Infosessie infrastructuur: “Eigenlijk zouden we dit meer moeten doen”

Het is onvermijdelijk om de kranen en bouwwerven niet te zien op de VUB-campussen. De ideeën zijn wel bekend, maar hoe/wat/waar of wanneer precies weet niemand eigenlijk. Zo nam de studentenraad het initiatief om studenten te informeren over de metamorfose van de VUB. Hier even alle puntjes op een rij.

Algemeen Beheerder van de VUB, Nic Van Craen, mag als eerste het woord nemen en lichtte het nieuwbouwproject XY toe. Dit zal bestaan uit 650 studentenkamers, kringlokalen, de dienst Kultuur met de cultuurtoren, concertzaal, het KultuurKaffee, een raadzaal, leslokalen en auditoria. Het prijskaartje voor dit grootschalige project bedraagt 54,2 miljoen euro en zal volledig gefinancierd worden door de befaamde obligatielening die de VUB vorig jaar heeft afgesloten. In het tweede semester van volgend academiejaar (2016-2017) zullen de eerste 258 studentenkamers in gebruik genomen kunnen worden, alsook de auditoria en Kultuurtoren. In 2017-2018 zal het project af zijn. De prijs voor een kamer zal pas bepaald kunnen worden als de bouwprojecten afgerond zijn, maar Van Craen schat democratische prijzen. Zo zouden de huurprijzen van de kamers neerkomen op 300 à 315 euro per maand.

Willy Van Der Meeren

De iconische studentenkamers ontworpen door Willy Van Der Meeren zullen, zoals geweten, verlaten moeten worden. Briefwisseling tussen universiteit en de bewoners daaromtrent kan elk moment gebeuren. Een onbepaald aantal kamers zal wel behouden worden en een studentengerelateerde functie toegewezen krijgen. Door de verschuiving van een groot deel van de academische activiteiten naar de nieuwbouw XY, zou dit quasi het midden van het eiland voorstellen, en dus de top-A locatie moeten worden van de Vrije Universiteit Brussel.

Van Craen bespreekt ook de renovatie van het zwembad. “Meer zwemwater voor Brussel en voor iedereen”. Uiteraard zal het nieuwe zwembad voornamelijk voor studenten bedoeld zijn, maar ook externen zoals onder andere zwemclubs en scholen zullen toegang kunnen krijgen. Ook zal er een zwemschool komen die focust op “veilig leren zwemmen”. Hiervoor zal er ook een instructiebad gebouwd worden met een beweegbare bodem. Het project zal ongeveer acht miljoen euro kosten. Het budget hiervoor is een combinatie van eigen investeringen, subsidies, een belangrijk deel fundraising en exploitatie van het zwembad zelf. De werken zullen in de zomer van 2016 van start gaan en een jaar later afgerond zijn.

Ook rector Paul De Knop mocht zijn plannen toelichten. Hij start zijn pleidooi met “eigenlijk zouden we dit meer moeten doen, zodat u ingelicht bent”.  In het kader van de Brussels University Alliance (BUA) tussen de VUB en de ULB benadrukt De Knop de drie grootse projecten gekaderd in de nood om te internationaliseren.

Futuristisch VUB

Zo is er de Brussels Faculty of Engineering waar beide universiteiten vijf masters volledig in het Engels aanbieden. Ook het Learning and Innovation Center wordt toegelicht. Dit project moet een 9000 m2 landmark worden op het scharnierpunt tussen de VUB en ULB onder bouwheer Beliris. Het 21,35 miljoen dure project zal volledig extern gefinancierd worden en de inrichting en uitrusting (om de 20 miljoen) zal voorzien worden door bedrijven zoals Proximus en Huawei die het project sponsoren. Een derde project is dat van de kazernes. Ook dit is een project in samenwerking met de ULB. Concreet is hier het doel om, op lange termijn, een universitair district op te richten en zo de campus open te breken naar de stad.

Dit is een “frustrerende aangelegenheid” om vele redenen. Zo is de cité in handen van de federale regering en moet dit overgedragen worden aan het Brussels Gewest. Daarnaast zijn hier nog altijd politiediensten aanwezig. Ook de buurtbewoners maakten zich zorgen over “studentenghetto’s”, maar na lang onderhandelen zou dit probleem van tafel zijn. Van het oorspronkelijke idee van 1800 studentenkamers, is het plan verschoven naar 700-800 kamers met een hoofdaccent op buitenlandse studenten en een internationaal huis dat voor alle studenten in Brussel toegankelijk is.

De Europese Unie heeft 12 miljoen euro vrijgemaakt om 150 modelstudentenkamers te bouwen (met een focus op de toekomst en duurzaamheid). Maar zolang er geen politiek besluit genomen wordt, kan niet gebouwd worden en deze subsidie is beperkt in tijd. Aangezien noch de VUB noch de ULB de financiële mogelijkheden hebben om een grootschalig project als dit te financieren, zal het volledig door private sector gefinancierd moeten worden. De VUB hoopt toch voor een deel eigenaar te kunnen zijn om zo te kunnen zorgen voor democratische prijzen en wat zeggenschap. Concrete plannen over hoe en wanneer zijn er nog niet.

Een ding mag duidelijk zijn: de campus van de Vrije Universiteit Brussel zal er in de nabije toekomst helemaal anders uitzien. Sommige projecten zijn al volop bezig, anderen staan nog in hun kinderschoenen. Dankzij dit initiatief zijn nu dus ook studenten geïnformeerd over de veranderingen van hun universiteit.

0 Comment