Studenten stemmen niet: kiesperiode studentenraadsverkiezingen met één week verlengd

De kiesperiode van de VUB studentenraadsverkiezingen wordt met één week verlengd tot vrijdag 28 april omdat het quorum van 25 percent uitgebrachte stemmen in zeven van de negen kieskringen niet werd gehaald. De betrokkenheid van de stemgerechtigden staat op een laag pitje en ook de participatie van de kandidaten zou tekort schieten.

Voordat een kandidaat van de studentenraad rechtsgeldig kan worden verkozen moeten 25 percent van de stemgerechtigden binnen een kieskring hun stem online uitbrengen. In de meeste kieskringen lukte dat niet. Alleen de faculteit Ingenieurswetenschappen (IR) en Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie (LK) bereikte het quorum binnen de normale kiesperiode.

Faculteit PE slechtste van de klas

Bij schrijven van het artikel brachten studenten van de faculteit Psychologie & Educatiewetenschappen (PE) de minste stemmen uit. Zij blijven steken op 17,55 percent. Dat is een tekort van 127 stemmen om het quorum te halen. De faculteit Recht en Criminologie (RC) scoort met 18,63 percent iets beter. Economische en Sociale Wetenschappen (ES) sluit aan met 19,25 percent.

Jarne Verelst, huidig voorzitter van de studentenraad, verklaart die lage scores door de omvang van de kieskringen. “In kleine faculteiten zoals IR is het eenvoudiger om kiezers aan te spreken en aan te sporen te stemmen. Grotere faculteiten zoals ES hebben dan weer meer werkstudenten. Die zijn minder verbonden met de universiteit en dus minder betrokken bij de verkiezingen. Daarnaast is het ook moeilijker om een groter publiek rechtstreeks aan te spreken”, aldus Verelst.

“We zijn al blij als er voldoende kandidaten opkomen.”

Jarne Verelst, huidig voorzitter sutdentenraad

Het is niet de eerste keer dat de stemperiode wordt verlengd omdat er te weinig stemmen werden binnengehaald. Vorig jaar werd de kiesperiode zo al eens verlengd met één week. De aanslagen die plaatsvonden tijdens de tweede week van de campagneweek speelden hierin ook een rol.

De VUB is de enige universiteit met een quorum van 25 procent. Andere Vlaamse universiteiten hanteren een quorum van tien procent. Het verlagen van de percentages om zo sneller het quorum te halen vindt Verelst geen goed idee: “Op zich zou de studentenraad kunnen beslissen om het percentage te laten zakken maar dan loop je het risico om draagvlak voor je beslissingen te verliezen. De studentenvertegenwoordigers worden dan als het ware door minder studenten ondersteund.” Het invoeren van een soort stemplicht voor de studenten lijkt ook geen oplossing. Verelst: “Als studenten niet geïnteresseerd zijn en niet willen stemmen heeft het ook geen zin om hen ertoe te verplichten, want hoe zal zich dat dan vertalen in de uitslagen? Studenten moeten willen stemmen. Het gaat tenslotte om hun vertegenwoordiging binnen de VUB.”

Who cares?

Er is dus een probleem om studenten aan het stemmen te krijgen, maar wat is dan de oplossing? Brent Ginis, voorzitter van de Verkiezingscommissie, meent dat de universiteit zelf meer kan doen om de studenten aan te sporen te stemmen. Ginis: “Bij aanvang van de verkiezingen weten veel studenten zelfs niet dat ze kunnen stemmen en als studenten dan al bereid zijn te stemmen, weten ze zelden waar de kandidaten van hun faculteit voor staan. Als ik mijn stem uitbreng voor de parlementsverkiezingen ken ik toch ook graag eerst de standpunten van de kandidaten. Misschien is het geen slecht idee om de deelnemers van de studentenraadsverkiezing enigszins te verplichten om aan marketing te doen, al is het via Facebook, e-mail of iets dergelijk. Er zal alleszins eens moeten worden nagedacht hoe studentenparticipatie in de toekomst beter kan.”

“Bij aanvang van de verkiezingen weten veel studenten zelfs niet dat ze kunnen stemmen en als studenten dan al bereid zijn te stemmen, weten ze zelden waar de kandidaten van hun faculteit voor staan.”

Brent Ginis, voorzitter Verkiezingscommissie

Voorzitter Jarne Verelst zou graag ook een grotere opkomst zien voor de studentenraadsverkiezingen. Maar de realiteit is nu eenmaal anders, stelt hij: “Het is niet altijd even makkelijk om kandidaten voor de verkiezingen te vinden. We zijn al blij als er voldoende kandidaten opkomen. Daarnaast vind ik het geen evidente zaak om kandidaten veel verplichtingen op te leggen. Het blijft een raad van vrijwilligers. Als je in je eerste jaar zit en je kandidaat stelt kan het soms zeer overweldigend zijn om meteen over alles een mening te formuleren. Wat niet wegneemt dat ook de kandidaten vaak meer kunnen doen om de participatie bij studenten te verhogen.”

Als aan het einde van de verlengde kiesperiode nog steeds niet aan alle kiesquorums voldaan zijn, zal de stemperiode opnieuw met één week worden verlengd. Deze procedure wordt dan herhaald tot twee weken voor de blokperiode. Als het dan nog steeds niet lukt om de quorums te bereiken, zal de verkiezingscommissie bijeen moeten komen om samen een oplossing te bespreken.

Stemmen voor de studentenraad kan HIER nog tot vrijdag 28 april.

Moet het inschrijvingsgeld voor kansarme jongeren gratis worden? Is het Nederlands als academische taal bedreigd? HIER kan u de stemwijzer terugvinden met 20 prangende vragen die de Moeial alle kandidaten voorlegde.

0 Comment