Project nieuwbouw XY loopt uit

De soap rond de nieuwbouw kent zijn seizoensfinale voorlopig niet. Verwacht werd dat studenten begin van komend academiejaar hun intrek konden nemen in de nieuwbouw. Dinsdag 9 mei werd op de vergadering van de Studentenraad meegedeeld dat die plannen momenteel in de koelkast liggen.

Het XY-project, dat een kost van ongeveer 55 miljoen euro met zich meebracht en onder andere 650 nieuwe koten inhoudt, wordt in drie fases afgewerkt. Initieel werden gebouw X4 en X5 afgewerkt tegen september 2016 (fase 1), gebouw Y tegen januari 2017 (fase 2) en gebouw X1 en X2 waren gepland voor september 2018 (fase 3). Zo staat het bij schrijven van het artikel nog steeds te lezen op de VUB-website.

“We kunnen niet verwachten van studenten dat ze in een halve werf moeten wonen”

Ludo Reuter, hoofd van de Dienst Huisvesting

Vertraging

Toen vastgesteld werd dat die streefdata niet gehaald werden bleef het opvallend stil bij de VUB. Daarom ging de Moeial op onderzoek. Daaruit bleek dat fase 1 en 2 al vertraging hebben opgelopen. Toch zouden de zogenaamde X-gebouwen komend academiejaar 2017-2018 klaar moeten zijn voor de studenten om in te trekken. Volgens directeur infrastructuur Ludo Lemmens zou het Y gebouw dan worden afgeleverd in het eerste kwartaal van 2018. Maar nu kent ook dit scenario een plottwist. De VUB vreest dat de X-gebouwen nog niet in gebruik kunnen worden genomen in september. Daarom werd tijdens de open vergadering van de Studentenraad dinsdag 9 mei meegedeeld dat de Willy Van Der Meeren-koten (de huidige campuskoten, nvdr.) bewoond blijven totdat de nieuwbouwkamers beschikbaar zijn. “We kunnen niet verwachten van studenten dat ze in een halve werf moeten wonen,” lichtte Ludo Reuter, hoofd van de Dienst Huisvesting, toe. Studenten zouden dus geen intrek kunnen nemen in een nieuw gebouw als dat nog steeds wordt afgewerkt. Ludo Reuter bevestigt op de Studentenraad dat de VUB net dat wil voorkomen: “Die fout werd ooit gemaakt bij de intrek van de gebouwen van de Nieuwelaan. In een deel van de gebouwen werden al studenten gehuisvest, wat later voor allerlei moeilijkheden zorgde toen bleek dat er nog mankementen aan de gebouwen waren.” Isabelle Selleslag, beleidsmedewerker campusvoorzieningen, gaat verder: “De VUB wil bovendien het risico niet lopen dat deze studentenkamers worden toegewezen aan nieuwe studenten, als de kans bestaat dat ingebruikname niet mogelijk is en de studenten dan op het laatste moment zonder studentenhuisvesting zouden kunnen vallen.”

Wanneer de studenten juist verhuizen, blijft voorlopig nog dé cliffhanger

Geen capaciteitsverhoging

Met andere woorden, we staan weer terug bij af. Over fase 2 en 3 wordt voorlopig niet gecommuniceerd. De VUB meldt dat ze, gezien de huidige situatie van het bouwproject, het weinig waarschijnlijk achten dat gebouwen X3, X4 en X5 in gebruik genomen kunnen worden bij het begin van komend academiejaar. Aangezien die allocatie van de studentenkamers reeds in mei plaatsvindt, is besloten geen nieuwe kamers toe te wijzen voor het komende academiejaar. In het begin van het eerste semester, althans…

De VUB wil de nieuwe koten zo snel mogelijk in gebruik nemen, ten laatste in het tweede semester. “Daarbij houden we rekening met de haalbaarheid voor de studenten. Als de koten tijdig klaar zijn, is een verhuis in het eerste semester een optie. Als we de blok- en examenperiode naderen, lijkt een verhuis in de lesvrije week of begin 2e semester meer gepast.” De desbetreffende studenten die de kamers in de Willy Van Der Meren-koten zullen bewonen, kunnen dan verhuizen naar gebouwen X3, X4 en X5. Indien er na de verhuis nog extra kamers vrij zijn, worden deze opgevuld met studenten die op de wachtlijst van de dienst Huisvesting staan. Er is dus nog geen sprake van een grote capaciteitsverhoging komend academiejaar. Wanneer de studenten juist verhuizen, blijft voorlopig nog dé cliffhanger. Een nieuwe plottwist met een nieuw seizoen van de soap tot gevolg, valt voorlopig niet uit te sluiten.

Lees in de mei-editie van de Moeial een uitgebreid verslag over de volledige nieuwbouw op campus Etterbeek.

Update: een aantal nuances werden aangepast door bijkomstige informatie.

0 Comment