Interview met studentenraadvoorzitter Jarne Verelst

Jarne Verelst is masterstudent Burgerlijk Ingenieur en huidig voorzitter van de studentenraad. Hij zet zijn plannen uiteen voor het komende academiejaar en blikt terug op de verwezenlijkingen van zijn voorgangers.

“Ik denk dat Caroline Pauwels een frisse wind kan laten waaien in het rectoraat, wat nodig is”

Vanwaar de keuze om als voorzitter van de Studentenraad op te komen?

Jarne Verelst: “In de lagere school was ik actief in de leerlingenraad. Op de VUB besliste ik na enkele jaren lid te zijn van de Polytechnische Kring (PK), dat ik iets anders wou doen. Ik ben vorig jaar dan opgekomen voor de Studentenraad en werd verkozen voor mijn faculteit. Het is leuk om de dingen eens vanuit een ander perspectief te zien. Over het voorzitterschap heb ik lang getwijfeld, omdat ik nu in mijn laatste jaar zit. Ik schrijf dit jaar mijn thesis en dat moet natuurlijk combineerbaar blijven met al mijn nevenactiviteiten. Ik heb dan beslist om te stoppen met PK om voluit voor het voorzitterschap te gaan. Ik ben heel blij dat de Studentenraad mij dat vertrouwen heeft gegeven en ik heb nog geen spijt gehad van mijn keuze.”

In je campagne benadrukte je dat je wilt focussen op faciliteiten voor studenten en dat iedereen zich thuis moet voelen op de campus. Hoe wil je dat concreet realiseren?

“Ik denk dat heel wat VUB’ers zich al thuis voelen op de campus, dus op dat vlak zijn we al goed bezig. Nu willen we vooral inzetten op de studentengroep waar dat nog niet het geval is; bijvoorbeeld een groot deel van de pendel- en werkstudenten. Die laatste groep komt hier voornamelijk ’s avonds wanneer er vaak niets meer open is op de campussen. Een eerste groot project dat we reeds hebben verwezenlijkt is de Loungebar, die vorig jaar door de Studentenraad is opgestart en dat wij verder hebben afgewerkt. Dit houdt in dat het voormalige convivium, een bijzaaltje van de resto vanaf nu iedere dag ter beschikking staat voor studentenkringen, vakgroepen of iedereen die met de VUB gerelateerd is om te huren en uit te baten. We hopen dat we hier onder andere internationale studenten bij kunnen betrekken door ervoor te zorgen dat de campus ook in het weekend of ‘s avonds iets te bieden heeft. Op termijn kijken we uit naar de Willy Van der Meeren-koten, om een soort dorpje te maken met alle studentgerelateerde diensten. We zouden daar onder andere het OSD, de Moeial en delen van het infopunt willen vestigen.”

Jouw voorganger, Isabeau Hufken, vestigde al meer aandacht op internationale studenten. Dit jaar gaan jullie daar nog een stap verder in en stellen jullie voor het eerst een Coördinator Internationalisering aan. Wat hoopt de studentenraad daarmee te bereiken?

“Eén aspect van die functie is de coördinatie met het International Student Platform (ISP), dat we vorig jaar hebben opgericht om een stem te geven aan de internationale studenten op de campus. Zij bespreken onze agenda alvorens wij vergaderen, daar is de coördinator altijd aanwezig en daarnaast is er ook altijd iemand van ISP welkom op de Studentenraad. Carmen Mazijn (coördinator internationalisering, nvdr) maakt telkens de koppeling tussen ISP en de studentenraad en zorgt ervoor dat er voldoende informatie wordt vergaard om hun voorstellen en ideeën mee te nemen in onze beslissingen.

Nachtvervoer en partybussen 

Studentenraad VUB
© Kilian Adriaenssens, de Moeial
Zorg je er door deze beslissing niet voor dat het contact met reguliere studenten zal verminderen? De functie ‘Coördinator communicatie’ viel hierdoor weg.

