VUB naar protestmars tegen Trump

“Trump is niet welkom in onze hellhole”

Binnenkort komt de Amerikaanse president Donald Trump naar ons land. Hij neemt deel aan de NAVO-top van 25 mei in Brussel. Lang niet iedereen is tevreden met de komst van Trump, duizenden mensen worden verwacht 24 mei samen te komen in Brussel om te betogen tegen de komst van de Amerikaanse president. 

Ook heel wat VUB-studenten zijn niet opgezet met zijn bezoek. Iman Ben Madhkour (Comac, jongerentak PVDA) en Lore Steyaert (S.E.A., Sociaal Ecologische Activisten) organiseren een evenement om van op de VUB gezamenlijk naar de protestmars te vertrekken.

Steyaert: “Wij zijn van plan om deel te nemen aan de protestmars tegen Trump op 24 mei. Die mars gaat door in het centrum van Brussel, maar wij verzamelen hier op de VUB. Zo kunnen we in groep naar de mars vertrekken. We spreken om 15 uur af aan de esplanade waar er eerst enkele speeches gegeven worden, daarna wandelen we naar Pétillon van waaruit we naar Brussel Noord, waar de mars begint, vertrekken.” Ben Madhkour: “Het initiatief om op de VUB te verzamelen voor de mars kwam vanuit Comac. S.E.A. sprong onmiddellijk op de kar. We hopen dat zoveel mogelijk andere kringen zich ook aansluiten bij ons evenement. Het is de bedoeling dat de deelnemende kringen hun achterban proberen te mobiliseren om deel te nemen aan de betoging. Voorlopig zijn S.E.A. en Comac de enige kringen die het initiatief voorzitten.”

“Het vrij onderzoek en andere pijlers van de VUB zijn in gevaar onder Trump”

Lore Steyaert (S.E.A., Sociaal Ecologische Activisten)

Tussentijdse acties

De bedoeling is een ‘mini-betoging’ te organiseren die voorafgaat aan de grote betoging in het centrum. Om de universitaire gemeenschap te mobiliseren organiseren Comac en S.E.A. een aantal tussentijdse acties. Zo zal S.E.A. een filmpje maken en nam Comac een luchtfoto.

Ben Madhkour: “We vertrekken vanuit twee vragen die steeds naar boven komen wanneer het over Trump gaat. Ten eerste of hij democratisch verkozen is en ten tweede, Amerika is België niet, dus waarom zouden wij moeten betogen? We willen een antwoord bieden op de vraag waarom Belgische studenten moeten deelnemen aan de betoging tegen de Amerikaanse president. Het beleid van Trump heeft invloed op wereldvlak. Militarisering, ecologie, seksisme, racisme enzovoort. Hoewel hij democratisch verkozen is, gaat een groot deel van de Amerikaanse bevolking niet akkoord met de maatregelen die hij neemt. Duizenden mensen zijn reeds op straat gekomen in Amerika onder de slogan ‘not my president’. Een andere reden om deel te nemen aan de betoging is eenheid. Comac heeft een evenement georganiseerd waarbij we een luchtfoto namen van mensen die het woord ‘United’ vormden. Die foto willen we dan via Twitter doorsturen naar president Trump. Zo willen we hem duidelijk maken dat hij niet welkom is in onze hellhole. De actie dient om aan te tonen dat wij niet akkoord gaan met de strategie van verdeling die Trump hanteert. Hij verspreidt racisme en seksisme en hij verdeelt mensen om aan de macht te kunnen blijven. Wij tonen aan dat we verenigd willen zijn, dat we samen tegen de verdeeldheid van Trump staan.”

“Het is aan ons om te laten zien dat wij niet ‘happy’ zijn dat Trump komt”

Iman Ben Madhkour (Comac)

S.E.A. wil zich vooral richten op de waarden van de VUB en het feit dat die haaks staan op de waarden van Trump.

Steyaert: “Trump brengt het vrij onderzoek, de basispijler van de VUB, in gevaar. Hij wil besparen op wetenschappelijk onderzoek naar klimaatopwarming, vervuiling en andere thema’s. Wanneer die niet binnen zijn beleid passen, ontkent Trump de conclusies van de wetenschap. Wij willen dat de VUB zijn waarden gaat verdedigen op de betoging. Ook rector Caroline Pauwels riep onlangs in een artikel in De Morgen professoren op om de wetenschap te verdedigen.”

Redenen om deel te nemen

Toch is het feit dat Trump niet altijd evenveel belang hecht aan wetenschap of vrij onderzoek niet de enige reden voor VUB-studenten om te gaan betogen.

Ben Madhkour: “Er zijn nog veel redenen om deel te nemen aan de mars. Trump heeft veel invloed wereldwijd en wij kunnen daar rechtstreeks de gevolgen van ondervinden. Amerika is het machtigste land ter wereld en hun beslissingen kunnen ons wel degelijk beïnvloeden. Vandaar dat iedereen er belang bij heeft om aan de betoging deel te nemen. Charles Michel tweette over de komst van Trump ‘I am very happy’, maar ik denk dat het aan ons is om te laten zien dat wij niet ‘happy’ zijn dat hij komt. Trump handelt in zijn eigen belang en dat kunnen wij niet aanvaarden.”

“Wij tonen aan dat we samen tegen de verdeeldheid van Trump staan”

Iman Ben Madhkour (Comac)

Steyaert: “Je moet de protestmars niet enkel zien als een betoging tegen Trump, het is er ook één tegen populisme en tegen extremistische ideeën. Wij van S.E.A. kiezen voor positiviteit. Voor een meer duurzame, sociale maatschappij. Dat is voor ons het hoofdthema van de betoging. Wanneer je naar de vijf pijlers van de VUB kijkt, zie je dat die waarden haaks staan op wat Trump promoot. Een van de pijlers is bijvoorbeeld redelijke eigenzinnigheid: studenten moeten zonder vooroordelen in het leven kunnen staan. Trump staat voor onredelijke eigenzinnigheid. In die zin kan de betoging ook dienen om te strijden voor de waarden van de VUB. We moeten dus niet enkel gaan betogen tegen wat we niet willen maar ook voor wat we wel willen, namelijk een duurzame, sociale samenleving. “

Ben Madhkour: “We moeten de boodschap van hoop vertellen. Nadat Trump president werd zijn drie miljoen mensen op straat gekomen in Amerika, dat toont het verzet aan en de hoop op een betere samenleving en een mooiere toekomst. In deze periode waarin veel angst gezaaid wordt, is het belangrijk om positief en hoopvol te blijven. We moeten blijven strijden voor onze waarden. Zo is het bijvoorbeeld een sterk signaal dat Lore en ik, twee vrouwen, de VUB-protestactie tegen Trump organiseren. Het is een klein verzet tegen het seksisme dat Trump verspreidt.”

0 Comment