De verVUB-ing van de VUB

Op een geheime bijeenkomst van de Universiteitsraad die afgelopen maand plaatsvond in café ‘De Schijtpoort’, werd de toekomst van de VUB besproken. Onze trouwe huiszeveraar Zwanzer zat toevallig in hetzelfde café en hoorde enkele interessante nieuwtjes, vooral met betrekking tot de nieuwe gebouwen. Eén ding staat vast: de VUB zal er over enkele jaren he-le-maal anders uitzien. Een overzicht.

Het was een verrassing voor me toen ik merkte dat de hele Universiteitsraad plots De Schijtpoort binnenstapte. Eerst zag ik rector Pauwels en dacht ik: “ach, ook zij heeft af en toe eens zin in een frisse pint”, maar toen ook de rest van het bestuur binnentrad, wist ik meteen dat het menens was. Dergelijke geheime besprekingen zijn echter geen uitzondering; dit wordt wel vaker gedaan om te vermijden dat vertrouwelijke informatie in de media terecht komt of dat de studenten inspraak vragen. De drie tafeltjes aan het raam werden tegen elkaar geschoven en de aanwezigen namen plaats. De sfeer was gemoedelijk, doch formeel. Al snel waren de eerste glazen cava binnen en kon worden overgegaan naar de bespreking der belangrijkste punten.

Projectisme

Een man met een snor, die er belangrijk uitzag, nam als eerste het woord. Hij begon zijn discours met een lofwoord voor prorector Paul De Knop. Deze wist namelijk de kazernes te bemachtigen in het voordeel van de VUB en ULB. De gebouwen zullen worden ingericht als International Student Site met meer dan zeshonderd koten, een evenementenhal en nog veel, véél meer faciliteiten waarvan onze achterkleinkinderen zullen kunnen genieten als het project eindelijk voltooid is. Het idee om deze campus te reserveren voor internationale studenten werd ook geprezen. Zo blijft het internationale imago van de VUB gespaard omdat buitenlandse studenten niet meer in contact hoeven te komen met zaken als kringstudenten, ontgroeningsopdrachten, dopen of nijlganzen.

Ook de nieuwbouw  XY en het zwembad kwamen aan bod. Het verbergen van de lelijke oude gebouwen achter nieuwe, moderne gebouwen verloopt volgens plan. Langs de Triomflaan zijn gebouwen F en G al niet meer te zien. Het zwembad-project heeft helaas wat vertraging opgelopen omdat er nog geen consensus bestaat over de kleur van de zwembadtegels. Over het blauw is intussen iedereen het eens, maar het oranje driehoekje stoot toch op veel verzet.

De renovatie van gebouwen F en G staat ook op het programma. Ze behoren tot de oudste gebouwen van de VUB dus her en der moet wel wat gebeuren om conform te blijven met de hedendaagse normen. Het verval lijkt van buitenaf nog wel mee te vallen, maar de mensen die onderaan in de F werken, hebben nu al meer moeite bij het afsluiten van een levensverzekering. Tot nog toe bleven de euvels beperkt tot enkele kapotte dakpanelen, defecte stopcontacten en leslokalen die half wegzakken door schimmel en betonrot. Zolang de renovaties aan de gang zijn zullen de lessen plaatsvinden in containerklasjes.

Herbestemnijd

Door de komst van de nieuwe koten zullen de oude vertrouwde campuskoten helaas verdwijnen. Hoewel deze al even niet meer voldeden aan de normen van algemeen comfort en elementaire hygiëne, blijft het jammer dat de typische structuur verloren gaat. De huidige koten hebben namelijk wel wat weg van een klein dorpje, met straatjes, pleintjes en zatlappen die er rondhangen. De VUB kennende zal de echte ontruiming gelukkig pas plaatsvinden over een jaar of tien.

Het vrijgekomen terrein zal opnieuw ingevuld worden en hierbij werd ook naar de studenten geluisterd. De voorstellen werden hier aan tafel ook besproken. De Studentenraad vroeg een congresgebouw met een centrale zittingsruimte voor 200 man. BSG stelde een eigen concertzaal voor met een aanpalende brouwerij en opslagschuur van 4000 vierkante meter. De Moeial bleef bescheiden en wilde slechts een eigen drukkerij met daarboven een hypermodern redactielokaal. Brussels burgemeester Yvan Mayeur stuurde ook een voorstel in en vond dat een nieuw winkelcentrum op de campus zeker een goede inverstering was.

De voorstellen werden allen kort besproken en om budgettaire redenen afgevoerd. Er werd dan maar besloten dat de vrijgekomen ruimte een meer noodzakelijke functie zal krijgen; een zeven verdiepingen hoog kantoorgebouw voor Marcom in wit marmer en met gouden sierbeelden.

Bij het ontwerp van de nieuwe gebouwen zullen ook de architectuurstudenten betrokken worden. Deze kregen ook veel lof vanwege hun laatste ontwerp, een enorme opblaasbare luchtbel. Onderzoek zal uitwijzen of op termijn heel gebouw K door dergelijke luchtbellen vervangen kan worden.

Verbreedzaam

Uiteraard gaat de toekomst van de VUB verder dan enkel nieuwe gebouwen. Op de geheime bespreking kwamen ook veel andere zaken aan bod. Om de kloof tussen Etterbeek en Jette te verkleinen werd voorgesteld een monorail te bouwen die de twee campussen dwars door Brussel met elkaar verbindt. Minister Pascal Smet heeft deze mogelijkheid reeds bekeken, maar zag persoonlijk meer heil in een nieuw Villo! station en een fiets-suggestie-strook langsheen de hele weg.

Een ander heikel punt is communicatie. Om de correspondentie efficiënter te laten verlopen zullen berichten tussen Etterbeek en Jette nu verstuurd worden via postduiven, getraind in het gloednieuwe animalarium. Daarnaast zal op aandringen van Caroline Pauwels de interne communicatie tussen het academisch personeel voortaan volledig verlopen via open brieven in De Morgen.

Aangelding

De vergadering nadert haar einde. Eén vraag bleef velen nog op de lippen branden: wie zal dat allemaal betalen? Een groot deel van de financiële kracht van de VUB hing tot nu toe af van een man op wiens rug geld groeide. Gezien hij onlangs stierf aan een plotse inflatie is de geldbron helaas weggevallen. De ongerustheid was echter onterecht: Caroline Pauwels had het beste nieuws gewoon tot het laatste bewaard. Twee expedities, uitgestuurd om nieuwe budgetten te vinden voor de VUB, zijn succesvol gebleken. Enkele bekwame en ervaren onderzoekers zochten én vonden de pot met goud op het einde van de regenboog. De andere expeditie zocht naar de steen der wijzen, een mythisch object dat studenten van de weinig winstgevende faculteit LW in goud kan veranderen.

Nieuwe budgetten en ambitieuze projecten doen dus dromen. De vergadering werd afgesloten met een flink applaus. Hierna werd de sfeer al snel wat losser. De laatste gasten verlieten pas tegen zonsopgang het café. Wat ik zeker onthouden heb van deze avond is dat Paul De Knop werkelijk niemand kan verslaan bij het wiezen. De VUB wacht een prachtige toekomst.

0 Comment