VUB volgt andere universiteiten in verstrenging

De VUB grijpt, na decretale wijzigingen, de kans om de bestaande studievoortgangsmaatregelen te verstrengen. De zogenaamde bindende maatregel die aan studenten opgelegd wordt, zal vanaf volgend academiejaar een studie-efficiëntie van 60% in plaats van de huidige 50% vragen. Wie zijn resultaten wil betwisten, krijgt daar nu ook minder tijd voor. 

Door Sofie Van Waeyenberghe

Een bindende studiemaatregel wordt opgelegd aan studenten die zakken voor meer dan de helft van hun opgenomen studiepunten. Wie bijvoorbeeld 60 studiepunten opneemt en na de tweede zit slechts 24 studiepunten haalt, krijgt op zijn puntenbriefje een mededeling: als je je het jaar daarop voor dezelfde studierichting inschrijft, moet je dat academiejaar 75% van je studiepunten behalen. Stel dat je 40 studiepunten opneemt, zal je voor 30 studiepunten moeten slagen. Als dat niet lukt, mag je je niet meer inschrijven voor die opleiding.

Vanaf dit jaar maakt een Vlaams decreet het mogelijk voor universiteiten om de bindende studiemaatregel aan te scherpen. De VUB moest sowieso, na aandringen van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen, de bindende maatregel beter definiëren. Het Studiebegeleidingscentrum (SBC) adviseerde een hogere grens, omdat dat volgens wetenschappelijk onderzoek studenten motiveert. Binnen de studentenraad was er alvast weinig protest en de maatregel werd goedgekeurd, zij het met een kleine opmerking dat er rekening moet gehouden worden met de capaciteit van de studiebegeleiding.

De VUB lijkt dan wel plots heel streng, maar wie Brussel wil inruilen voor een andere Vlaamse centrumstad botst snel op een vergelijkbare regelgeving. De KU Leuven bijvoorbeeld, is streng voor zijn eerstejaars. Wie daar een studie-efficiëntie van minder dan 30% heeft, mag zich het volgende academiejaar niet meer inschrijven voor dezelfde opleiding. Anderzijds zijn de Leuvenaars minder streng voor ouderejaars, die voor 50% van hun vakkenpakket moeten slagen na een bindende studiemaatregel.

Universiteit Antwerpen is beduidend strenger. Wie daar ingeschreven wil blijven moet in elk van de twee voorafgaande academiejaren voor dezelfde opleiding meer dan 60% van de studiepunten van zijn/haar programma behalen. In Gent, tenslotte, komen ze tot dezelfde conclusie als onze alma mater.

Voor studenten bij wie het studeren niet zo vlot gaat, wordt het dus allemaal wat moeilijker. Wie een bindende voorwaarde opgelegd krijgt, of wie de bui ziet hangen, kan altijd terecht bij het SBC. Zij stuurden in januari 2015 ook een mail naar studenten die, afgaand op de resultaten van de winterexamens, kans maakten op de maatregel. Dat wordt ook sterk aangemoedigd vanuit de faculteiten.

De verstrenging van de maatregel zou voor een aantal studenten een streep door de rekening kunnen betekenen. Voor wie denkt dat zijn resultaten niet correct zijn, is het extra belangrijk om ze aan te vechten. Maar ook die regeling krijgt een aanpassing vanaf volgend academiejaar. De periode om beroep aan te tekenen groeit van vijf naar zeven dagen, maar dit gebeurt nu vanaf bekendmaking van de cijfers, niet meer na kennisname van de student. Concreet krijg je minder tijd om punten aan te vechten. Wie op de dag van de bekendmaking liever zijn zorgen vergeet op een festival, houdt dus toch beter de smartphone bij de hand.

0 Comment