Jonathan Hooft is de nieuwe voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Studenten

© Manly Callewaert, de Moeial
Na alle strubbelingen en moeizaamheden van de afgelopen maanden heeft de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) op 28 oktober 2015 een nieuwe voorzitter verkozen. Jonathan Hooft, die avondstudent is aan de VUB, zetelde ook al in het tijdelijke bestuur van VVS en in de Studentenraad van de VUB. Ondertussen heeft hij afstand genomen van zijn functie in de Studentenraad.

Sinds de chaotische zomer garandeerde een tijdelijk bestuur het voortbestaan van de VZW. Dat bestuur had weliswaar een deadline: 31 oktober 2015. Net op tijd werd de nieuwe voorzitter dus verkozen. Toch is volgens VVS de aanstelling van Hooft als voorzitter geen noodoplossing. “We hebben het als ploeg de afgelopen tweeënhalve maand goed gedaan en we wilden die samenwerking voortzetten”, vertelt Hooft.

Volgens Maarten Wuijts, die onder andere zetelt in VVS namens de VUB, is de verkiezing vlot verlopen. “Er waren zoals altijd een aantal standaardvragen voor Jonathan. Er werd vooral stilgestaan of de taak als voorzitter wel combineerbaar was met zijn studie, werk en zijn mandaat in de studentenraad. Jonathan heeft zelf aangegeven dat hij zo neutraal mogelijk wil zijn als voorzitter en hij heeft ondertussen zijn ontslag aangeboden bij de Studentenraad van de VUB. Het was absoluut niet het geval dat we Jonathan zagen als een noodoplossing. Over het algemeen zag iedereen Jonathan als een zeer goede kandidaat-voorzitter, velen waren dan ook aan het wachten op zijn kandidatuur”, vertelt Wuijts.

Jonathan Hooft zelf  ziet de toekomstige werking van VVS positief in. “Ik heb 100 percent vertrouwen in de mensen die nu in mijn ploeg zitten, maar ik zou het team toch het liefst nog wat zien uitbreiden. Op die manier zouden we de lasten wat meer kunnen spreiden, zodanig dat er geen mensen overbelast worden”, aldus Hooft.

“We gaan er volledig voor”, zo gaat hij verder, “We zijn een beleidsplan aan het uitwerken voor het komende werkjaar op basis van de prioriteiten die we hebben gesteld op de VVS Kick off in oktober. Deze prioritaire dossiers wil ik eerst en vooral afronden. Ik hoop dat VVS opnieuw een positief verhaal wordt, namelijk een organisatie die bekend staat voor de core business die ze doet en dat is studentenvertegenwoordiging. VVS moet opnieuw worden gelinkt aan inhoud en niet meer aan de discussies rond de werking, of ze nu wel of niet draait en wie waar mee bezig is.”

0 Comment