“Neen want in principe hebben we niet minder coördinatoren dan vorig jaar, het heeft alleen een andere naam gekregen. Julie Bussche, de ondervoorzitter van de studentenraad en ik vonden dat de coördinatoren meer inhoudelijk werk moesten verrichten. Dus creëerden we vier inhoudelijke functies: Onderwijs, Studentenvoorzieningen, Internationalisering en Beleid. Daarnaast zijn er twee verantwoordelijken voor de communicatie, één in Jette en in Etterbeek en een verantwoordelijke ‘Brussel’. De verantwoordelijken doen hetzelfde als wat de coördinatoren vorig jaar deden, maar omdat het geen inhoudelijke taak is hebben we het van naam veranderd. ‘Brussel’ is daar een uitzondering in, die heeft wel nog inhoudelijke taken. We wisten dat Caroline Pauwels sterk wou inzetten op het versterken van de band met Brussel en we vonden het zelf ook belangrijk om daar in mee te gaan. Maar door nog een coördinatiefunctie in te richten zouden we te veel hooi op onze vork nemen.”

“Concreet gaat de verantwoordelijke, Sabine Miedema, alle dossiers die met Brussel te maken hebben opvolgen. Tijdens de week van de studentenraad gaan we een event organiseren in het centrum om de studenten naar de stad te doen trekken en dan willen we ook ons statement over nachtvervoer overmaken aan Pascal Smet (Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken, nvdr). Dit soort dingen organiseert zij dan. De standpunten komen natuurlijk van de hele studentenraad.”

Je pleit voor nachtvervoer in Brussel, hoe wil je dat verwezenlijkt zien?

“Na de academische opening, waar ik mijn standpunt over nachtvervoer uitte, kreeg ik een uitnodiging van Lander Piccart van het kabinet Pascal Smet om over deze kwestie samen te zitten. Hij zei toen dat, gezien de kostprijs, een volledig nachtnetwerk niet mogelijk is dus vroeg hij om concrete alternatieven. Waar ik dan meteen aan denk is een systeem dat ik in Porto leerde kennen. Daar kan je een soort partybus inhuren als vereniging of groep. De MIVB zou een aantal bussen kunnen voorzien die je kan huren tegen een verlaagd tarief zodat een vereniging iets kan organiseren in het centrum en er meteen voor kan zorgen dat iedereen terug op kot geraakt. Het uiteindelijke statement willen we dan overhandigen aan Pascal Smet en daarna zullen we zien of hij er iets mee doet of niet. Ik hoop ook op een samenwerking met de andere studentenraden van Brussel om te horen hoe zij hier tegenover staan.”

Centen voor studenten(verenigingen)

Jullie veranderden het subsidiereglement voor verenigingen. Wat zal er juist veranderen voor hen?

“Momenteel is er een lijst met een reeks activiteiten waaraan een aantal punten gekoppeld zijn. Dus als een vereniging een activiteit organiseert, krijgt die een aantal punten en op basis van die punten worden dan de subsidies verdeeld. Die lijst hebben we helemaal hervormd, in de hoop transparanter te zijn. We willen studentenverenigingen meer subsidiëren op basis van de dingen die wij belangrijk vinden. Wat verstaan we daaronder? De tweetalige communicatie waar ik al over sprak, activiteiten in het centrum van Brussel, een ecologisch aspect enzovoort. Vooral studentikoze activiteiten zullen minder gesubsidieerd worden, omdat die meestal niet aan die voorwaarden voldoen; een uitdaging voor de kringen dus om die wat te hervormen. Een tweede verandering is het totale bedrag dat we aan subsidies kunnen geven, dat wordt opgetrokken tot 70 000 euro. We komen van ongeveer 15 000 euro aan subsidies, maar na een benchmarking met andere universiteiten bleek dat onze verenigingen al heel lang onder gesubsidieerd worden. De kringen zouden dan relatief gezien minder gesubsidieerd worden maar gezien de verhoging zal dat globaal gezien meevallen.”

“Het kan natuurlijk niet dat er een slecht beleid moet gevoerd worden opdat de studenten zouden weten dat je er bent”

Je had het over dopen, deze kwestie kwam in september weer in opspraak nadat een studentendoop in Nederland zwaar uit de hand liep.

