Open brief over Sint-Verhaegen: Awel, merci!

Het zijn rare tijden geweest. Nog nooit hebben wij als vrijzinnige gemeenschap zo hecht aan elkaar gehangen. Op het moment dat het nieuws rondging dat ons Sint-Verhaegen niet door zou gaan, weerklonk het overal “no pasarán!”

Er is veel gezegd geweest en nog meer gedaan. Ik denk dat wij, als studenten, in de eerste plaats de mensen van het BSGgtgv en het ACE moeten bedanken. Niet dat zij de brand hebben kunnen blussen, maar omwille van het feit dat zij voor ons de intimidatie hebben willen ondergaan. Studenten bedreigen met straf- en burgerrechtelijke aansprakelijkheid omdat enkele zotten de boel letterlijk willen doen ontploffen, is onbegrijpelijk. Goed gedaan BSG en ACE. We weten dat het niet evident was.

Wij zouden nog enkele mensen willen bedanken. Alle studenten bijvoorbeeld, die zich niet hebben laten kennen. Alle studenten die “neen” zeiden aan de angst en bangmakerij. Alle studenten die “ja” zeiden aan de vrijheid. De publieke ruimte blijft van het publiek. Ook dát is St-V! “Brussel is van ons”. Dat is zo, en dat blijft zo. Niettegenstaande alle pogingen, al enkele jaren lang, om die vieze, vuile studenten uit de stad weg te halen. “Dat maakt lawaai, mijnheer.” “Dat is zat, mevrouw.” Neenee, wij houden eraan de mensen te willen bedanken om niet af te zakken naar de Heizel en zich te laten wegsteken in een verre uithoek van het Brusselse. Het is duidelijk dat sommige beleidsmakers duidelijk niet weten wat de St-V-stoet eigenlijk betekent. De studenten duidelijk wel nog. Bedankt daarvoor!

We mogen vooral de politie niet vergeten. Zelden was het contact met de politie zo aangenaam. Men zou verwachten dat ze net zo zenuwachtig zouden zijn geweest , maar niets is minder waar. Velen gingen met ons op de foto, en er werden zelfs pralinés uitgedeeld aan de flikken in de kou. Wij hopen dat we terug elk jaar op die manier met het politiekorps om kunnen gaan. De Brusselse student heeft bewezen dat St-V ook voor iedereen vooral leuk moet zijn. Zij hebben bewezen dat ze geen overdreven regelneverij nodig hebben om de stad te veroveren. De politie heeft dan weer bewezen dat het eigenlijk wel toffe mannen en vrouwen zijn, ondanks alle studenten die “Ah, où est le bar!!” schreeuwden. Dus aan alle flikken: merci! Het was plezant.

Graag waren wij hier verder mee gegaan. Graag hadden wij hier nog meer mensen bedankt. Maar er staat, jammer genoeg, niemand meer op de lijst. Wij moeten de academische overheden niet bedanken. Zij hadden immers, net zoals enkele jaren geleden bij het tragische ongeval van Anthony, wel verantwoordelijkheid kunnen nemen. Zij hadden hun studenten kunnen beschermen tegen de intimidatie van de stad. Zij hadden, zoals het hoort, verantwoordelijkheid kunnen nemen voor een feest van de universitaire gemeenschap. Dat deden ze echter niet. Ondertussen mogen we wel opmerken dat menig vice-rector aanwezig was op de St-V-stoet, en zich populair staat te maken bij de studenten. Neen, we zullen het rectoraat niet bedanken voor dit sterk staaltje hypocrisie.

En we zullen de stad ook niet bedanken voor hun deus ex machina. De Heizel? Écht? Het zou de aangestelde, doch nooit verkozen burgemeester Mayeur sieren mocht hij eens kennis komen maken met onze studentikoze folklore, en de betekenis van burgerlijke ongehoorzaamheid die eigen is aan studenten komen opsnuiven. Het zou het stadsbestuur sieren mochten ze eens wat minder plat opportunisme vertoond hebben. Want van al die “vergaderingen”, geloven wij in elk geval niet dat er ooit werkelijk dialoog is geweest. Pas nadat het duidelijk werd dat de studentenstoet niet te stoppen was, is er op een serieuze manier mee omgesprongen. Alle paniekmakerij ten spijt.

Het is jammer dat we niet iedereen kunnen bedanken. We hadden dat graag gedaan. Wij hadden inderdaad graag gehad dat de VUB en de ULB opnieuw werkelijk verantwoordelijkheid opnamen voor een feest dat ons aller is.Wij hadden niet liever gehad, dat de stad onze aanwezigheid niet als een last, maar als een feest bekijkt. Een beetje als de Aalsterse burgemeester die maar al te graag komt meedoen met de Voil’ Jeanetten.

Enfin, wij zijn in elk geval al blij dat we een groot deel van de mensen wel hebben kunnen overtuigen dat St-V een feest is, waar iedereen wat aan heeft.Dus aan de aanwezige leden van de universitaire gemeenschap, aan de mensen van het BSG en ACE, de politie en ieder ander die we vergeten zijn: awel, merci!

De Folklore Academie
Fratres coniuncti

0 Comment