Studenten, laat u niets wijsmaken: Brussel ziet u graag!

Je zal maar student in Brussel wezen… Hoewel het prille academiejaar nog maar net van start is gegaan valt reeds een hoop onenigheid te merken onder de studenten. Het gevolg van een hoop jammerlijke misverstanden die de perceptie op de universiteit en de stad.  

Kwatongen zijn immers gaan beweren dat de nieuwe huisstijl, het eindeloos herhalen van slogans als ‘redelijk eigenzinnig’ of ‘het denken mag zich nooit onderwerpen’ en het bewust achterhouden van kritische doorlichtingen enkel tot doel heeft de Vrije universiteit des Brussels een ‘positief imago’ te geven omdat men kampt met een permanent minderwaardigheidscomplex ten opzichte van de KUL en de UGent. Dit alles ten koste van de inspraak en de bewegingsvrijheden der student. Volgens diezelfde onrustzaaiers zou de stad Brussel bovendien een ‘ongunstig klimaat’ scheppen voor de studerende bevolking. U merkt: ernstige beschuldigingen!

Maar van dit alles is uiteraard niets aan! Integendeel. Er worden net zeer harde inspanningen geleverd om tegemoet te komen aan de noden en eisen van stad’s meest geliefde inwoner, de student. Om alle onduidelijkheid uit de wereld te helpen is een woordje toelichting  vereist.

Geen metro? Blijf thuis

Een mooi voorbeeld een maatregel die in het bijzonder doorgevoerd werd om de student het leven draaglijker te maken is hoe één der meest prangende mobiliteitsproblemen van de stad Brussel verholpen werd. De stad kon niet doof kon blijven voor de vele stemmen die het gebrek aan openbaar vervoer in de vroege uurtjes betreurden. Hierom werd overgegaan tot de moeilijke beslissing om het nachtleven in Brussel geheel terug te dringen zodat er niemand als het ware nog echt van huis dient te zijn na middernacht.

Evenredig met dit mobiliteitsprobleem werd ook besloten om de sint Verhagen stoet, die normaal aankomstigt aan de Beurs des Brussels, te beperken tot het Place d’ Espagne zodat het eindpunt een stuk dichter bij het centraal station gelegen is,  een locatie die eenvoudiger bereikt kan worden met het openbaar vervoer. Ook hier zijn onverlaten gaan voorwenden dat de wijziging van het parcours enkel doorgevoerd werd om de studenten uit het toeristische centrum te weren. Dit terwijl het stadsbestuur er net alles aan doet om die vervelende toeristen uit Brussel weg te jagen. Maar zelfs maatregelen zoals zes euro voor een cola op de Grote Markt en speciaal opgeleide pikpockets lijken dat ongedierte niet weg te krijgen…

Neen. Rond St. Vé werd veel inspanning geleverd de doorsnee student te plezieren. Zo is het is geweten dat ze erg begaan zijn met het milieu en dus werd overgegaan tot het weren van vrachtwagens uit de stoet. Het redelijk afgesloten Place d’ Espagne biedt als eindpunt bovendien meer beschutting tegen voornoemde vervelende toeristen, die bijvoorbeeld kunnen vragen om een foto te nemen of wat de snelste weg naar manneken pis is. Hetgeen vanzelfsprekend ongemak voor de student met zich meebrengt.

Doop goed of doop niet

Een ander punt dat menig student de laatste tijd dwars zat was de doopproblematiek. Uit verschillende milieus kwamen boze stemmen op om het doopritueel bij studenten geheel op te heffen. Hiermee kon een studentgezinde universiteit en stad uiteraard niet akkoord gaan en de nodige regelingen werden getroffen. De voornaamste kritiek op de studentendoop is uiteraard het ongeregelde aspect ervan. Elke kring lijkt wel een andere  ritus te hanteren.  Na verschillende zittingen met het gemeentebestuur van Etterbeek werd tot het akkoord gekomen dat elke student die dat wenst zich vanaf nu kan laten dopen op reguliere wijze in de Onze-lieve-vrouw-van-het-heilig-hartkerk in Etterbeek. De pastoor heeft reeds aangegeven dat ‘dit ook naakt mag gebeuren maar dat hij niemand hiertoe dwingt’. Al voegt hij er wel aan toe dat kledij die gedecoreerd werd met bier/ kaarsvet/ kak/ urine of braaksel niet toegelaten is in het huis van God.

Vele studenten ergerden zich tevens aan het gebrek aan inspraak van de student. Belangrijke beslissingen zoals de vernieuwde huisstijl en het logo werden ondanks hevig protest vanwege de studenten toch doorgevoerd. Maar u mag niet vergeten dat diezelfde student wel 10% inspraak had bij het verkiezen van haar godeigen rector. Dit terwijl men in de KU Leuven en de UGent hierop 0% inspraak heeft! Dat is dus 100% meer inspraak op de VUB! Bovendien kan de universiteit haast niet anders dan de stem van de student negeren: hoe kan men namelijk uitpakken met een eigenzinnig karakter als het denken zich dient te onderwerpen aan de mening van de studenten?  Een eigenzinnige universiteit met inspraak van de studenten is in wezen praktisch onmogelijk.

Naar de oorzaken van deze betreurenswaardige misverstanden heeft men vooralsnog het raden. Kennelijk voelen enkele stoutmoedige studenten zich geroepen de orde in onze mooie universiteit te verstoren. Maar laar u niets wijs maken. Laat zelf zien dat het studeren in Brussel de moeite waard is en liefst als er net toevallig iemand van de KUL of de UGent in de buurt is.

0 Comment