“Ik vind dat een erg moeilijk onderwerp omdat het zeer persoonlijk is of je dat wil doen of niet. Ik vind dat we als Studentenraad moeilijk een standpunt kunnen innemen over zo’n zaken. Volgens mij mogen de studentendopen er zijn en moeten ze ondersteund worden. Maar natuurlijk mag er geen enkele activiteit verplicht worden. Het moet iets heel vrijblijvend zijn voor studenten die dat willen doen en er plezier in hebben. Op de VUB hebben we geen doopcharter zoals dat in andere steden wel het geval is, maar hoe ik het beleef is dat ook niet nodig. Omdat er zoveel verschillende verenigingen naar elkaars doop komen kijken is de zelfcontrole erg groot en dat vind ik een troef van onze community. Het rectoraat laat studenten daar op zich dus heel vrij in, ze hebben er zich tot nu toe nog niet in gemengd en ik ben er heel blij om dat dat ook nog niet nodig is geweest. Ik hoop ook dat het zo kan blijven bestaan. Een incident zoals vorig jaar met het Vlaams Rechtsgenootschap (VRG) is voorgevallen is altijd een moeilijk moment, ook voor de Studentenraad (VRG had bij de inval aan het begin van het academiejaar de studentenkaarten van de eerstejaars tijdelijk in beslag genomen waarna ze op het matje werden geroepen wegens ‘gijzeling van de studenten’, nvdr) Dat evenwicht zoeken was moeilijk en ik weet niet of we nu nog dezelfde beslissing zouden nemen.”

Vind je dat op andere vlakken ook moeilijk, die onafhankelijkheid bewaren in de Studentenraad? Je steekt je politieke voorkeur niet onder stoelen of banken.

“Ik ben inderdaad lid geweest van de Jong Socialisten, maar ik was er niet actief. Het is geen geheim dat ik eerder links ben, maar we hebben verschillende politieke achtergronden in de Studentenraad en tot noch toe is dat nog geen probleem geweest. Het enige punt waar het misschien een beetje naar voor is gekomen is bij de ‘beursgang’ (vorig jaar werd de VUB het eerste beursgenoteerd bedrijf bij de uitgave van obligaties, nvdr). Politieke voorkeur hangt meestal niet echt samen met ons beleid.”

Iets helemaal anders: jullie hebben beslist om het logo van de Studentenraad niet in de kleuren van de nieuwe huisstijl te veranderen. Vond je dat een nodig verzet of eerder een overbodige provocatie?

“Het is geen geheim dat we vorig jaar fel tegen de veranderingen van de huisstijl waren. Eenmaal het beslist was hebben Julie en ik aan Marcom (dienst Marketing- en Communicatie, nvdr) gevraagd om enkele ontwerpen te maken voor ons persoonlijke logo, we hebben die vervolgens voorgelegd aan de Studentenraad om dan samen een beslissing te nemen of we deze al dan niet zouden gebruiken. Ik vond dat mijn taak, want ergens is het logisch dat je mee zou gaan in de huisstijl van je moederinstelling maar ik vind de keuze van de raad om het groen te behouden een begrijpelijke keuze.”

“We hebben gezien hoe het is misgelopen met Cali, dan vraag ik mij af of het wel opportuun is omdat alles altijd zelf te willen doen”

Meer ideologie, minder bedrijfscultuur

Wat vind je van de nieuwe rector?

