We are Paris: #MoveTheClimate

Klaas Decorte    
© Klaas Decorte

Begin december gaat in Parijs de COP21 (Conference of Parties) van start. Voor de 21e keer komen onderhandelaars, experts, wetenschappers en staatshoofden van over de hele wereld bijeen om een oplossing te vinden voor de klimaatproblematiek. Het klimaatcircus trekt zich weer op gang, maar wat heeft het tot nu toe al opgeleverd?

Je hoeft maar een willekeurige krant open te slaan of je komt wel ergens een doembericht tegen. Grootschalige bosbranden in Indonesië, het ene na het andere warmterecord dat aan diggelen valt, steeds langer aanhoudende droogtes voor de ene, overstromingen voor de andere, luchtvervuiling die de pan uit swingt… één ding is duidelijk; onze aardkloot is niet in zijn beste doen. In deze omstandigheden zakt de moed je maar al te gemakkelijk in de schoenen. Klimaatdefaitisten krijgen als het ware vrij spel. En net daar weiger ik me bij neer te leggen. Uitspraken als ‘wij kunnen daar toch niets aan veranderen’ of ‘dat is toch aangenaam een graadje warmer’, daar word ik echt boos van. Wij als consument én als burger kunnen wel degelijk een verschil maken. We zijn geen machteloze individuen. Onze acties voeren de druk op bij overheden en bedrijven.

Bekrompenheid

De klimaatbeweging groeit, kijk maar naar acties zoals Climate-express en het Zweedse Run for your lifeClimate-express mobiliseerde meer dan 9500 mensen die allen bereid waren om naar Parijs te trekken en mee te protesteren voor een beter klimaat. Helaas gooiden de recente aanslagen in Parijs roet in het eten en gaat de geplande klimaatmars niet door. Het Run for your life project is een estafetterace van meer dan 4000 kilometer, vanuit het Noorden van Zweden naar Parijs in exact 21 dagen. Honderden organisaties en lopers zetten hun schouders onder dit project en zo zijn er nog ontelbaar veel andere projecten en acties. Het is duidelijk dat er iets broeit in onze samenleving. Meer en meer mensen zijn het beu dat er zo weinig vooruitgang geboekt wordt terwijl de nood steeds hoger is.

Het is wraakroepend dat onze eigen overheden er maar niet in slagen om met een ambitieus en concreet Belgisch akkoord naar buiten te komen. Het getouwtrek tussen de verschillende gewesten is lachwekkend. Deze bekrompenheid en het constante primeren van het zogenaamde eigenbelang vind je ook op internationaal vlak terug. De lucht die we inademen stopt niet aan een landsgrens, klimaatverandering heeft een impact op ons allemaal! De klimaattop in Parijs is hét moment bij uitstek om het navelstaren te doorbreken en een duidelijk pad in te slaan. Juist nu moeten we kiezen voor een radicale breuk met het verleden.

Politieke durf

Ongelooflijk veel revoluties liggen om de hoek, of het nu gaat om slimme energienetwerken, een nieuwe deeleconomie of nieuwe vormen van transport. Neem nu energie als voorbeeld. In een niet zo verre toekomst zullen slimme netwerken veel beter energiestromen kunnen regelen, waardoor elk gezin bij wijze van spreken perfect zelfvoorzienend kan zijn. Weg met vervuilende centrales, elk huis kan zijn eigen energiecentrale worden. De voorbeelden hiervan zijn legio, het Deense eiland Samsö is volledig zelfvoorzienend. Door middel van zonnepanelen, windmolens, warmtepompen en biomassacentrales wordt alle benodigde energie op een milieuvriendelijke manier opgewekt. Dit is geen verre toekomstmuziek, het gaat hem gewoon om duidelijke keuzes!

Welke rol spelen wij, jongeren, in deze complexe problematiek? De klimaatonderhandelingen zijn een abstract en onoverzichtelijk kluwen van politieke spelletjes en vormen ongetwijfeld de hoogdagen van de achterkamertjespolitiek. Het is tijd om daar verandering in te brengen. Wij zijn de eerste generatie die opgroeit te midden van deze klimaatcrisis. Wij zijn ook de leiders van morgen, het gaat over onze toekomst! Het is tijd dat ook wij een grotere rol gaan spelen binnen het klimaatdebat en onze stem verheffen. Elke rechtgeaarde VUB-student heeft ongetwijfeld al gehoord van We Are Paris, het klimaatproject van onze alma mater. Dit project is een unieke kans om als student onze mening te laten horen aan beleidsmakers. Verschillende redactieteams produceren tientallen artikels, opiniestukken en video’s die telkens aantonen dat er wel degelijk oplossingen bestaan voor de huidige problemen. Vaak is het gewoon een kwestie van wat politieke durf en visie.
De beslissingen die we nu moeten nemen zullen de kwaliteit van ons toekomstige leven en zelfs het voortbestaan van de aarde bepalen. Het gaat hier om meer dan een rechtvaardigheidsgevoel alleen. De klimaattop in Parijs is geen doel op zichzelf. In de aanloop naar de top is er massaal gemobiliseerd, maar dit is slechts het begin. Wij hebben allemaal, stuk voor stuk de kracht en de mogelijkheid om zelf mee te werken aan die verandering, hoe klein ook. Of het nu bij je thuis, op de sportclub of studentenvereniging is, move your asses!

Of zoals Henry Red Cloud, een onderwijzer in de Lakota-stam, het zo mooi verwoordde: “There are times when you must accept small steps forward and there are other times when you need to run like a buffalo. Now is the time to run!”

Opiniestuk van Klaas Decorte; lid van We Are Paris en #TheInsiders. Wilt u ook een opiniestuk insturen? redactie@demoeial.be

0 Comment