Dit is de studentenraad 2016-2017

De leden van de studentenraad voor volgend academiejaar zijn bekend. De stemperiode liep normaal gezien slechts tot 11 april, maar omdat het participatiequorum (25%) bij enkele faculteiten niet tijdig werd gehaald kon de stembus pas op 18 april gesloten worden.

Studenten konden opkomen via twee kieskringen. Vier studenten werden rechtstreeks verkozen over alle faculteiten heen via de universitaire kieskring. Zij vertegenwoordigen de volledige studentenpopulatie. Daarnaast zijn er maximaal twee vertegenwoordigers per faculteit die verkozen werden via de facultaire kieskring. In totaal zetelen er 20 studenten in de raad. In tegenstelling tot vorig jaar, toen er slechts 18 posities werden ingevuld, waren er dit jaar wel voldoende kandidaten.

Genderquotum

Ook het genderquotum voor de Stuvoraad werd, in tegenstelling tot vorig jaar, vlot gehaald. Er werden 8 vrouwen verkozen en dat is ruim voldoende om de verplichte een derde te halen. Dit quotum is het gevolg van het Stuvodecreet, dat de samenstelling van de stuvoraden bepaalt. Het decreet omvat ook de plicht om de Stuvoraad evenredig samen te stellen: de ene helft wordt rechtstreeks door de studenten verkozen, de andere helft moet door de Raad van Bestuur worden aangeduid. In principe zijn de leden van de Studentenraad ook de leden van de Stuvoraad. 

Diegenen die niet werden verkozen zijn opvolgers bij ontslag van een vertegenwoordiger. Door een tekort aan kandidaten bij de faculteiten Rechten en Criminologie (RC), Economische en Sociale Wetenschappen (ES), Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen (WE), Geneeskunde en Farmacie (GF) en Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie (LK) zijn daar geen opvolgers voorzien.

Absenteïsme

Vorig jaar werd bovendien voor het eerst hard opgetreden tegen absenteïsme met het ontslag van een studentenvertegenwoordiger tot gevolg. Het Huishoudelijk Reglement van de Studentenraad stelt dat na de derde afwezigheid, het betrokken lid verwittigd wordt dat hij of zij bij een volgende afwezigheid als ontslagnemend wordt beschouwd.

Voor zowel voorzitter Isabeau Hufkens als vice-voorzitter Michael Spronck was dit hun laatste jaar als studentenvertegenwoordiger. Hun opvolgers worden op de installatievergadering gekozen, net als de experts en coördinatoren. Officieel hebben zich nog geen kandidaten gemeld.

De namen van de plaatsvervangers staan tussen haakjes.

Facultaire studentenvertegenwoordiging

LW
Kathleen Roten
Maxime Pirard
(Jacob Warris, Jeremy Celen, Lorenzo Neirinckx)

RC
Valeria Van Overstraeten
Otto Cartrysse

ES
Suzanne Miedema
Sander Claessens

PE
Valerie Lever
Meltem Rabia Dereli
(Naomi Stocker)

WE
Jeremy De Plecker
Inez Nivelle

IR
Ward Van Den Bossche
Daniel Van Den Broecke
(Frederic Riga, Wannes Soete, Michaël Boes)

GF
Maxime Vande Yver
Désiré Gahide

LK
Maarten Wuijts
Marco In’t Zandt

Universitaire studentenvertegenwoordiging
Julie Bussche
Dominiek Stroo
Jarne Verelst
Carmen Mazijn
(Gilles Van Loocke )

0 Comment