De naderende ondergang van de Vlaamse Vereniging van Studenten?

© Emily Schennach, de Moeial
De werking van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) verloopt al een tijd moeizaam en heeft al een aantal keer onder vuur gelegen. Zo werd de organisatie in november vorig jaar onder andere ter verantwoording geroepen door de studentenraad KU Leuven met betrekking tot haar communicatie en standpuntinnames. Later in februari stapte ook het bestuurslid Gert-Jan Sprangers op als bestuurder onderwijs, nadat er een motie tegen hem was ingediend door diezelfde Studentenraad.

Opnieuw wankelde de vereniging op haar voetstuk. Normaliter wordt er op het einde van elk academiejaar een nieuw dagelijks bestuur en een nieuwe voorzitter verkozen vanuit de algemene vergadering. Dat verliep vorig academiejaar niet van een leien dakje.

De verkiezingen

Jonathan Hooft, oud-voorzitter van de VUB-Studenten- en Stuvoraad, licht de moeizame verkiezingen en de hectische zomer van VVS toe. “Gewoonlijk”, zo stelt hij, “wordt de voorzitter verkozen op de voorlaatste of laatste algemene vergadering van een academiejaar.” De kandidaat-voorzitter, Frédéric Piccavet, behaalde echter net niet de nodige tweederdemeerderheid. Het waren de KU Leuven en de Universiteit Antwerpen die uiteindelijk tegen hadden gestemd, zij hadden de meeste vragen bij de kandidatuur. Ze beargumenteerden dat de kandidaat te weinig inhoudelijke kennis had en dat hij onvoldoende was voorbereid. Ze gaven dan ook het advies mee om de inhoud van zijn programma verder bij te schaven. “Het is jammer, de meeste AV-leden zijn het daarover eens, maar de stemming is verlopen hoe ze moest verlopen en als je dan net geen tweederdemeerderheid behaalt is dat spijtig”, vertelt Hooft.

Doordat de kandidaat-voorzitter niet verkozen is geraakt en er bovendien een tekort was aan leden van de Raad van Bestuur, voldeed VVS bijgevolg niet langer aan de minimumvereisten om te kunnen voortbestaan als VZW. De oude Raad van Bestuur besloot dan maar aan te blijven tot er een volwaardig nieuw bestuur verkozen zou worden.

Toen er midden juli een nieuwe algemene vergadering plaatsvond, stelde diezelfde kandidaat-voorzitter zich opnieuw kandidaat en wederom werd deze niet verkozen. Doordat de aftredende voorzitter, Bram Roelant, een baan had gevonden kon ook hij niet aanblijven als voorzitter, wat het einde zou betekenen van de VZW. Er moest dringend een oplossing komen om dit te vermijden.  Na lang overleg besloot men om een tijdelijk bestuur op te richten als overgangsmaatregel om op die manier het voortbestaan van VVS te garanderen en terzelfdertijd ruimte en tijd te creëren om een lange termijn oplossing te vinden. Dit tijdelijk bestuur werd goedgekeurd op 31 augustus. Er werd evenwel een deadline vastgelegd op 31 oktober; op die dag moet het tijdelijk bestuur zijn ontslag indienen en moet het worden opgevolgd door een nieuw permanent bestuur, verkozen door de algemene vergadering.

“Studentenvertegenwoordiging zit een beetje in het slop.”

Jonathan Hooft

Tot nu toe zorgt het tijdelijk bestuur voor de dagelijkse werking van de organisatie en probeert het daarnaast, samen met de algemene vergadering, oplossingen te zoeken om het voorbestaan van VVS te garanderen.  “Het voorlopig bestuur kan misschien niet altijd op elk dossier dat tijdgevoelig is even snel reageren, maar ik denk dat ze in moeilijke of dringende situaties zeker en vast op een goede manier kan reageren”, aldus Jonathan Hooft. Als er daarentegen toch geen oplossing uit de bus komt tegen 31 oktober, dan blijft de toekomst van deze organisatie onzeker met kans op een definitieve ondergang  van VVS.

Tekort aan leden

Naast moeizame verkiezingen, is er binnen VVS bovendien een tekort aan leden en daardoor een tekort aan kandidaat-bestuursleden. Jonathan Hooft kadert dit in een bredere problematiek. “De studentenvertegenwoordiging op zich zit een beetje in het slop. Heel veel studentenraden hebben het op dit moment zelf moeilijk om leden aan te werven en hun eigen ploeg samen te stellen. Aangezien het een systeem naar boven toe is (je komt namelijk eerst in je lokale studentenraad of opleidingsraad terecht, en pas daarna in VVS) stromen er gewoon niet genoeg mensen door. Dit is dan ook een van de grootste problemen op dit moment”, zegt Hooft.

Echte concrete plannen of acties om nieuwe leden aan te trekken zijn er nog niet. Door lokale studentenraden te ondersteunen hoopt VVS alsnog mensen te kunnen vinden die zich bij de studentenkoepel willen aansluiten.

VVS is de eerste gesprekspartner van de Vlaamse minister van Onderwijs en vertegenwoordigt de Vlaamse student in tal van officiële onderwijsvergaderingen. Het is het niet meteen duidelijk wie die taak zou kunnen overnemen als de organisatie, die al sinds 1938 die belangen van de student verdedigt, zou ophouden te bestaan.

0 Comment