Chaos omtrent Sint-Verhaegen

Dit jaar geen studentenoptocht tijdens de jaarlijkse Sint-Verhaegenviering. Het officiële gedeelte gaat wel door en de Grote Markt zal studenten ontvangen op initiatief van de VUB en ULB. Het Brussels Studentengenootschap (BSG) heeft zich teruggetrokken uit de officiële organisatie van de namiddag. In het licht van de recente aanslagen in Parijs geven de politiediensten een negatief advies.

Het BSG en de Franstalige tegenhanger ACE werden gecontacteerd door de politiediensten naar aanleiding van de verhoging van het terreurniveau van twee naar drie. De politiediensten namen een duidelijk standpunt in en leverden een negatief advies af voor de studentenoptocht op basis van informatie van het OCAD (Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse, nvdr) en het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken. Volgens Dominiek Stroo, Voorzitter van het BSG, meldden de politiediensten dat alle evenementen met jongeren een doelwit zijn. “Zouden wij wel iets organiseren, zouden wij verantwoordelijk zijn. Die druk willen we niet op onze studenten leggen en we willen ook niet dat de andere studenten iets overkomt. Wij organiseren daarom niets na het officiële gedeelte in de voormiddag.”

Tijdens de vergaderingen met VUB/ULB, BSG/ACE en de politiediensten werden alternatieven naar voren gebracht zoals een grote TD op de Heizel. Dit werd door studenten afgewezen omdat het volgens hen niet strookte niet met de waarden van Sint-Verhaegen. Na lang beraad is uiteindelijk gekozen voor een middenweg: het officiële gedeelte in de voormiddag gaat door, maar de studentenoptocht niet. BSG maakt geen deel meer uit van de officiële organisatie in de namiddag.

Deze morgen werd bekend gemaakt dat de studenten tussen 12u en 13u ontvangen zullen worden op de Grote Markt, waar ze speeches van rector De Knop, rector Viviers (ULB) en studentenvertegenwoordigers kunnen volgen op grote schermen. Hier zal geen drank voorzien zijn voor studenten. Dit is een initiatief van de VUB en ULB.

Het is de vraag of een deel van de studenten toch symbolisch naar de Zavel zullen trekken om Sint-Verhaegen te vieren. Studenten vrezen dat de stad Brussel van de gelegenheid gebruik zal maken om Sint-Verhaegen voorgoed van de Zavel te bannen. “Wij roepen niemand op om in grote groepen te verzamelen. Wij hebben aan onze kringen duidelijk gecommuniceerd: ‘wat je doet, is op eigen risico.’ Zo zullen kringen waarschijnlijk toch afzakken naar het centrum om de sfeer van Sint-Verhaegen te behouden en te tonen dat Brussel een studentenstad is”, aldus Dominiek Stroo.

Op de vraag of hier dan wel de veiligheid gegarandeerd kan worden: “Dat is op eigen risico. We hebben duidelijke richtlijnen aan onze kringen gegeven, zijnde: we raden aan om te verspreiden omdat je in groep een doelwit bent.”

0 Comment