Brusselse geluidsnormen

Door Janneke Aerssens

Uit BSG komen en last hebben van een piep in uw oren, wellicht volgend jaar niet meer. Het maximale geluidsniveau is fllink naar omlaag getrokken en dat gaat voor veel veranderingen zorgen in het komende jaar. Campagnes moeten mensen bewust maken van alle veranderingen.

De piep in je oren na het uitgaan moet verbannen worden, zo vindt Bianca Debaets, staatssecretaris voor Digitalisering. Ze heeft samen met de Brusselse minister van Leefmilieu, Céline Fremault, een aantal nieuwe regels rondom geluid opgesteld. De oude regelgeving over geluidsnormen dateert van 1977, hoog tijd dus om die te herzien. Het besluit Versterkt Geluid is aan het begin van dit jaar goedgekeurd en zal in februari 2018 in werking treden. Het zal een grote impact hebben op iedereen die iets te maken heeft met geluid in een zaal of de gezondheidsnormen daaromheen.

Veranderingen

Dat te vaak luisteren naar te harde muziek slecht is, weten we allemaal. Wat een aantal mensen niet weten, is dat muziek veel meer lage bastonen heeft. Wetenschap heeft uitgewezen dat luide muziek nog schadelijker is voor de oren. Omdat steeds meer mensen last krijgen van tinnitus, het zogenoemde oorsuizen, en een aantal van hen permanente gehoorschade heeft, vond de minister het tijd voor verandering. Het maximale geluidsniveau moet naar beneden. De nieuwe wetgeving stelt het plafond op 100 dB. De aanvaarde ondergrens van het geluid is nu 85 dB,  terwijl dat in 1977 nog 90 dB was. De tijd waarbinnen mensen onderworpen mogen worden aan geluid tussen de 85 en 100 dB mag maximaal een kwartier bedragen. De regel kent een aantal uitzonderingen die alleen kunnen gelden mits er strikte maatregelen zijn genomen.

De maatregelen moeten er komen zodra het geluidsniveau 95 dB bedraagt. Uitbaters van zalen moeten bekend maken wat de risico’s zijn van het luisteren naar luide muziek en moeten laten zien hoe hoog het geluidsvolume is. Bij een niveau van 100 dB zijn er nog meer vereisten. Naast de getroffen maatregelen bij 95 dB moeten gratis oordopjes beschikbaar zijn zodat iedereen, indien gewenst, zijn gehoor kan beschermen. Die moeten het geluid minimaal 20 dB laten zakken. Uitbaters moeten bovendien iemand aanstellen die kan aantonen dat de voorwaarden worden nageleefd. Als laatste is het een vereiste om geluidsniveaus te registreren zodat de uitbater kan aantonen dat hij de wet heeft nageleefd. De sancties voor het overtreden van de wet zijn zwaar. De eerste keer komt de eigenaar ervan af met een waarschuwing, bij een volgende overtreding , kan de overheid zijn zaak sluiten. De boetes die de minister hierbij wil aanrekenen, variëren van 65 tot 65 000 euro.

“De piep in je oren na het uitgaan, moet verbannen worden.”

Bianca Debaets (staatssecretaris voor Digitalisering)

Om een boete te voorkomen, moeten de uitbaters speciale, dure apparatuur aanschaffen. De informatie van de apparatuur moet zichtbaar zijn voor het publiek via een display. Zo krijgt het publiek een goed overzicht van wat er allemaal gebeurt in het café of de zaal en wat ze kunnen verwachten. Dit is echter niet de enige maatregel die geld gaat kosten. De oren van het publiek moeten in een aparte ruimte rust kunnen krijgen. In die ruimte mag het geluidsniveau maximaal 85 dB zijn. Als laatste moeten de eigenaren, als ze muziek draaien na middernacht aangeven bij het gemeentebestuur dat ze langer hardere muziek draaien. Gelukkig hoeven ze niet voor alle kosten op te draaien, Debaets stelt 50.000 euro ter beschikking om uitbaters hierin tegemoet te komen.

Nieuw, hoezo?

Voor het Brussels Studentengenootschap in Etterbeek en het BOJ in Jette heeft de nieuwe wetgeving niet zo heel veel teweeg gebracht. Naar aanleiding van een initiatief van Maxime Vande Vyver (lid Studentenraad Faculteit Geneeskunde en Farmacie, nvdr.) hebben beide organisaties vorig jaar al een aantal maatregelen getroffen waarbij ze zich hebben gericht op de wetgeving van de Vlaamse overheid. Er zijn oordopjes beschikbaar die voldoen aan de normen van de wetgeving, voor het BSG staat wat betreft de geluidsregistratie bijna alles op punt. De onderdelen zijn zowat allemaal binnen en klaar voor gebruik. Het materiaal zorgt voor een vaste geluidsbegrenzing in de zaal. De nieuwe apparatuur zorgt ervoor dat de geluidsbegrenzer alles registreert. Dat was afgelopen jaar nog niet het geval.  Om te voorkomen dat tijdens het feesten het geluid stil viel, als de bovengrens overschreden werd, werd een constructie gemaakt om dit te verhinderen. De geluidsbegrenzer werkte ook niet altijd doordat hij een paar keer vernield werd. De nieuwe apparatuur registreert wanneer het systeem gebypassed wordt, dat is nadien zichtbaar. Daarnaast is er een microfoon die in real time de geluidsniveaus op een scherm projecteert. Dat zorgt voor sensibilisering bij iedereen die op TD is. Verder is er genoeg ruimte om tot rust te komen. De inkom, WC’s en de gang achteraan de zaal zijn stil genoeg.

