Spontane St V samenkomst op de Zavel

Nadat deze ochtend, op aanraden van de politiediensten, de samenkomst op de Grote Markt op het laatste moment werd afgelast, verzamelen een honderdtal studenten op de Zavel. De veiligheidsdiensten hadden studenten opgeroepen om in groepen van minder dan tien personen te verspreiden in de stad. Niet alle studenten gaven gehoor aan die oproep: ruim honderd studenten trokken toch de Zavel op. Politie en militairen houden de festiviteiten intussen nauwlettend in de gaten.

De officiële viering van Sint-Verhaegen vond vanochtend zoals gewoonlijk plaats. Met bussen vertrokken studenten vanaf de VUB naar het graf van Theodore Verhaegen. De plechtigheid werd voorgezet in het stadshuis. De Grote Markt was afgesloten voor studenten. Toeristen mochten het plein wel op, maar moesten hun tassen laten controleren. Ook rond de Grote Markt was er een opvallende politionele en militaire aanwezigheid.

Hoewel de Grote Markt werd afgezet door de politiediensten,mochten studenten wel de toespraken in het stadhuis bijwonen. De speeches werden gedomineerd door de aanslagen in Parijs, terreurdreigingen en de chaos omtrent St V. Burgemeester Yvan Mayeur mocht als eerste het woord nemen en sprak over een onaanvaardbare realiteit.

Rector Paul De Knop focuste op het verschil tussen St V 2014-2015 en de weerzinwekkende en laffe terreurdaden. Hij verzekerde dat de vluchtelingenhulp van de VUB zal voortgezet worden. “Veiligheid en vrijheid doen samengaan is onze permanente bezorgdheid en uitdaging, De duisternis mag en zal nooit overwinnen”, aldus De Knop. Volgens de rector mogen we ons niet onderwerpen aan de angst. Toch vraagt hij om begrip voor de situatie van vandaag. “We hebben met rede de gevaren overwogen en een keuze gemaakt. Ik heb bovendien de garantie gekregen van de burgemeester dat St V volgend jaar terug door zal gaan op de Zavel.”

Hierna nam de rector van de ULB, Didier Viviers, het woord. “Vroeger wilde de bourgeoisie ons wegjagen van de Zavel, nu is het de terreur.”

Ook de Oudstudentenbond, Grootmeester van het Grootoosten België en de voorzitters van Vrij Onderzoek en de Franstalige tegenhanger Librex namen het woord. Daarna volgden nog de duidelijk geëmotioneerde voor- en ondervoorzitters van BSG en ACE.

Afgesloten werd de plechtigheid met het Lied van geen Taal.

0 Comment