Clinton vs Trump: de mening van de Amerikaanse VUB-studenten

Vannacht is het eindelijk zo ver; het wordt duidelijk wie Obama zal opvolgen als president van de Verenigde Staten van Amerika. Dat het hele verkiezingsgebeuren meer lijkt op een soap dan op een politiek debat staat buiten kijf. Amerikaanse VUB studenten kijken met een sceptische blik naar het hele gebeuren: “Ik heb zo veel vertrouwen verloren in de toekomst van mijn land”, klinkt het.

Of het vannacht nu Hillary Clinton of Donald Trump wordt, één ding is zeker: we zullen het geweten hebben. Dagelijks worden ons updates over de persoonlijke schandalen van de kandidaten door het strot geramd terwijl hun politieke standpunten veel minder aandacht krijgen. Enkele Amerikaanse studenten aan de VUB zien het hele gebeuren met lede ogen aan: “Ik zal blij zijn wanneer de verkiezingen voorbij zijn want het is niet meer dan een TV-spektakel”, vertelt Ryan Bellinson, master student urban planning and public policy.

“Ik kan niet geloven dat Donald Trump het zo ver heeft gebracht in de verkiezingen. Dat zegt veel over de manier waarop Amerikaanse kiezers denken.”

Michael Thelen, student Social Sciences

“Ik zie Trump als een gevaar voor de mensheid”

Ondanks de nare aard van de verkiezingen heeft Ryan zijn stem toch uitgebracht: “Bij de primaries stemde ik voor Bernie Sanders en na zijn verlies heb ik op nationaal niveau voor Jill Stein van de Green Party gestemd”, verklaart hij. “In mijn staat, Oregon, heeft Clinton de overwinning zo goed als zeker op zak dus zal mijn stem voor Stein Clintons winst niet in de weg staan. Stein is de enige kandidaat die mijn standpunten en waarden deelt en als ze vijf procent van de stemmen haalt zal de Green Party aanspraak krijgen op federale subsidies bij de volgende verkiezingsronde. Op die manier zouden ze een zichtbaarder platform kunnen creëren. Mocht  ik in een swing state zoals Ohio of Florida wonen, dan stemde ik zeker voor Clinton want Trump, de republikeinse tegenkandidaat, is een gevaar voor de mensheid.”

Michael Thelen, een Amerikaanse student Social Sciences, kon zijn stem niet meer uitbrengen. “Ik was wel van plan om vanuit België te stemmen maar ik was niet op tijd om me te registreren”, laat hij weten. “Dat is jammer want deze verkiezingen zijn erg belangrijk.” Ook Sebastian Bloemperk, student wijsbegeerte en moraalwetenschappen, had als Belg met een Amerikaanse nationaliteit de kans om te stemmen: “Ik wilde graag mijn stem uitbrengen maar er trad een technische fout op bij het doorsturen van mijn officiële eed, waardoor het uiteindelijk niet gelukt is.”
Zowel Michael als Sebastian zouden voor Clinton hebben gestemd. “Ondanks het feit dat ik geen fan ben van Clinton zou ik toch voor haar hebben gekozen”, vertelt Michael. “Ze is absoluut geen perfecte kandidaat maar ik verkies haar boven Trump. Ik kan niet geloven dat hij het zo ver heeft gebracht in de verkiezingen. Dat zegt veel over de manier waarop Amerikaanse kiezers denken.” Ook Sebastian zou Clinton gesteund hebben, hoewel hij tijdens de voorverkiezingen een Sanders supporter was: “Ze is meer bekend met het politieke gebeuren want ze heeft er deel van uitgemaakt, al is dat niet noodzakelijk iets positiefs.”

Doomsday Preppers
© BXLeir

Peilingen

Als je naar de recente opiniepeilingen kijkt zal het een spannende strijd worden tussen Hillary Clinton en Donald Trump. De heropening van het FBI-onderzoek naar de e-mails uit de omgeving van Clinton heeft haar populariteit geen deugd gedaan. Toch denkt Michael dat Clinton zal winnen: “Ze won een dubieus recordbedrag aan donaties uit fondsenwervers, iets dat zeer belangrijk is in de Amerikaanse verkiezingen”, vertelt hij. “Verder heeft ze vele belangrijke endorsers achter zich: Amerikaanse kranten, beroemdheden, Senatoren en enkele invloedrijke politiekers waaronder Barack Obama en Bernie Sanders. De laatste acht jaren onder Obama waren op economisch vlak zeer goed waardoor Amerikaanse kiezers waarschijnlijk opnieuw een democraat zullen verkiezen.”  Ryan en Sebastian zien eveneens de kans op de overwinning groter voor Clinton. “Ik heb er geen vol vertrouwen in dat Clinton zal winnen, al schat ik haar kans op winst op zo’n 65 procent”, aldus Ryan. “Dat is eigenlijk angstaanjagend weinig als je weet dat Trump de tegenkandidaat is.”