“Zonder Maxime Vande Vyver zou er veel minder rond het thema gebeurd zijn. We hebben eigenlijk alles aan hem te danken.”

Désiré Gahide (PR-verantwoordelijke Jette, Master Geneeskunde)

In Jette zijn ze wel al helemaal in orde voor de nieuwe wetgeving. Een werkende geluidsmeter in zowel de BOJ-zaal als de tempus is niet het enige. Het continu weergegeven geluidsniveau geeft objectieve informatie. Alle kringen zijn verplicht om de visualisatie aan het publiek te tonen en ze moeten zich houden aan de regels die hieromtrent zijn opgesteld. Bij overtreding krijgen ze een boete. Deze nieuwe regels staan in de beleidsaanpassing van de Codex Studentenleven (Art. 78). Daarin staat dat het verplicht is om iedere TD oordoppen beschikbaar te stellen. Onder de beleidsaanpassing hebben alle kringen hun handtekening moeten zetten, ook de kringen van de campus Etterbeek. De veranderingen zijn voor het grootste deel te danken aan Vande Vyver. “Zonder Maxime zou er veel minder rond het thema gebeurd zijn, we hebben eigenlijk alles aan hem te danken”, zegt Désiré Gahide (PR-verantwoordelijke Studentenraad in Jette, nvdr.). “De universiteit moet altijd een milieuvergunning aanvragen. Hierin staan geluidsnormen, maar die gelden voornamelijk voor de omgeving van de zalen. Wij zitten op een medische campus en zijn bezorgd om de mensen in de zalen en de gehoorschade die daar kan ontstaan. Op basis van de resultaten zijn een aantal voorstellen gedaan om de gehoorschade te beperken.”

Voor de toekomst

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft hier wellicht naar geluisterd, want de nieuwe wet komt overeen met de voorstellen die in Jette zijn opgesteld. Om goede geluidsmetingen te doen moest er dure apparatuur komen. Met veel inspanningen is dat uiteindelijk gelukt. Gahide en Vande Vyver zijn beide dan ook blij dat de minister 50 000 euro ter beschikking stelt om het komende jaar eigenaars in de kosten te ondersteunen. Het Gewest wil naast ondersteuning van de aankoop van apparatuur campagne voeren om mensen bewust te maken van het gevaar van luide muziek. De campagnes kunnen eventueel in samenwerking met de VUB gebeuren. Vande Vyver en Gahide vinden dat zoveel mogelijk mensen op de hoogte moeten zijn van de risico’s. Ze vinden dat het Gewest zich vooral moet richten op studenten omdat zij het meeste in aanraking komen met harde muziek. De Studentenraad heeft veel geïnvesteerd in acties omtrent dit thema en dat willen ze zeker niet verloren laten gaan. Zij hebben het afgelopen jaar zowel in Jette als Etterbeek campagne gevoerd.

Campagnes werden gehouden bij grote TD’s. De BSG-verantwoordelijke zegt hierover het volgende: “ Als onderdeel van de actie Plug in @ the party werden er posters op de campus gehangen. Deze actie werd  mede door de steun van de Studentenraad mogelijk  gemaakt.” Zij hadden jobstudenten ingehuurd die met grote posters en oordoppen aan de tent moesten staan tijdens Eindejaars- en Openings TD . Toch hebben een aantal studenten hen niet gezien. De actie moest een inleiding zijn voor de andere campagnes, maar had niet het beoogde succes door het vroegtijdig weggaan van de jobstudenten, legt Vande Vyver uit.   “We hebben wel nog een aantal kleine campagnes gevoerd en ook volgend jaar willen we het thema onder de aandacht blijven brengen” ,zegt  Vande Vyver.

De nieuwe wet vereist dus dat een aantal eigenaars maatregelen moeten nemen. Op de VUB zijn dus minder aanpassingen nodig omdat het zich al had gericht op de strengere Vlaamse wet. Het is niet zo dat studenten niets merken van de nieuwe veranderingen. Het Gewest wil nog campagnes organiseren om iedereen op de hoogte te brengen. We gaan er dus zeker nog wel het een en ander over horen.

0 Comment