“Ik heb haar al een paar keer gesproken op de Raad van Bestuur en de Universiteitsraad.
Ik denk dat zij een frisse wind kan laten waaien in het rectoraat, wat nodig is. Paul De Knop heeft heel noodzakelijke dingen gedaan. Wanneer De Knop begon was het echt nodig om de VUB anders te gaan organiseren en de universiteit terug op de kaart te zetten. Ik hoop alleen dat er nu wat meer ruimte kan zijn voor ideologie en minder voor bedrijfscultuur. Volgens mij kan dat wel lukken met Caroline.
In de gesprekken die we al hebben gehad kwamen er al leuke initiatieven ter sprake. Ik hoop alleen dat ze haar ideologie ook zal kunnen omzetten in de praktijk, dat mis ik tot nu toe nog wat. De plannen worden natuurlijk nu pas geschreven dus het gaat nog even duren vooraleer we resultaten zien. Ze wil veel mensen tevreden stellen en ze wil werken aan de werkdruk van assistenten en professoren. Dat siert haar, maar ik hoop dat ze anderen daardoor niet zal moeten teleurstellen, want het is heel moeilijk om iedereen tevreden te stellen.”

Je had het over de bedrijfsgerichte visie van Paul De Knop. Dit jaar krijgen alle studenten het volledige pakket van Office 365 en het VUB e-mailadres wordt hierin geïntegreerd. Vind je niet dat de overgang die onafhankelijkheid van bedrijven in het gedrang brengt?

“Ik zie dat anders. Ik zat in de pilotgroep van het project en was dus nauw betrokken bij de uitwerking ervan. Ik vind dat eerder iets noodzakelijks, we hebben gezien hoe het is misgelopen met Cali en dan vraag ik mij af of het wel opportuun is om alles altijd zelf te willen doen. Ik denk dat Office 365 een mooi product is voor studenten, zeker door de licenties voor het office-pakket dat studenten krijgen. We zijn hierdoor inderdaad enigszins afhankelijk van Microsoft, maar ze hebben wel privacy certificaten die het behoudt van je gegevens verzekert. Dat heeft ook een invloed gehad bij de keuze tussen Microsoft en Google Docs. Persoonlijk denk ik dat je gegevens veiliger staan bij een bedrijf als Microsoft, dan bij het rekencentrum op de ULB.”

© Kilian Adriaenssens, de Moeial

Ook voor dit jaar hadden jullie het tijdens de verkiezingen voor studentenvertegenwoordiging moeilijk om het quorum te halen. Waaraan wijt je dat?

“Dat had eerst en vooral te maken met de aanslagen, waardoor we maar één week reclame konden maken. Daarnaast blijft het een groot probleem dat studenten zich heel weinig betrokken voelen. Ik denk dat er al een groot deel kan opgelost worden door beter te communiceren, de studenten meer op de hoogte te brengen van wat we doen en meer naar buiten te komen, want zo lang het goed gaat merken studenten onze aanwezigheid niet op. Maar het kan natuurlijk niet dat er een slecht beleid moet gevoerd worden opdat de studenten zouden weten dat je er bent. Dus ik denk dat we meer naar buiten moeten komen en dat proberen we ook te doen. In het tweede semester komt er opnieuw de Week van de Studentenraad die dit jaar ook zal samenvallen met de kandidaatstelling van de nieuwe studentenvertegenwoordigers. We zijn de Moeial ook altijd erg dankbaar voor de kieswijzer, want ik vind wel dat dat soms ontbreekt, die inhoudelijke kant. In mijn jaar, ik wil daar gerust eerlijk over zijn, was het eerder een populariteitsverkiezing. Ik denk wel dat we op de goede weg zijn.”

Wil je bepaalde dingen anders doen dan het vorige bestuur?

“Vorig jaar werden heel veel nieuwe projecten gelanceerd, wat heel goed is. Zij hebben veel initiatief getoond en zijn er hard tegenaan gegaan. Dat maakt nu wel dat wij een heel aantal projecten moeten afwerken, dus er is misschien iets minder ruimte om zelf nieuwe dingen te lanceren hoewel we daar nog steeds mee bezig zijn. Vorig jaar hebben ze ook de communicatie terug op gang getrokken naar de student toe, dat moeten we ook zeker verder zetten. Waar ik het vorig jaar in de Studentenraad wel eens moeilijk mee had is de communicatie of de openheid tussen het kernbestuur en de rest van de studentenraad. Dat is iets dat ik echt wel wil opentrekken, want we zijn uiteindelijk maar met twintig mensen en ik vind wel dat iedereen van alles op de hoogte moet zijn.”

0 Comment