Italiaans ter discussie binnen Toegepaste Taalkunde

Na de afschaffing van Latijn als opleiding aan de Vrije Universiteit Brussel in 2012 ligt ook Italiaans nu onder vuur. De taal zou vanaf volgend academiejaar geen optie meer zijn in de opleiding toegepaste taalkunde. Momenteel kan je Italiaans zowel volgen in de opleiding Taal- en Letterkunde (TALK) als in Toegepaste Taalkunde.

Dat de taalrichtingen het de laatste jaren minder goed doen was reeds geweten. Bij de bekendmaking van de inschrijvingscijfers van dit academiejaar, bleek dat vooral de faculteit Letteren en Wijsbegeerte zwaar in de klappen deelde. “Het relatief kleine aantal studenten in deze vakgroep zorgt ervoor dat elk jaar kleine verschuivingen plaatsvinden”, deelde decaan Georges Declercq toen mee in een interview met De Moeial.

En ook de kosten lopen vaak hoog op. De vakgroep Taal- en Letterkunde  is historisch de vakgroep die de meeste middelen gebruikt binnen de faculteit. Door het ruime aanbod van zes talen is er veel personeel nodig – telkens één prof voor taal- en één voor letterkunde – terwijl niet alle talencombinaties een hoog rendement hebben. Daardoor zou de vakgroep, volgens het facultaire allocatiemodel, jaarlijks zo’n 500.000 euro in het rood staan, zo schreef De Moeial in oktober 2013.

Dirk Vanden Berghe, professor Italiaans van de vakgroep TALK bevestigt dat zijn vakgroep in overleg zal gaan over Italiaans. “Dit heeft in de eerste plaats te maken met een voorstel uit de Vakgroep Toegepaste Taalkunde om het Italiaans aldaar om te vormen; misschien zal dit in de toekomst leiden tot repercussies op de vorming Italiaans binnen Taal- en Letterkunde. Daarover kunnen we vandaag nog helemaal niets zeggen, de besprekingen moeten worden aangevat.”

Vakgroepvoorzitter van TALK David Gullentops bevestigt dit. Volgens hem is er echter meer aan de hand: “TTK heeft effectief beslist om het reguliere programma binnen TTK om te vormen, of met andere woorden af te schaffen. Dat zet TALK, die met hen samenwerkt voor taalbeheersing, onder druk. Het is als het ware een dominospel.”

De vakgroep TTK wil voorlopig niet reageren: “De mogelijkheden worden momenteel op verschillende niveaus besproken, en er worden op facultair bestuursniveau gesprekken gevoerd tussen de vakgroepen.” Meer wilde professor en secretaris van de vakgroep TTK, Sonja Lavaert, momenteel niet kwijt.

De toekomst van Italiaans, althans binnen de vakgroep TTK, is dus nog erg onzeker. De faculteit wil de besprekingen in alle stilte voeren.

0 Comment