Race der Rectoren

Sinds maandag 22 februari kunnen de potentiële rectoren hun kandidatuur voor de rectorverkiezingen indienen en dit nog tot en met donderdag. Dit jaar wordt een historisch jaar want naast de Raad van Bestuur kunnen nu ook alle personeelsleden aan de VUB en alle studenten met een diplomacontract stemmen.   

 Donderdag om 13u ten laatste kunnen potentiële rectorkandidaten hun kandidatuur indienen. Philippe Lataire, voorzitter van de verkiezingscommissie zal die dag persoonlijk de termijn voor kandidaatstelling sluiten. Op dat moment zijn er twee scenario’s mogelijk: oftewel gaat Lataire maandag vergaderen met de verkiezingscommissie waarop dezelfde dag de kandidaten bekend gemaakt worden. Dan kan de race beginnen. Als er echter geen kandidaten zijn wordt de Raad van Bestuur op de hoogte gebracht en treden ze diezelfde middag nog in urgentievergadering.

In het eerste geval, kunnen de rectoren die op tijd hun kandidatuur ingediend hebben op maandag starten met de campagne. Marcom (Dienst Marketing en Communicatie) organiseert twee debatten waar de kandidaten hun strijd kunnen voeren. Eén op 12 april aan campus Jette en vervolgens één op 14 april aan campus Etterbeek. Op de vraag wat er gebeurt als er slechts één kandidaat is, antwoordt Lataire dat de debatten staande blijven want ook die rector moet de meerderheid van de stemmen behalen. Als hij echter geen meerderheid behaalt, dan wordt het mandaat van rector Paul De Knop met twee jaar verlengd, ook nu zijn ambtstermijn verstreken is. Een andere optie is dat de vice-rector als waarnemend rector wordt aangesteld. “De rectorkandidaten zijn vrij om campagne te voeren in functie van hun persoonlijkheid en met eigen middelen”, aldus Lataire. Ze kunnen dus geen aanspraak maken op middelen van de VUB.

Kiesgerechtigden worden persoonlijk via e-mail uitgenodigd om online te stemmen. Natuurlijk is de pagina beveiligd en kan iedereen slechts één stem anoniem uitbrengen. Dit kan van 18 tot 28 april. De kiescolleges en hun aandeel zien eruit als volgt: Zelfstandig Academisch Personeel (60%), overig academisch personeel (15%), studenten (10%), administratief technisch personeel (10%) en personeel van UZ Brussel (5%). Studenten tellen ‘maar’ voor tien procent mee, maar toch is het belangrijk om te stemmen. De stemming is pas geldig als vier van de vijf categorieën hun quorum behaald hebben. Voor studenten is dat 10 procent, wat neerkomt op 1500 studenten. Als dit niet behaald wordt, dan is de stemming ongeldig en wordt er volgend academiejaar nog een stemming georganiseerd. Dan geldt dezelfde procedure als wanneer de enige kandidaat de meerderheid niet haalt.

Er is nog geen zicht op mogelijke kandidaten. “Dat is ook niet van belang”, aldus Lataire. “Maandag weten we meer.” Hij drukt nog op het hart dat alles verloopt volgens tijdschema en dat als er iets misloopt, de verkiezingscommissie alle verantwoordelijkheid op zich neemt.

0 Comment