Flour Power

St.-V 2016    
© Alan Jockmans

“Brussel is van ons!”

Bloem! Dat is hoe onze Sint-Verhaegen 2016 is geëindigd. Dankzij ons team hebben studenten opnieuw kunnen opgaan in een decennialange verboden en vergeten traditie op St.V. Ondanks de motregen en een stevig tekort aan bier werd het  een groot succes: de Beurs zag er nog nooit zo wit uit.

Door The Flour Power team

Er bestaat nog steeds enige onduidelijkheid omtrent de symboliek.  Was het uit protest tegen het afschaffen van de camions? Studenten waren daar toch zelf ook voorstander van? Wie weet, misschien vonden sommige studenten het nutteloze viezigheid.

Nee dus.  Flour Power was een spontaan studenteninitiatief als reactie op de onderhandelingen met de stad voor deze St.V. Vorig jaar werd de St.V-stoet gewoonweg afgeschaft wegens terreurdreiging, met de belofte van de stad dat we het jaar daarop weer een volwaardige St.V gingen krijgen. Een historische en spontane stoet volgde, tegen stadsbevelen in. Enkele maanden later gingen de onderhandelingen voor dit jaar van start. Deze keer namen BSG (Brussels Studentengenootschap, nvdr) en ACE (Association des Cercles Etudiantes, nvdr) het voortouw met hun eigen voorstellen, in de hoop dat de stad zijn belofte zou naleven. Maar helaas, ze botsten op veiligheidsniveau drie en het Plan Mayeur. De overheid vond dat er strikte veiligheidsmaatregelen genomen moesten worden. En dan de doodslag: het geld voor de  peperdure maatregelen moest uit de zakken van de studentenorganisaties zelf komen. Alle inspanningen om de studentenstem op hun eigen stoet te laten wegen, waren vergeefs. Het was plooien of bedragen op tafel leggen die men niet had. Dag na dag kwamen de hoge Herassen steeds dichter- en dichterbij.

Machteloos en met tegenzin hebben de studenten die veredelde Zavel TD moeten slikken. Hoe blikjes ice tea verbieden de terreurdreiging omlaag helpt, weten we trouwens ook niet. Of die maatregelen volgend jaar nog zullen bestaan, weten we evenmin. Maar we vrezen ervoor.

Vandaar de bloem op de Beurs. Een actie tegen de veiligheidsmaatregelen die vaak meer met vrijheidsberovende angst dan met effectieve bescherming te maken hebben. Maar ook een knipoog naar vroeger. Om toch ergens de geest van St.V te doen herleven. Ondanks alle uitdagingen en veranderingen die de stoet zelf heeft moeten ondergaan. Voor de maatschappijkritische geest waaruit de studentenstoet is ontstaan. Voor het ongehoorzame karakter van St.V. Want ongehoorzaamheden vervullen dezelfde onmisbare rol voor het welzijn van onze steeds veranderende samenleving als mutaties in de evolutietheorie. En wanneer krijgt men een beter moment om een statement te maken tegen die vrijheidsberovende angst dan op een dag als St.V, wanneer de hele stad lang op voorhand weet wat er zal gebeuren en zelfs de kuisdienst van de stad paraat staat? Want dat is ook iets dat Sint Verhaegen uniek maakt: het is een dag waar er met de limieten van het aanvaardbare geflirt en gespeeld kan worden, waar we op flexibiliteit kunnen rekenen. Of dat toch zouden moeten kunnen.

Daarnaast draaide het ook om iets anders. Iets dat minstens even belangrijk is als we de toespraken van de Academische Opening van de VUB moeten geloven: de Brusselse studenten. Studenten van wie men nieuwe perspectieven en leiderschap verwacht. Dezelfde studenten die na de terroristische aanslagen in maart de opgelegde angst moeten verduren. Dezelfde studenten die militairen op hun campus moeten aanvaarden en hun zeggenschap over St.V ontnomen zien worden. Dezelfde studenten die net op een dag die symbolisch staat voor de  vrijheid en de kracht van de student, opgesloten zaten. ‘Voor hun eigen veiligheid’. We mochten feesten. Allemaal samen opgesloten en geplet in enkele vierkante meters op de Zavel. Alsof dat niet nog gevaarlijker is. Voor die studenten was deze actie belangrijk. Tegen al de beperkingen in vereren wij met bloem onze oude tradities. En daarbij schreeuwen we “Brussel is van ons!”.

De uitleg is gegeven. Het statement is gemaakt. Of men in de toekomst weer rekening houdt met de stem van de student, dat zien we volgend jaar.

Die Gedanken sind Frei,

The Flour Power team

 

St.-V 2016     © Alan Jockmans

0 Comment