Vlaamse Vereniging van Studenten krijgt opnieuw klappen

Na de studentenraad KU Leuven stapt nu ook studentenraad UAntwerpen op uit overkoepelende organisatie VVS.

Op hun website maakt studentenraad UAntwerpen bekend dat ze na verscheidene moeilijke jaren bij de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) beslist hebben om hun lidmaatschap op te zeggen. Een dag eerder stapte studentenraad KU Leuven, Stura, reeds uit de werking omdat de hervormingen die op tafel liggen niet te verzoenen zijn met hun visie.

Anaïs Walraven, voorzitter van de studentenraad UAntwerpen, licht toe: “Begin dit academiejaar had onze studentenraad reeds twijfels bij de werking van VVS. We hebben dit jaar nog geprobeerd om ons binnen de werking van VVS te plaatsen maar wij blijven een andere visie hebben op studentenvertegenwoordiging en dit raakt schijnbaar niet opgelost. Wat er nu op tafel ligt betekent voor ons een negatieve ontwikkeling van deze samenwerking. Daarom hebben we besloten om op te stappen uit VVS. Je kan blijven proberen om aan je problemen te werken, maar op een bepaald moment is er nood aan een nieuwe wind. Wij hebben onze stem laten horen maar het is niet gelukt om tot een consensus te komen.”

De conclusie van de studentenraad UAntwerpen volgt snel op de recente beslissing van de studentenraad KU Leuven. “De interne hervormingen werken duidelijk niet dus wij kijken naar de alternatieven die nu mogelijk zijn. Het moet zeker denkbaar zijn om een alternatief orgaan op te starten of om onze banden met universiteiten en hogescholen op een andere manier in te vullen. De mogelijkheden die zich nu aanbieden zijn interessant”, zegt Walraven. “Onze keuze is echter geen navolging van de beslissing van Stura, onze algemene vergadering viel gewoon later en we hebben beiden dezelfde overtuigingen”, aldus Walraven.

“Je kan blijven proberen om aan je problemen te werken, maar op een bepaald moment is er nood aan een nieuwe wind.”

Anaïs Walraven, voorzitter studentenraad UAntwerpen

Nadat Stura opstapte bij VVS bevestigde Jonathan Hooft, voorzitter van VVS, dat de overige leden van de organisatie niet zouden uittreden en dat ze samen zouden werken aan een sterker VVS. De beslissing uit Antwerpen komt voor Hooft dan ook onverwacht: “De studentenraad UAntwerpen was vertegenwoordigd op onze algemene vergadering, dinsdagavond, waar we het ontslag van KU Leuven hebben besproken. Ik kreeg toen geen aanwijzingen dat UAntwerpen van plan was uit de VVS te stappen.” Walraven reageert: “Op de algemene vergadering hebben we verteld dat we alle mogelijkheden zouden bekijken en dat we met alle instellingen een open communicatie willen voeren. We overwogen om ook met Stura samen te werken, maar een aantal leden van VVS vonden dat we een keuze moesten maken tussen Stura of VVS. De dag nadien besloten we om die reden ons lidmaatschap bij VVS op te zeggen.”

Jonathan Hooft betwijfelt of men deze beslissing heeft genomen als reactie op de algemene vergadering: “Studentenraad UAntwerpen heeft inderdaad aangegeven dat ze een overlegplatform willen met Stura en sommige VVS-leden stonden daar sceptisch tegenover. Studentenraad UAntwerpen die zowel met Stura als VVS zou samenwerken kan tegenstrijdige belangen veroorzaken. Waarschijnlijk zijn ze met bepaalde zorgen naar de algemene vergadering gekomen en waren de sceptische reacties een druppel te veel.”

Het vertrek van Stura en UAntwerpen betekent dat de organisatie een studentenvertegenwoordiging verliest van bijna 70.000 studenten. Hooft maakt zich echter geen zorgen over het voortbestaan van VVS: “Ik kan alleen maar herhalen wat ik zei na het vertrek van KU Leuven. We blijven een overgrote meerderheid van de Vlaamse studenten vertegenwoordigen en voor deze studenten gaan we blijven vechten. Persoonlijk vrees ik wel dat andere leden kunnen volgen na de beslissing van KU Leuven en UAntwerpen, maar we hebben ook veel steunbetuigingen, nu zwart op wit, waarin onze leden hun trouw bevestigen.”

“Al zouden we nog maar drie leden hebben, we blijven gaan voor alle mensen die willen samenwerken onder de paraplu van VVS.”

Jonathan Hooft, voorzitter VVS

Eén van deze steunbetuigingen kwam van de studentenraad van de VUB. Zij lieten op hun facebookpagina weten dat ze VVS zullen blijven steunen. Jarne Verelst, kandidaat-voorzitter studentenraad VUB: “Wij zeggen opnieuw hetzelfde. De studentenraad VUB gelooft in studentenvertegenwoordiging waar men samen zoekt naar oplossingen. Voor ons zijn deze ontwikkelingen ook nieuw en we zullen moeten afwachten wat de gevolgen zijn. Wij willen wel samen met de andere instellingen werken aan een sterke gezamenlijke Vlaamse studentenvertegenwoordiging.”

Hoewel de studentenraad UAntwerpen haar besluit vaststaat om te vertrekken uit VVS, sluiten ze geen nieuwe samenwerking uit. Walraven: “Wij blazen geen bruggen op met VVS. We blijven een open communicatie houden met iedereen en onze deur staat open voor overleg. Dat hoeft niet per se met VVS, maar dit blijft wel een optie.” Hooft wil vooral duidelijk maken dat VVS zal blijven voortbestaan ondanks de recente verliezen: “De raad van bestuur en ik zijn heel duidelijk. Al zouden we nog maar drie leden hebben binnen VVS, we blijven gaan voor alle mensen die willen samenwerken onder de paraplu van de Vlaamse Vereniging van Studenten.”

0 Comment