Rectorverkiezingen: Jonckers en Pauwels op een rijtje

Na drie debatten, ontelbare flyers en cake eten is het nu eindelijk zo ver: de Vrije Universiteit Brussel kiest haar rector. Het zijn historische verkiezingen; het is immers de eerste keer dat ook studenten mogen stemmen.

De twee kandidaten, Viviane Jonckers en Caroline Pauwels, hebben duidelijk veel energie gestoken in de studentengemeenschap. Flyers, posters, sociale media en drie publieke debatten passeerden de revue. Wij zetten de meest memorabele momenten, op basis van hun uitspraken en beleidsplannen, even op een rijtje .

Viviane Jonckers

Viviane Jonckers is eerder anti-godsdienst en een fervent verdediger van het/haar CaLi-systeem. Van idealisme niet veel sprake. Ze put uit haar beleidservaring als vicerector Studentenbeleid en het feit dat ze voorzitter was van de iets-minder-studentikoze studentengroep Debuggers. Ze wil niet alleen Brussel voor zich winnen, maar ook Vlaanderen en eigenlijk heel de wereld. Als het op vrijzinnigheid aankomt, moet de VUB meer aanwezig zijn in het maatschappelijk debat, maar mogen we niet openstaan voor elke onzin. Ze is bovendien een tegenstander van de beruchte toelatingsproeven; wat niet wetenschappelijke gevalideerd is, kan niet.

Caroline Pauwels

Caroline Pauwels is een CaLi-, KUL- en Vlaamse overheid- basher, en dit als oud KUL-student. Haar ervaring komt voort uit Iminds, de VRT en haar politieke netwerken. Ze zet zich fel in voor de strijd om Brussel en vindt dat de VUB gereduceerd is tot een publicatiemachine: een pervers systeem vindt ze dat. Pleiten doet ze voor een vrijzinnigheid 2.0 waarin blanke mannen het niet meer alleen voor het zeggen hebben. De sleutel is de samenwerking met de ULB en excelbestanden zijn uiteindelijk maar excelbestanden. Cijfertjes zijn niet het enige waarmee je de boel moet runnen.

Beide kandidaten hebben hun best gedaan om een uitgebreid en informatief beleidsplan op te stellen. Ondanks de verschillende accenten die beide leggen, leken hun kandidaturen een beetje in elkaar over te lopen. Niemand kon zich echt profileren ten opzichte van het kiespubliek. Dit veranderde na de drie debatten en dan komt het vooral aan op hun persoonlijkheid. Jonckers lijkt eerder pragmatisch, rationeel en bouwend op bestuurservaring. Pauwels is wat idealistischer en kan een zaal met één uitspraak doen joelen op de banken en steunt op haar externe netwerk.

Jonckers, huidig rector De Knop, Pauwels
© Emily Schennach, de Moeial
De voorbije weken was er één thema waar de kandidaten het niet helemaal met elkaar eens leken te zijn: de kwestie rond doctoraatsstudenten. Pauwels vindt de werklast te hoog en de financiering eraan gekoppeld een perversiteit. Jonckers erkent het probleem, maar benadrukt dat slechts 15% van het allocatiemodel (watervallensysteem voor financiering faculteiten, nvdr) gaat naar publicaties van onderzoek. Pauwels wil niet reduceren tot cijfers en zegt dat de mens centraal moet staan. Jonckers vindt het dan weer een prachtgelegenheid voor jonge mensen om te doctoreren en ziet depressieve periodes als inherent aan doctoreren. Niet het systeem van financiering aan de hand van het aantal publicaties alleen is het probleem. Vooral het niet-betrokken zijn van de promotors leidt tot ongelukkige proefschriftschrijvers.

Open Minds

Jonckers en Pauwels zijn het bovendien niet eens met de aangekondigde nieuwe huisstijl van de VUB. Met name de slogan Open Minds. Endless possibilities kan niet op hun goedkeuring rekenen. Er werd niet voldoende teruggekoppeld naar de studenten en waar staat dat  ‘open minds’ trouwens voor, vroegen de kandidaten zich af? Beiden pleiten onder andere om terug te keren naar Scientia Vincere Tenebras. Ondanks dat Pauwels sterk inzet op het Engels en Jonckers het Vlaams in Brussel wil benadrukken, vinden ze dat deze Latijnse spreuk de spirit van de VUB het beste samenvat. Opvallend, aangezien Latijn sinds 2012 uit het vakkenaanbod verdwenen is…

Het stemrecht voor studenten voerde huidig rector Paul De Knop in 2014 in, als deel van zijn hervorming van de bestuursstructuur. Weliswaar mogen de studenten met een diplomacontract stemmen; hun stem weegt voor maar 10% door. Het Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP) kan met een stemgewicht van 60% het zwaarste doorwegen en is dus nog steeds het meest interessante doelpubliek voor de kandidaten. Het overige academische personeel heeft 15% in de melk te brokkelen en het Algemeen Technische Personeel (ATP) 10%. Daarnaast heeft ook het personeel van het Universitair Ziekenhuis Brussel voor de eerste keer een inbreng van 5%. Stemmen kan nog tot 28 april.

0 Comment