Studentenraad treedt op tegen hardnekkig absenteïsme

Op de plenaire vergadering van de Studentenraad werd gisteren voor het eerst een verkozen studentenvertegenwoordiger ontslagen. Daarmee stuurt de raad een signaal dat ze paal en perk wil stellen aan leden die verzaken aan hun morele plicht om aanwezig te zijn op de maandelijkse vergadering. De ingreep dient het bovendien gemakkelijker te maken voor de Studentenraad om in quorum te geraken.

Het Huishoudelijk Reglement van de Studentenraad stelt dat na de derde afwezigheid, het betrokken lid verwittigd wordt dat hij of zij bij een volgende afwezigheid als ontslagnemend wordt beschouwd. Vier leden die reeds drie maal zonder verontschuldiging afwezig bleven, kwamen volgens deze bepaling in het vizier.

Van deze vier bleek Youssef El Kanneb al enige tijd onopgemerkt de VUB te hebben verlaten. Zijn mandaat vervalt, maar wordt niet opnieuw ingevuld aangezien ook zijn verkozen plaatsvervanger heeft laten weten niet langer geïnteresseerd te zijn. Jules Robijns nam op zijn beurt vrijwillig ontslag uit zijn functie ten gunste van Dominic Jubitana, het nieuwste lid van de Studentenraad.

Hamza Abatouy verontschuldigde zich voor zijn afwezigheden en wist de dans te ontspringen. Een nipte meerderheid van de raadsleden aanvaardde zijn excuses, waardoor hij kon aanblijven tot het eind van het academiejaar. Over de afwezigheid van VRG-voorzitter Thomas Dedroog leefde grotere overeenstemming. Quasi unaniem werd hij met onmiddelijke ingang ontslagen uit de Studentenraad. Zijn plaatsvervanger, Stijn Conickx, vervangt hem. Aangezien de Studentenraad geen bevoegdheid heeft om Dedroog ook te ontslaan uit de Raad van Bestuur, blijft hij dat mandaat wel behouden.

0 Comment