Veel animo, weinig nieuws op Voorzittersdebat Vrij Onderzoek

© Sofie Van Waeyenberghe, De Moeial
Vrij Onderzoek organiseerde aan de VUB op 2 maart een debat voor de voorzitters van de politieke verenigingen. Comac, JongSocialisten, Jong Groen en LVSV tekenden present en schoven elk een onderwerp naar voren. Het publiek was tevreden, maar echte oplossingen kwamen niet aan bod.

Vrij Onderzoeker en moderator van dienst Nino Junius opende het debat met excuses voor het gebrek aan dames aan de debattafel en liet ook weten dat LVSV-voorzitter Jasper Maes ‘uit eigen naam’ sprak, en dus niet als voorzitter van zijn partij. Vervolgens mocht Comacs Olivier Goessens de spits afbijten.

Sociale ongelijkheid is hét thema voor Comac, en Goessens is een begenadigd spreker. Cijfers, actualiteiten en vlotte quotes introduceren de grondslag van Comacs politieke programma. Aan de hand van een Oxfam-rapport betoogde hij meer gelijkheid en de afvoering van het kapitalistische systeem. LVSV’er Jasper Maes pareerde snel, en goochelde met GINI-coëfficiënten en vrijemarktprincipes. Jacob Warris van JongSocialisten verdedigde zijn linkse collega; waar het voor commerciële producten nog wel begrijpelijk is om in een kapitalistisch systeem ondergebracht te zijn, is de privatisering van gezondheidszorg onbespreekbaar. Jong Groen’s Rémy Bonny nam het dan weer op voor de kleine ondernemer.

Vluchtelingen: “We moeten enkel hoogopgeleiden en gezinnen met kinderen toelaten”

Jasper Maes, LVSV

Hoewel de vier duidelijk goed voorbereid waren en de cijfers en bronnenkritiek vlotjes over en weer gingen, kon de eerste persoonlijke sneer niet lang uitblijven. Opvallend genoeg kwam die van de JongSocialisten, verder eerder verzoenend, die LVSV wereldvreemdheid verweten. Hoewel zij dan daarmee wel vlotjes het publiek op hun hand kregen, zette ook de deur open voor rechtstreekse aanvallen, die de eigenlijke standpunten deden ondersneeuwen. Punten voor de moderator, overigens, die de debatterenden regelmatig terugriep naar de kwestie op tafel, zonder dat het debat een welsprekendheidsoefening werd.

Warris van de JongSocialisten mocht het vervolgens over vluchtelingen hebben. Zijn introductie riep vooral beelden op en speelde op emotie, zonder dat daar concrete voorstellen bij kwamen kijken. Het zette meteen de toon voor de replieken: terwijl Rémy Bonny nog durfde te dromen van een Utopia waarin “men niet hoeft te migreren,” en Merkel prees voor haar “Wir schaffen das”-aanpak, kwam Jasper Maes van LVSV meteen scherp uit de hoek. Uit eigen naam stak hij van wal: “We moeten enkel hoogopgeleiden en gezinnen met kinderen toelaten,” vertelde hij. “Als ze teruggaan, kunnen ze hun eigen land heropbouwen.”

Goessens had het vrij volle auditorium wel al mee toen hij het huidige beleid een keuze tussen pest en cholera noemde. “Ik weiger het debat over de asielcrisis te voeren zonder het debat over oorlog te voeren,” aldus de Comac’er, waarna de anderen weinig keuze hadden dan die redenering te volgen. Het was een korte samenvatting van het debat, waarbij Comac en LVSV de toon zetten en Jong Groen en JongSocialisten vooral reageerden.

Jong Groen’s Bonny noemde het LVSV-standpunt “nogal Vlaams Belang aandoend” alvorens een vrij voorspelbaar klimaatargument naar voor te schuiven, dat vervolgens onvermijdelijk opgeslokt werd door het gekibbel tussen LVSV en de linkerzijde. Uiteindelijk concludeerde Goessens dat de conventie van Genève al bestaat.

“Ik weiger het debat over de asielcrisis te voeren zonder het debat over oorlog te voeren”

Olivier Goessens, Comac

Het derde thema van de avond was sterker aan de universiteit gelinkt: mag de VUB een standpunt innemen over thema’s zoals klimaat? De vier voorzitters bleken zich eindelijk eens zo ongeveer op dezelfde golflengte te bevinden, maar LVSV wou toch vooral de individuele burger oproepen tot actie. “Het komt allemaal van de mensen zelf uit, de overheid heeft daar niets mee te maken. Je kan zelf kiezen voor een ecowagen of een kortere douche,” dixit Maes. Hij suggereerde ook dat studenten zélf de veelbesproken herbruikbare bekers financieren, wat Comac dan weer pareerde met het ongelijkheidsprincipe uit het eerste debat. “Niet iedereen heeft dezelfde middelen om problemen aan te pakken,” klonk het bij Olivier Goessens. Zo liep het eerste debat over ongelijkheid continu over in de andere thema’s – wellicht onvermijdelijk met Comac en LVSV aan één tafel.

Laatst genoemde mocht het laatste onderwerp introduceren: de beursgang van de VUB. Maes begon met een korte introductie over staatsobligaties -niet onwelkom- en verwees naar de cultuurtoren, nieuwe koten en het nieuwe zwembad, die mogelijk gemaakt worden door het privégeld. Het debat dat daarop volgde stelde vooral vragen over de lijn tussen financiering en invloed. Met andere woorden: vrij onderzoek. Goed gezien, Vrij Onderzoek.

Comac stelt zich daar blijkbaar al langer vragen over en Goessens stelde dat “dit rectoraat zich specialiseert in het promoten van privégeld.” De Jong Groen-voorzitter maakte zich dan weer zorgen over Chinees overheidsgeld dat een leerstoel aan de VUB gefinancierd zou hebben. Een schot voor open doel voor LVSV, waarbij Maes nog een laatste kans kreeg om zijn pleidooi voor privégeld over overheidsgeld kracht bij te zetten.

Vrij Onderzoek trok met dit voorzittersdebat behoorlijk veel volk naar QB. Hoewel de thema’s niet verrassend waren en de standpunten bekend, kon het publiek het debat appreciëren. De volgende generatie volksmenners staat duidelijk klaar.

Nota op 6 maart 2016 om 15u21: Uitspraak “excuses voor het gebrek aan dames aan de debattafel” komt van Olivier Goessens (Comac).

0 Comment