The lesser of two evils

“Kiezen tussen Trump en Clinton is als kiezen tussen de pest en de cholera”, hoor je wel eens vallen als het gaat over de Amerikaans presidentsverkiezingen. “Met die mening ben ik het volledig eens, ik zou het zelf niet beter kunnen zeggen”, vertelt Michael. “Ik kan niet geloven dat in een land met meer dan 320 miljoen inwoners deze twee figuren werden gekozen die na een overwinning het karakter, het temperament en de wijsheid van Amerika moeten belichamen.

Ook Ryan gaat akkoord met de uitdrukking: “In de VS zeggen we: ‘choosing the lesser of two evils’. Als Trump wint zal dat niet alleen de economie verlammen en de nationale sociale programma’s doen verdwijnen. Het is volkomen denkbaar dat hij het hele mondiale politieke landschap uiteen zou kunnen laten vallen door een offensieve oorlog te beginnen of door het Klimaatakkoord van Parijs te verbreken en op die manier de kleine hoop die we hebben op een strijd tegen de klimaatopwarming te verbrijzelen. Maar daarom is Clinton niet veel beter. Ze gebruikt angstzaaiing met betrekking tot Rusland als een verkiezingstechniek. Haar standpunt over klimaatverandering is zorgwekkend en haar buitenlands beleid toont een duidelijke militaire strekking.”

Sebastian ziet het ook op die manier: “De keuze is inderdaad moeilijk hard te maken, zeker na de verschillende onthullingen van leugens en ontrouw van beide kandidaten. Als oorspronkelijke Sanders supporter was de stap naar Clinton niet meteen te verdedigen maar als je toch moet kiezen, kies je het minst erge zeker?”

“Als je toch moet kiezen, kies je het minst erge zeker?”

Sebastian Bloemperk, student wijsbegeerte en moraalwetenschappen.

Lege beleidsplannen

Wie de campagnes van beide presidentskandidaten heeft gevolgd, zal ongetwijfeld hebben opgemerkt dat de discussies en aanvallen zich vooral richtten op persoonlijke kwesties terwijl het politieke beleid van de kandidaten veel minder in de aandacht kwam. Hoewel dit geen onbekend fenomeen is in de politiek lijkt het in de Amerikaans presidentsverkiezingen toch erg ver te gaan. Michael meent dat dit het gevolg is van een gebrek aan inhoud en plannen voor de toekomst van Amerika: “Zowel Clinton als Trump hebben geen concrete strategieën om de Amerikaanse problemen op te lossen. Ze kunnen elkaar dus niet aanvallen op hun inhoud en daarom compenseren ze dat op persoonlijk vlak.

Een gebrek aan beleidsplannen ziet Ryan eveneens als een minpunt, al merkt hij op dat dit vooral bij Donald Trump het geval is: “Trump kan geen debat aangaan op politiek vlak aangezien hij niets afweet van fundamentele beleidsaspecten. Clinton daarentegen wil geen campagne voeren die focust op haar beleidsinhoud aangezien haar beleidsgeschiedenis eerder slecht en onverdedigbaar is wat haar zaak enkel zou schaden. Verder is het de media die liever op persoonlijke schandalen focust omdat zoiets meer kijkcijfers oplevert. Dat zijn spijtige zaken.”

Zowel Ryan, Sebastian als Michael staan dus zeer sceptisch tegenover de komende verkiezingen en tegenover het hele proces dat eraan is voorafgegaan. Geen van hen ziet een presidentschap van Trump zitten en hoewel ze dus een overwinning van Clinton verkiezen, vinden ze haar geen goede presidentskandidate. Als we hun voorspellingen mogen geloven zal Clinton deze verkiezingen winnen. Morgenvroeg zullen we eindelijk weten of deze voorspellingen al dan niet waar blijken te zijn.
0 Comment