam nogmaals naar voren dat de meerderheid van de kandidaten vindt dat de Studentenraad vaker moet terugkoppelen naar de studenten. Vind je dat jullie hier al in gevorderd zijn?

“Beter weet ik niet, we hebben een aantal dingen als Week van de Student voortgezet, en die activiteiten hebben wel succes gehad, maar ik denk dat we in die dingen nog meer de link met de Studentenraad kunnen leggen door in die activiteiten proberen te vertalen waar we mee bezig zijn.
Ik denk dat het voor de student nog steeds niet altijd duidelijk is waar we mee bezig zijn. Maar naar de evenementen zoals onze open vergadering, waar we hen de kans geven dat te ontdekken, kwamen er heel weinig studenten. Ik weet niet of het aan ons ligt omdat we te weinig reclame hebben gemaakt, misschien wel, maar het zal wel van beide kanten komen. Er zijn een hoop studenten gewoon minder geïnteresseerd. Je ziet dat ook aan onderwijsevaluaties, die gaan in dalende lijn. Ik denk dat momenteel 27% van alle studenten die online evaluaties invult, we komen van 78% 10 jaar geleden.
Dat heeft ook wel met het aantal studenten te maken. Ik ervaar dat hoe groter de groep is, hoe moeilijker het is om hen allemaal aan te spreken. Het infomoment in Jette, waar de groep studenten veel kleiner is, had bijvoorbeeld veel meer succes. Bij de verkiezingen halen kleine faculteiten ook makkelijker hun quorums. Dus ik zie wel die correlatie. We zijn aan het groeien en dé vraag is hoe we die steeds groter wordende groep kunnen blijven bereiken. Maar ik denk dat iedereen op de VUB zich dat afvraagt.
Infopunt is bijvoorbeeld aan het werken aan een gepersonaliseerde MY.VUB-pagina. Die zou gekoppeld worden aan PointCarré en je zou er kunnen aanvinken wat je interesses zijn, om zo aangepast nieuws en evenementen op je pagina te krijgen. Ik hoop dat er zo een middel ontstaat om de mensen die het echt willen weten beter te bereiken. Nu is onze communicatie op iedereen gericht, terwijl we weten dat een groot deel van de studenten niet geïnteresseerd is. Concreet willen ze op korte termijn MY.VUB ietwat differentiëren met een aparte pagina voor Etterbeek, Jette en doctoraatsstudenten om zo op langere termijn over te schakelen naar een individueel platform. Wij staan dan ook sterk achter die plannen.”

0 Comment