St. V toch naar Beurs en Burgemeester Yvan Mayeur wil vooraan

Over de komende editie van St. V, de studentenstoet die jaarlijks door de straten van Brussel trekt, heerst al een tijd onduidelijkheid. Op de laatste vergadering van de studentenraad werd er getracht meer klaarheid te scheppen rond het gebeuren. Zo zou de stoet toch eindigen aan de Beurs en wil burgemeester Yvan Mayeur vooraan lopen tijdens de optocht.

De St. V parade is één van de belangrijkste folkloristische vieringen in het Brusselse studentenleven. Traditioneel trekt deze optocht van de Grote Zavel naar het Beursplein, door hartje Brussel met een stoet van versierde vrachtwagens gevolgd door studenten van de Brusselse universiteiten VUB en ULB. Enkele weken geleden legde de ondervoorzitter van het Brussels Studentengenootschap (BSG) enkele plannen op tafel die de traditionele formule sterk zou wijzigen. Een initiatief dat niet enthousiast werd onthaald door de studentengemeenschap.

Exit Place d’Espagne

Volgens deze plannen zou de eindbestemming verplaatst worden naar Place d’ Espagne en zouden de vrachtwagens uit de stoet verdwijnen. Als alternatief werden feestdorpen op begin en eindpunt voorgesteld. Deze zouden voorzien worden van chalets en foodtrucks. Er werd echter benadrukt dat nog niets concreet besloten was. Rond de hele St V viering is zo een hoop onduidelijkheid ontstaan. De studentenraad adviseerde destijds het agendapunt met een grote meerderheid negatief.

“Rugzakken en sterke drank zijn uit den boze en er zal veel bewaking worden voorzien.”

De laatste vergadering van de studentenraad op maandag 24 oktober, schiep meer klaarheid. De drie partijen: Association des Cercles Etudiants (ACE), Stad Brussel en het BSG hebben verschillende vergaderingen gehouden en zijn uieindelijk tot een akkoord gekomen. Het staat vast dat er geen vrachtwagens zullen meerijden in de parade, ook zal er maar één feestdorp komen op de Zavel met Foodtrucks, fanfares en DJ’s. Het plan om de stoet te laten eindigen op Place d’ Espagne werd definitief van tafel geveegd. De stoet zal naar goede gewoonte weer tot aan de Beurs trekken.

Omdat terreurniveau drie nog steeds van kracht is zal het hele gebeuren ook in het teken staan van veiligheid: het feestdorp wordt afgesloten met hekken en er zullen slechts drie ingangen zijn. Rugzakken en sterkedrank zijn uit den boze en er zal veel bewaking worden voorzien. Mede om deze reden komt er geen tweede feestdorp op de Beurs. Op deze manier kan bespaard worden op veiligheidsmaatregelen. Wel worden Studentenkringen aangespoord om contact op te nemen met verschillende cafés rond de Beurs om zo het feest verder te zetten. Het zou zelfs mogelijk zijn om mobiele tapkranen op de terrassen te installeren.

Burgemeester vooraan

Brussels burgemeester Yvan Mayeur heeft ook laten vallen dat hij er wel wat voor voelt om vooraan in de stoet te lopen, eventueel geflankeerd door de rectoren van beide universiteiten. Dit kon binnen de studentenraad op gemengde reacties rekenen. Sommigen vonden het een vrij hypocriete houding van Mayeur, gezien er de laatste jaren redelijk wat tegenstand was van het stadsbestuur tegen de parade. Er werd een peiling gehouden en een meerderheid stemde tegen het voorstel. De vicerectoren studentenbeleid van beide universiteiten zullen wel, zoals ieder jaar, meelopen in de stoet maar dan tussen de studenten.

Ten slotte werd er ook geopperd vanuit de drie partijen om een herdenkingsmoment te houden voor Anthony Heureux, de 19- jarige student die precies vijf jaar geleden omkwam bij een tragisch ongeval met een vrachtwagen op St. V. Hierover bestaan nog geen concrete plannen. Er zal eerst overleg worden gepleegd met de nabestaanden van Anthony.

0 Comment