Studentenverkiezingen: Deze stemwijzer maakt kiezen makkelijker

Willen we gebedsruimtes aan de VUB? Moet de tweede zittijd onmiddellijk volgen op de eerste zittijd? Is er nood aan bindende studievoorwaarden? Ook volgend jaar een academische opening in centrum Brussel? Heeft de VUB de Sint-Verhaegenviering goed aangepakt? Worden studenten genoeg betrokken in het beleid van de Studentenraad?

Slechts een greep uit de 23 prangende vragen die de Moeial de kandidaten voor de studentenverkiezingen voorlegde. Het resultaat is deze stemwijzer. Wilt u weten welke kandidaat zich met welke stelling akkoord verklaarde? Kies dan één van de elf thema’s en ontdek in een oogopslag of hij of zij uw verdict deelt.

Op zoek naar het grotere verhaal? Het hoe en waarom? Om elke twijfel bij het kiespubliek weg te nemen, werd elke kandidaat ook afzonderlijk aan het woord gelaten.

Voldoet uw favoriete kandidaat aan uw hoge verwachtingen? Of moet u spoedig op herbezinning? Nu kan u een weloverwogen beslissing nemen. Stemmen kan hier nog tot 11 april 2016.

0 Comment