VVS zal het voortaan zonder studentenraad KULeuven moeten doen

De studentenraad KU Leuven, Stura, heeft op de algemene vergadering van vrijdag 6 mei gestemd dat ze uit de Vereniging van Vlaamse Studenten (VVS) stappen na aanslepende problemen in de afgelopen twee jaar. In een algemeen bericht op hun webpagina stellen ze dat de hervormingen die werden voorgesteld op de algemene vergadering van VVS niet te verzoenen zijn met de visie van Stura.

Joris Gevaert, voorzitter van de Studentenraad KU Leuven, ziet geen voordelen meer in het voortzetten van de samenwerking met VVS: “De beslissing van de algemene vergadering is er gekomen door een opeenhoping van problemen in de afgelopen twee jaar. Vroeger ondervonden we problemen met de voorzitter waarbij Stura ook verschillende keren rechtstreeks werd aangevallen. Daarna heeft de algemene vergadering van Stura beslist dat grondige hervormingen nodig waren om van VVS wederom een nuttig orgaan te maken. Afgelopen vrijdag hebben we de hervormingen geëvalueerd en we hebben geoordeeld dat deze niet voldoende zijn om ons binnen de organisatie te kunnen houden.”

“VVS heeft het nagelaten om nuances te leggen in haar beslissingen.”

Joris Gevaert

Jonathan Hooft, voorzitter van VVS, gelooft niet dat de beslissing nog op korte termijn terug te draaien valt: “Als de beslissing van Stura vaststaat, denk ik niet dat we er veel aan kunnen doen om dit besluit te veranderen. Ik zal niet ontkennen dat we vorig jaar een woelige periode hebben gekend binnen VVS. Er waren leden die niet akkoord waren met de werking van de organisatie en daarom is er toen ook beslist om hervormingen door te voeren. We wilden samenwerken aan een sterker VVS en Stura is hier altijd bij betrokken geweest.”

Voor Stura ligt het heikel punt vooral bij de structuur van de organisatie. Hogescholen worden namelijk ook betrokken bij beslissingen die alleen voor universiteiten gelden. “Ik begrijp waarom Stura deze bedenkingen heeft”, vertelt Hooft, “maar het is nou net het feit dat we als geheel een standpunt kunnen innemen dat de werking van VVS zo sterk maakt. Deze zaken zijn bovendien nooit naar boven gekomen wanneer er in de werkgroep over hervormingen werd gesproken.”

Gevaert: “VVS heeft het nagelaten om nuances te leggen in haar beslissingen. Toen wij de actie omtrent de besparingen voor hogescholen wilden nuanceren werd hier geen gehoor aan gegeven. We merken dat VVS niet langer een werktuig is dat in het voordeel van de studenten van de KU Leuven kan worden gebruikt.”

Jonathan Hooft betreurt de zaak: “Stura was aanwezig in de werkgroepen met een even grote stem als de rest. Er zijn volgens mij constructieve debatten gevoerd die later in een document zijn gegoten. Het is jammer dat wanneer je dit document dan voorlegt, men uit een werking stapt omdat er bepaalde zaken zijn waar je niet mee akkoord gaat; in elk dossier moeten er compromissen worden gesloten.”

“Wij blijven gaan voor een sterker en beter VVS. Het liefst met, maar zo niet ook zonder Stura.”

Jonathan Hooft

Hoe het nu verder moet met de vertegenwoordiging van Stura op Vlaams niveau is nog niet duidelijk. Beide partijen houden de deuren open maar niemand lijkt van plan te zijn om bij de ander toenadering te zoeken. Gevaert: “We bekijken op dit moment wat de alternatieven zijn. We zullen met universiteiten en hogescholen praten of er misschien andere zaken zijn die we samen kunnen organiseren. De rector is alvast voorstander van een rechtstreekse vertegenwoordiging in de VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad), en dus niet via een tussenorgaan zoals VVS. We willen blijven werken aan een nieuwe VVS, maar dan zullen er concrete en drastische veranderingen nodig zijn.” Wat er precies moet veranderen ligt niet concreet vast. “We hebben geen eisenpakket klaarliggen, zo ver zullen we het niet drijven. We zullen geen bruggen opblazen, we willen blijven werken aan een oplossing”, aldus Gevaert.

Het vertrek van de studentenraad KU Leuven betekent dat VVS niet meer zal kunnen spreken in naam van de 56.000 studenten die studeren aan de KU Leuven. Jonathan Hooft maakt zich echter geen zorgen over het voortbestaan van VVS: “Onze deur zal ook voor de KU Leuven open blijven staan, want ze zijn en blijven natuurlijk Vlaamse studenten. Het wijken van deze studenten betekent echter niet dat we onze draagkracht zullen verliezen. Op de algemene vergadering hebben de overige leden bevestigd dat ze lid zullen blijven. Stura zal ook niet zomaar een orgaan kunnen ontwikkelen met eenzelfde status als VVS, daarvoor heb je veel draagkracht nodig. Wij blijven gaan voor een sterker en beter VVS. Het liefst met, maar zo niet ook zonder Stura.”

Nota: Aanpassing in derde alinea. De woorden ‘op korte termijn’ werden toegevoegd op 11 mei om 20u59. 

0 Comment