Instellingsreview: VUB doet examen

Morgen en overmorgen (12 en 13 april) zal een reviewcommissie van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) een eerste bezoek brengen aan de VUB in het kader van de instellingsreview. Het doel van dit eerste locatiebezoek is om de universiteit te verkennen en te kijken wat de beste manier is om te onderzoeken hoe de universiteit functioneert bij een tweede locatiebezoek in mei.

Voor de reviewcommissie zal het een drukke dag worden vol meet-en-greets, koffie, gesprekken over kwaliteitscultuur, beleid of onderwijsvisie, koffie, terugkoppelingsmomenten en koffie. De reviewcommissie zal zo veel mogelijk mensen proberen te spreken uit alle segmenten van de universiteit om een goed beeld te krijgen van de instelling. Ook de studentenraad zal de gelegenheid krijgen om op een ongedwongen en informele manier zelf tijd in te vullen met de reviewcommissie. Woensdag zal meer in het teken staan van het verdiepen van de verworven inzichten. De commissie zal samen met de VUB overleggen wat zaken zijn die interessant zijn om te doorgronden bij het tweede locatiebezoek.

Het tweede locatiebezoek in mei zal zich dan daadwerkelijk toeleggen op hoe de VUB bepaalde zaken uitvoert en implementeert in de dagelijkse routine. Een voorbeeld zou kunnen zijn dat de VUB moet aantonen hoe de missie en strategische doelstellingen in een bepaalde opleiding effectief en concreet aan bod komen. Hoewel deze instellingsreview eigenlijk een proefreview is zonder consequenties zal de VUB veel waarde hechten aan de feedback die ze zal verkrijgen.

In de volgende Moeialeditie: een uitgebreid interview met Ann Verreth, vicevoorzitter van de NVAO, over de instellingsreview aan de VUB.

0 Comment