Evenement Theo Francken geboycot door protesten

De door KEPS (Kring der Economische, Politieke en Sociale wetenschappen, nvdr.) georganiseerde avond met Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken, werd last minute geannuleerd vanwege veiligheidsredenen. Dertien extreemlinkse groeperingen verzamelden voor aula Q om geïnteresseerden de toegang tot de aula te ontzeggen. Ze scandeerden leuzes als ‘Francken buiten’ en hingen spandoeken rondom aula Q. Ook de muren van het gebouw Q bleven niet gespaard, er werden overal anti Francken slogans gespoten met graffiti.

Door Maud De Vos en Katrijn Devlaminck

De actievoerders blokkeerden de ingang tot aula Q, dit om een statement te maken tegen het gesloten-grenzen-beleid van Francken. Eén van de actievoerders vertelt: “Wij geloven niet meer in een gesprek, we zijn zodanig gefrustreerd dat we vinden dat directe actie nodig is. Het is een fout signaal van de VUB om een platform te bieden aan de fascist die Francken is.” VUB studenten gingen het debat aan met de protesteerders, maar die bleven zich beroepen op het argument dat Francken in de media al te veel zijn ideeën kan promoten. Na een uur kwam het de actievoerders ter ore dat het evenement officieel geannuleerd was, na een kort moment van vreugde dropen ze af.

Protestactie
© Katrijn Devlaminck

VUB veroordeelt actie

Comac (jongerenorganistie van de PVDA, nvdr.) organiseerde voorgaand aan het evenement een schaduwdebat om tegenstanders aan het woord te laten. Maxime Pirard van Comac liet onmiddellijk weten dat Comac zich distantieert van het protest. Hij liet duidelijk merken dat er op de VUB geen draagvlak was voor een eenzijdige protestactie als deze.

Arnaut Van de Perre, doopmeester van KEPS reageert: “We waren tevreden met de actie die Comac ondernam. De protestactie voor aula Q daarentegen keuren we af. We vinden het niet kunnen dat het recht op vrije meningsuiting op die manier geschonden wordt.”

Verder lieten alle politieke kringen weten dat ze niet akkoord gaan met de manier waarop de protestactie gevoerd werd.  Rector Caroline Pauwels en de Studentenraad lieten via Twitter weten dat ze de gebeurtenissen betreuren en dat ze woord en wederwoord hoog in het vaandel dragen.

Protestactie
© Katrijn Devlaminck
0 Comment