VUB verheft zich boven het individu

Met het instellingsreview van 2016 in het achterhoofd is de VUB heel wat aan het veranderen. Zo heeft ze vanaf dit academiejaar een nieuwe bestuursstructuur. De Raad van Bestuur is herleid tot tien leden terwijl de nagelnieuwe Universiteitsraad het volume en de complexiteit overneemt van de Raad van Bestuur. Daarnaast bestaan er ook nog steeds het Directiecomité en de Academische Raad. Eddy van Gelder, Voorzitter van de Raad van Bestuur en de Universiteitsraad, licht toe.

De VUB staat op de punten van haar tenen vanwege het instellingsreview dat volgend jaar zal plaatsvinden. Een commissie van experts, onder leiding van het NVAO (Nederlands-Vlaamse Accredidatieorganisatie, nvdr), beoordeelt instellingen van het hoger onderwijs in hun geheel: alles gaande van missies, beleidsdoelstellingen tot beslissingsprocessen. Ondanks dat het eerste review nog geen concrete consequenties zal hebben, gooit de VUB haar bestuursstructuur over een totaal andere boeg. Het doel is om de werking van onze universiteit efficiënter en slagkrachtiger te maken.

Raad van Bestuur

Tot voor kort was de Raad van Bestuur een behoorlijk grote bijeenkomst van een vijftigtal leden, waar alle geledingen van de universiteit in vertegenwoordigd waren. Namelijk de faculteiten, ZAP-leden (Zelfstandig Academisch Personeel, nvdr), assistenten, studenten, enzovoort. We hebben er nu voor gezorgd dat het een eenvoudiger model is”, vertelt Eddy Van Gelder, “daarom zijn we geëvolueerd van een vertegenwoordigend orgaan, waar mensen hun eigen meningen en belangen verdedigen, naar een echte Raad van Bestuur van tien leden. Die tien mensen zijn individueel verantwoordelijk als bestuurder voor onze instelling. Zij vertegenwoordigen het belang van de universiteit en dus niet hun individuele belangen. Uiteraard zitten er daar geen acht mensen per faculteit meer in. Wat wel belangrijk is, is het feit dat er vier externe leden in zetelen. Die zijn de VUB uiteraard gunstig gezind en komen meestal ook uit onze instelling. Die mensen hebben netwerken en kunnen van toegevoegde waarde zijn voor de universiteit.”

Universiteitsraad

Na de vereenvoudiging van de Raad van Bestuur, is er nu dus ook een nieuw orgaan: de Universiteitsraad, die in feite de algemene (inrichtende) macht van de VUB is geworden. Deze raad zal drie keer per jaar samenkomen. “Hier zijn alle stakeholders, (om ze niet expliciet aandeelhouders te noemen), vertegenwoordigd en, zoals in elk ander bedrijf, zullen zij de belangrijke beslissingen nemen. Dat zijn dingen zoals het controleren van de begroting en de rekening. Die Universiteitsraad telt daarentegen heel wat meer leden, waaronder zes gecoöperteerden. Dat zijn mensen die iets betekenen in de politiek, het bedrijfsleven.. whatever”, vertelt Van Gelder. “Het zijn mensen die via hun netwerken een verschil kunnen betekenen voor de universiteit.”

Andere organen

Het dagelijks bestuur van de universiteit is in handen van het Directiecomité met de rector als voorzitter en de Academische Raad die kan beslissen over personeelszaken, zoals het benoemen en promoveren van personeel. “De essentie van het verhaal is dat we zijn overgestapt van een vertegenwoordigend model, waar iedereen zijn eigenbelang komt verdedigen, naar een model waar bestuurders de instelling  verdedigen. Dat is in essentie de filosofie die erachter zit, die ook naar het instellingsreview toe zeer belangrijk zal zijn.” besluit Van Gelder.

0 Comment